logo-print

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 22 μέλη στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

17/03/2023

17/03/2023

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την επιλογή συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) προκήρυξε ο ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές και υποστηρίζεται διοικητικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Αρχή υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής (Α΄ 106) και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Αρχή έχει ως αντικείμενο: α) την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων και την τήρησή του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές και 

β) την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Τμήμα ΙΙ του παρόντος Τίτλου.

Απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την προκήρυξη, αποτελούν:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος αλλοδαπής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διδακτορικό δίπλωμα στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ή στο διοικητικό δίκαιο ή στο δημόσιο δίκαιο

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ή στο διοικητικό δίκαιο ή στο δημόσιο δίκαιο

Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου

Απαιτούμενη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στις δημόσιες συμβάσεις

Μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο των δημοσίων συμβάσεων

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Ποινικός Κώδικας Ι