logo-print

ΑΠΔΠΧ: Κανόνες αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας στις αποφάσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της

09/12/2022

13/12/2022

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Η Αρχή Προσστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφάσισε ομόφωνα τον προσδιορισμό των κανόνων για την αφαίρεση στοιχείων ταυτότητας στις αποφάσεις της που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.

Αναλυτικά προβλέπεται:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Φυσικά Πρόσωπα

1. Τα στοιχεία ταυτότητας φυσικών προσώπων αντικαθίστανται από σύμβολα, όπως Α, Β, Γ, κ.λπ., άσχετα με τα αρχικά των ονοματεπωνύμων, και διατηρούνται αμετάβλητα σε όλο το κείμενο της απόφασης.

2. Τα ονοματεπώνυμα δικηγόρων που εκπροσωπούν εντολέα παραμένουν ως έχουν. Νομικά Πρόσωπα και Δημόσιοι Φορείς

3. Η επωνυμία νομικών προσώπων ή δημοσίων υπηρεσιών κατά κανόνα παραμένει ως έχει, ακόμη και αν η επωνυμία νομικού προσώπου περιέχει και ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου.

4. Στην περίπτωση δημόσιων φορέων ή νομικών προσώπων, η επωνυμία των οποίων περιλαμβάνει τοπικό χαρακτηριστικό ή άλλο ειδικό αναγνωριστικό, εφόσον με τη δημοσίευση της πλήρους επωνυμίας τους προκύπτει κίνδυνος αποκάλυψης της ταυτότητας καταγγελλόντων ή ασκούντων τα δικαιώματά τους φυσικών προσώπων, το τυχόν τοπικό χαρακτηριστικό ή άλλο ειδικό αναγνωριστικό αφαιρείται ή αντικαθίσταται με σύμβολο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του «Α.Τ. Αγρινίου», η πλήρης επωνυμία αντικαθίσταται από «Α.Τ. Ζ» ή «Α.Τ. …».

5. Κατ’ εξαίρεση, θα αντικαθίσταται η επωνυμία νομικών προσώπων ή δημοσίων υπηρεσιών με κάποιο σύμβολο στις περιπτώσεις εκείνες που η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εν εξελίξει έρευνα της Αρχής. Για παράδειγμα, αν η Αρχή πρόκειται να διενεργήσει αιφνίδιο έλεγχο σε υπεύθυνο επεξεργασίας, η επωνυμία του οποίου εμφανίζεται σε σχετική απόφαση για άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας που πρέπει να εκδοθεί πριν την έναρξη του ελέγχου, τότε η επωνυμία αυτή αντικαθίσταται από σύμβολο ή γενική επωνυμία όπως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Χ» ή «Εταιρία Λ ή Φορέας Ψ», εφόσον κρίνεται ότι αποτελεί αναγκαίο μέτρο προστασίας. Το Τμήμα Επικοινωνίας θα ενημερώνεται για τη συνδρομή μιας τέτοιας περίπτωσης από τον βοηθό εισηγητή. Οιονεί Αναγνωριστικά Ταυτότητας

6. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων διαγράφεται τυχόν επαγγελματική ιδιότητα ή άλλος χαρακτηρισμός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταυτοποίησή τους, όπως για παράδειγμα «πρώην υπουργός και νυν επιχειρηματίας και η διάσημη ηθοποιός σύζυγός του» ή «σπάνια ασθένεια» σε συνδυασμό με συγκεκριμένο τόπο ή άλλο στοιχείο.

7. Παραμένει (δεν διαγράφεται) η ιδιότητα του εκπροσώπου δημόσιου φορέα ή νομικού προσώπου, ενώ διαγράφεται το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, όπως για παράδειγμα «ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής» του φορέα. Διαγράφεται επίσης το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

8. Διαγράφονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων άλλων φορέων. Παραμένουν οι αριθμοί πρωτοκόλλου εγγράφων της Αρχής.

9. Στις αποφάσεις που σχετίζονται με άσκηση δικαιωμάτων στα συστήματα Schengen, VIS (Visa Information System), Eurodac (European Asylum Dactyloscopy Database) και EKANA (Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών), διαγράφεται η ιθαγένεια του ασκούντος το δικαίωμα. 6 Άλλες Ειδικές Περιπτώσεις

10. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν και άλλοι κανόνες, εφόσον κρίνεται ότι η εφαρμογή των ανωτέρω δεν προστατεύει επαρκώς κατά της επανα-ταυτοποίησης φυσικών προσώπων ή εφόσον υπάρχει ανάγκη προστασίας εμπορικού, τραπεζικού ή άλλου απορρήτου.

11. Σε αποφάσεις υποθέσεων απανάρτησης διαδικτυακών πληροφοριών & περιπτώσεων άσκησης δικαιώματος στη λήθη για μηχανές αναζήτησης διαγράφονται οι αντίστοιχοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι και τυχόν οιονεί αναγνωριστικά (βλ. ανωτέρω κριτήριο 6), λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, όπως για παράδειγμα «μέχρι πρότινος πρόεδρος της εταιρίας Χ» ή ισχυρισμοί των εμπλεκομένων υπευθύνων επεξεργασίας.

12. Σε υποθέσεις τηλεφωνικών οχλήσεων ή αζήτητης επικοινωνίας (spam/sms), απαλείφονται οι τηλεφωνικοί αριθμοί ή και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταγγελλόντων φυσικών ή νομικών προσώπων, αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα νομικά πρόσωπα, ως καταγγέλλοντες, μπορούν να ζητούν τη διαγραφή της επωνυμίας τους από τις αποφάσεις της Αρχής που θα δημοσιευτούν.

13. Ό,τι δεν καλύπτεται από τους ανωτέρω κανόνες, κρίνεται κατά περίπτωση.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση της Αρχής.

 

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5