logo-print

Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος κατ’ άρ. 105 ΕισΝΑΚ (ΔΠΑ 6527/2021)

Σύμφωνη με την αρχή της ισότητας η μη καταβολή και στους ενάγοντες πυροσβέστες του ένδικου πάγιου μηνιαίου χορηγήματος που έλαβαν υπάλληλοι του Λιμενικού Σώματος, των Τελωνειακών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας

29/09/2021

30/09/2021

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με πρόσφατη απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (ΔΠΑ 6527/2021) έκρινε πως δεν συντρέχει παραβίαση της αρχής της ισότητας, λόγω μη καταβολής και στους ενάγοντες πυροσβέστες του ένδικου πάγιου μηνιαίου χορηγήματος που έλαβαν υπάλληλοι του Λιμενικού Σώματος, των Τελωνειακών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν στοιχειοθετείται, συνεπώς, αδικοπρακτική ευθύνη του εναγόμενου από την αιτία αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, κρίθηκε σύμφωνη με τη συνταγματική αρχή της ισότητας η μη καταβολή στους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα συνοδών – χειριστών σκύλων έρευνας και διάσωσης, του πάγιου μηνιαίου χορηγήματος για την κάλυψη των δαπανών τακτικής εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής σκύλων που έλαβαν, βάσει ειδικών διατάξεων, οι ασκούντες ίδια καθήκοντα με αυτούς συνοδοί σκύλων – ανιχνευτών του Λιμενικού Σώματος, των Τελωνειακών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η πρόβλεψη πάγιου μηνιαίου χορηγήματος σε υπηρετούντες σε σώματα ασφαλείας και, συγκεκριμένα, στην Ελληνική Αστυνομία και στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και σε τελωνειακούς υπαλλήλους ασκούντες καθήκοντα συνοδών – χειριστών σκύλων για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών είναι κατ’ εξοχήν αποτέλεσμα της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης, δεν έχει έρεισμα σε αιτιολογική έκθεση, χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα και έχει, κατά κανόνα, περιορισμένη χρονική ισχύ.

Οι διατάξεις αυτές παρουσιάζουν ομοιότητες, όσον αφορά στους υπηρετούντες στα ως άνω σώματα ασφαλείας, διαφέρουν, όμως, ουσιωδώς ως προς τους τελωνειακούς υπαλλήλους.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι το Πυροσβεστικό Σώμα ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας, αφετέρου ότι ο νομοθέτης έχει, διαχρονικά, επιφυλάξει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση στους υπηρετούντες στα Σώματα αυτά και τους αντιμετωπίζει ενιαία, η απουσία πρόβλεψης καταβολής του σχετικού χορηγήματος στους υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα, εγείρει πράγματι ζήτημα άνισης μεταχείρισής τους έναντι των λιμενικών και αστυνομικών υπαλλήλων που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Τούτο, διότι, και για αυτούς ο Κανονισμός λειτουργίας των Ε.Μ.Α.Κ. προβλέπει παρόμοια προσόντα, δικαιολογητικά και καθήκοντα με τα προβλεπόμενα για τους αστυνομικούς και λιμενικούς υπαλλήλους συνοδούς – χειριστές σκύλων.

Ωστόσο, το δικαστήριο διαπίστωσε πως η διαδικασία επιλογής των συνοδών σκύλων τόσο στο Λιμενικό Σώμα όσο και στην Ελληνική Αστυνομία συνίσταται σε γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων, με σκοπό τον έλεγχο των ουσιαστικών τους προσόντων, ενώ, αντίθετα, στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν προβλέπεται αντίστοιχη δοκιμασία, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας. Ειδικά ως προς τους λιμενικούς υπαλλήλους – συνοδούς σκύλων, υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι αυτοί αποκτούν την σχετική ειδικότητα μόνο μετά την επιτυχή περάτωση της βασικής τους εκπαίδευσης και ότι η εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας αυτής συνιστά την αποκλειστική τους απασχόληση.

Εκ των ανωτέρω, το δικαστήριο έκρινε ότι η μη χορήγηση και στους υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα και ασκούντες καθήκοντα συνοδού – χειριστή σκύλου έρευνας και διάσωσης χορηγήματος αντίστοιχου με αυτό που καταβάλλεται στους λιμενικούς και αστυνομικούς υπαλλήλους συνοδούς – χειριστές λιμενικών και αστυνομικών σκύλων, δικαιολογείται από τη διαφοροποίηση στον τρόπο επιλογής τους, από την οποία απουσιάζει οποιαδήποτε προηγούμενη αξιολόγησή τους ως προς την εξαρχής κατοχή από μέρους τους των αναγκαίων προσόντων και της ικανότητάς τους να ασκούν τα ανωτέρω καθήκοντα.

Δείτε την περίληψη της απόφασης εδώ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send