logo-print

Απόδοση δαπάνης πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω μη συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

05/07/2016

16/11/2017

Black Friday Books
Black Friday Online

Πολίτης, ασφαλισµένη του ∆ηµοσίου, διαµαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για την απόρριψη αιτήµατος απόδοσης δαπάνης πρωτοβάθµιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης λόγω συµπλήρωσης του χρόνου παραγραφής.

Η ασφαλισµένη, η οποία υπηρετούσε στο εξωτερικό, είχε υποβάλει το έτος 2009 αίτηση απόδοσης δαπάνης στο Τµήµα Νοσηλίων Εξωτερικού του ΟΠΑ∆. Την ίδια αίτηση υπέβαλε ξανά το έτος 2011.

Ωστόσο, το εγκριθέν ποσό δεν καταβλήθηκε στην ασφαλισµένη καθώς δεν εκτελέστηκε το χρηµατικό ένταλµα που είχε εκδοθεί το έτος 2009 λόγω λήξης του έτους.

Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό στην αναφερόµενη το έτος 2015, η οποία επανήλθε µε νέα αίτηση της στον ΕΟΠΥΥ, ως διάδοχο φορέα του ΟΠΑ∆, οπότε και πληροφορήθηκε ότι η αξίωση για απόδοση της αιτούµενης δαπάνης έχει παραγραφεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ ότι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (άρθρα 140 παρ. 1 και 143 του Ν. 4270/2014 - ∆ηµόσιο Λογιστικό) η αξίωση δεν είχε παραγραφεί. Συγκεκριµένα, οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, παραγράφεται µετά την παρέλευση πενταετίας εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής.

Ωστόσο, η παραγραφή διακόπτεται µε την υποβολή στην αρµόδια δηµόσια αρχή αίτησης για την πληρωµή της απαίτησης οπότε και αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση της αρµόδιας αρχής.

Αν δεν υπάρξει απάντηση, η παραγραφή αρχίζει µετά την πάροδο έξι µηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Συνεπώς το έτος 2011, η υποβολή από την ασφαλισµένη νέας αίτησης για την παρεχοµένη το έτος 2009 πρωτοβάθµια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη διέκοψε την παραγραφή της αξίωσης για απόδοση της αιτούµενης δαπάνης που γεννήθηκε µε την έκδοση των σχετικών παραστατικών.

Επίσης, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι δεν υφίστατο άλλος νόµιµος λόγος µη απόδοσης της συγκεκριµένης δαπάνης καθώς είχε ελεγχθεί και εγκριθεί από τα αρµόδια διοικητικά όργανα αλλά δεν είχε καταβληθεί το εκκαθαρισµένο ποσό καθώς είχε ακυρωθεί το εκδοθέν χρηµατικό ένταλµα λόγω λήξης του έτους.

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ έκανε δεκτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, και απέστειλε έγγραφο στην Οµάδα Εργασίας ∆ιεκπεραίωσης Εκκρεµοτήτων Πρώην ΟΠΑ∆ ζητώντας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση της αιτηθείσας δαπάνης.

Πράγµατι, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης της ασφαλισµένης, η Οµάδα προχώρησε σε έλεγχο των πρωτότυπων δικαιολογητικών και πραγµατοποιήθηκε η απόδοση της δαπάνης.

Black Friday Online
Black Friday Books
send