logo-print

ΑΠΔΠΧ: Πρόστιμο 8.000 ευρώ για παράνομες κάμερες σε κατοικία

Παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης με περιστροφική κάμερα

11/09/2020

12/09/2020

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A5

Sakkoulas Online A5

Πρόστιμο 8.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ιδιώτη για μη σύννομη επεξεργασία δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένο σε κατοικία.

Με την υπ' αριθμ. 30/2020 απόφασή της η Αρχή έδωσε εντολή να καταστούν οι πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελία τριών φυσικών προσώπων και μίας εταιρείας, οι οποίοι κατήγγειλαν στην Αρχή την παρακολούθηση επί 24ώρου της ιδιοκτησίας τους καθώς και του δρόμου προς την ιδιοκτησία τους με παράνομα οπτικοακουστικά μέσα και ειδικότερα μέσω περιστροφικής κάμερας συστήματος βιντεοεπιτήρησης από τον Ε, ιδιοκτήτη όμορης ιδιοκτησίας.

Διαβάστε επίσης: Κάμερες σε δημόσιους χώρους: Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 (ΦΕΚ)

Στην ενδιαφέρουσα απόφασή της η Αρχή επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι:

- Η λήψη ή και καταγραφή της εικόνας ενός ατόμου από π.χ. μεγάλο ύψος ή μακρινή απόσταση ή με καλυμμένα χαρακτηριστικά (π.χ. κρανιοφόρος) που καθιστά αδύνατη την αναγνώριση των φυσικών χαρακτηριστικών του προσώπου ενός υποκειμένου των δεδομένων δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου την αδυναμία ταυτοποίησής του, καθώς δύναται εν τέλει να επιτευχθεί από λοιπές πληροφορίες, όπως π.χ. τα εμφανισιακά χαρακτηριστικά (ύψος, σωματοδομή, χρώμα και είδος ενδυμάτων και υποδημάτων) σε συνδυασμό με επιπλέον πληροφορίες (π.χ. επιβίβασή του σε μηχανοκίνητο όχημα, επισήμανση ή καταγραφή της πορείας και του τελικού προορισμού του).

- Από την επεξεργασία και τον συνδυασμό επεξεργασιών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων που οδηγεί στην δημιουργία προφίλ του φυσικού προσώπου, το οποίο θα αφορά είτε περιστασιακά, είτε σε μόνιμη βάση τις συνήθειες, τους τόπους μόνιμης ή προσωρινής διαμονής, τις καθημερινές και άλλες μετακινήσεις, τις ασκούμενες δραστηριότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και τα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία συχνάζει. Ειδικότερα, στην περίπτωση λήψης και καταγραφής με σύστημα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένο σε οικία της εικόνας των προσώπων που ευρίσκονται ή διακινούνται, έστω και περιστασιακά, σε άλλη ιδιοκτησία είναι δυνατή η δημιουργία ενός αρχείου-ημερολογίου με τις συνήθεις ώρες προσέλευσης-αποχώρησης και τις άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ιδιοκτησία αυτή.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή έκρινε ότι ο καταγγελλόμενος παρά την υποχρέωση λογοδοσίας που τον βαρύνει και απορρέει από το άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ απέτυχε να αποδείξει τη νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, καθώς δεν παρουσίασε, ούτε έθεσε υπόψη της Αρχής έγγραφη τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, προ της εγκατάστασης των καμερών, προς τους κανόνες και αρχές που απορρέουν από τα σχετικά άρθρα του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 1/2011 Οδηγία της Αρχής.

Διαβάστε επίσης: Μπορεί μια κάμερα που δεν λαμβάνει και αποθηκεύει δεδομένα εικόνας να προσβάλει την προσωπικότητα τρίτου; (ΑΠ 163/2020)

Επιπρόσθετα, ο καταγγελόμενος δεν προσκόμισε, αν και ζητήθηκε ρητά από την Αρχή κατά την ακροαματική διαδικασία, παραστατικά (π.χ. τιμολόγια αγοράς των καμερών, αποδείξεις) ή άλλα έγγραφα (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις εκείνου που εγκατέστησε τις κάμερες) από τα οποία να αποδεικνύεται ο χρόνος αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος, επιπλέον δε απέφυγε τόσο κατά την ακρόαση όσο και στα υπομνήματά του να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος, που θα αποτελούσε σημαντικό στοιχείο για την κρίση του ζητήματος εάν ο σκοπός επεξεργασίας αφορούσε την προστασία της ιδιοκτησίας του, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, ή την παρακολούθηση των φυσικών προσώπων που διέρχονταν της οδού και εισέρχονταν στην ιδιοκτησία των καταγγελλόντων προκειμένου να προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό υλικό στις αρμόδιες αρχές με σκοπό να πετύχει την παύση των οικοδομικών εργασιών, όπως ισχυρίζονται οι καταγγέλλοντες.

Αντιθέτως, η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει ότι από την παραδοχή του ίδιου του καταγγελλόμενου, αλλά και τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο φάκελο της υπόθεσης προκύπτει ότι ο καταγγελλόμενος είχε θέσει σε λειτουργία και είχε στρέψει (ο ίδιος κάνει λόγο για «στόχευση») την κάμερα που βρισκόταν στην οροφή της οικίας του κατά τρόπο ώστε να λαμβάνει εικόνα και να καταγράφει τις δραστηριότητες των καταγγελλόντων καθώς και κάθε φυσικού προσώπου στην ιδιοκτησία αυτών, ώστε η εν λόγω επεξεργασία να μην πληροί τις προϋποθέσεις της αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητάς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά και το νομικό πλαίσιο, η ΑΠΔΠΧ έδωσε εντολή στον καταγγελόμενο να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης που διατηρεί σύμφωνες προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της Οδηγίας 1/2011 και να ενημερώσει την Αρχή.

Παράλληλα, επέβαλε στον Ε διοικητικό πρόστιμο ύψους οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 30/2020 της ΑΠΔΠΧ.

Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

 

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ