logo-print

Αλλάζει το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων Καζίνο

Έκδοση νέων αδειών Καζίνο σε τουριστικούς προορισμούς

02/12/2017

02/12/2017

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Κατ΄αρθρο ερμηνεία

Αχιλλέας Κ. Ζήσης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου των Επιχειρήσεων Καζίνο που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια και την έκδοση νέων αδειών Καζίνο σε τουριστικούς προορισμούς προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών, με το σχέδιο νόμου «Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις» που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η ελληνική αγορά των καζίνο διέπεται κυρίως από τις διατάξεις του ν. 2206/1994.

Ο νόμος αυτός έχει υποστεί πολλαπλές τροποποιήσεις και το ισχύον σήμερα νομικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα, ετερογένεια, αλλά και από ατομικό χαρακτήρα αρκετών κανόνων δικαίου, που αφορούν συγκεκριμένα καζίνο.

Το κυριότερο όμως είναι η έλλειψη προσαρμογής σε νεότερα νομολογιακά και νομοθετικά δεδομένα τον ενωσιακού δικαίου. 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να προσαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των καζίνο στην Ελλάδα στις απαιτήσεις τον ενωσιακού δικαίού και να το καταστήσει ανταγωνιστικό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και κατάλληλο τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των δημοσιονομικών μεγεθών, όσο και για την ανάπτυξη ενός νέου κλάδου ψυχαγωγικών και τουριστικών υπηρεσιών ελκυστικού για ξένους καταναλωτές, υψηλού εισοδήματος.

Η αγορά των καζίνο στη χώρα μας ακολουθεί επί σειρά ετών πτωτική πορεία λόγω και της συρρίκνωσης τον εθνικού προϊόντος και της οικονομικής κρίσης πού διέρχεται η χώρα την τελευταία εννιαετία.

Η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει απώλειες σε επίπεδο εσόδων των επιχειρήσεων καζίνο, καθώς και σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα και την κεφαλαιακή τούς διάρθρωση, ως επακόλούθο της μείωσης των εισοδημάτων των επισκεπτών, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι ημεδαποί. Κατ' αποτέλεσμα, προκαλείται, αντίστοιχα, σημαντική απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

Όλα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού τον ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς καζίνο.

Οι υψηλοί συντελεστές συμμετοχής τον Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα των καζίνο σε συνδυασμό με την μείωση των εσόδων τούς θέτούν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καζίνο, αφού αυτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αντιμετωπίσούν τις οικονομικές τούς υποχρεώσεις. Τούτο θέτει, ακολούθως, σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεων εργασίας.

Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός τον θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των καζίνο, που θα επιτρέψει τον προσανατολισμό τους σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θα επιτρέπει την έντονη διασύνδεση της αγοράς των καζίνο με τον τουρισμό.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο opengov.gr

 

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

send