Αποδεκτή έγινε η γνωμοδότηση του ΝΣΚ περί επιβολής ΤΑΠ σε θέσεις στάθμευσης σε πιλοτή (ΝΣΚ)

Δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή δεν υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας

13/09/2017

16/11/2017

Αποδεκτή έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών η υπ' αριθμ. 135/2017 γνωµοδότηση του E’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, αναφορικά µε το εάν, τα παραχωρηθέντα δικαιώµατα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθµεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε µέρος αυτής, υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής, δεν υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, που επιβάλλεται υπέρ των δήμων και εις βάρος των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ορόφων ή διαμερισμάτων της ιδίας οικοδομής.

Μεταξύ άλλων στη γνωμοδότηση αναφέρεται ότι με την παραχώρηση του επίμαχου δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως, έστω και με μεταγραφή της σχετικής συμβάσεως, δεν δύναται να εξαχθεί, ερμηνευτικώς, ότι, με την εμπράγματη ενέργεια της σχετικής ενοχικής συμφωνίας, που προσδίδεται με την μεταγραφή, δημιουργείται ένα νέο, διαφορετικό, εμπράγματο δικαίωμα, ή ότι προστίθεται ιδιότητα σε υπάρχον δικαίωμα, πέραν των προβλέψεων του νόμου.

Δείτε αναλυτικά εδώ.

Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών μπορείτε να βρείτε εδώ.