logo-print

Αθλητική βία: Κυρώθηκε η Σύμβαση για την ασφάλεια και προστασία σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα (Ν. 4901/2022)

07/03/2022

11/03/2022

Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4901/2022 (ΦΕΚ Α΄ 44/4.3.2022) για την "Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα".

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, με τη Σύμβαση επιδιώκεται μια ευρύτερη δράση συνεργασίας για τη δημιουργία ασφαλούς, προστατευμένου και φιλόξενου περιβάλλοντος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, με σκοπό τη διατήρηση του κράτους δικαίου γύρω από και εντός των γηπέδων διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου και άλλων αθλητικών σταδίων.

Η αποτελεσματική καταπολέμηση της προϊούσας αύξησης των φαινομένων βίας και κυριότερα η εμπέδωση της πρόληψης και της διαπαιδαγώγησης των φιλάθλων όλων των αθλημάτων, ούτως ώστε να εκλείψουν τελείως τα νοσηρά περιστατικά βίας από τον αθλητισμό, επιτάσσουν τη συντονισμένη και συστηματική προσέγγιση μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων και οργάνων.

Με την κύρωση της Σύμβασης ETS 218 επικαιροποιείται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη βία και ανάρμοστη συμπεριφορά των θεατών σε αθλητικές διοργανώσεις και ειδικότερα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες (ETS 120), που υπεγράφη στο Στρασβούργο στις 19 Αυγούστου 1985 και κυρώθηκε με τον ν. 1787/1988 (Α΄ 130), το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι πλέον συνεπές με την προσέγγιση και τις ορθές πρακτικές που καθιερώθηκαν κατά τον διαδραμόντα χρόνο

Η επικαιροποίηση της εν λόγω σύμβασης παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για τη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών γεγονότων και διοργανώσεων, μέσω της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των φορέων που ασχολούνται και συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις, με σαφείς και διακριτούς συμπληρωματικούς ρόλους και ευθύνες. 

Μεταξύ άλλων, η Σύμβαση προβλέπει:

Άρθρο 5 - Ασφάλεια, προστασία και υπηρεσίες σε αθλητικά στάδια

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι, δυνάμει των εθνικών νομικών, κανονιστικών ή διοικητικών πλαισίων, απαιτείται οι διοργανωτές των γεγονότων, σε συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους φορείς, να παρέχουν ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες και τους θεατές.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες δημόσιες αρχές θεσπίζουν κανονισμούς ή ρυθμίσεις που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αδειοδότησης των σταδίων, ρυθμίσεις πιστοποίησης και κανονισμούς ασφαλείας γενικά, ενώ διασφαλίζουν και την εφαρμογή, παρακολούθηση και επιβολή αυτών.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη απαιτούν από τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό των σταδίων, τις υποδομές και τη διαχείριση του πλήθους συμμορφώνονται με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και τις ορθές πρακτικές.

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίζουν ότι τα στάδια παρέχουν ένα φιλόξενο περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς, για όλα τα μέλη της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, και ότι περιλαμβάνουν ειδικότερα την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής και αναψυχής, καθώς και συνθηκών καλής θέασης για όλους τους θεατές.

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις λειτουργίας των σταδίων είναι πλήρεις, προβλέπουν αποτελεσματική συνεργασία με την Αστυνομία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους συνεργαζόμενους φορείς, και ενσωματώνουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για θέματα που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη διαχείριση του πλήθους και τους σχετικούς κινδύνους ασφάλειας και προστασίας, και πιο συγκεκριμένα:

- τη χρήση φωτοβολίδων

- κάθε βίαιη ή άλλη απαγορευμένη συμπεριφορά, και

- οποιαδήποτε ρατσιστική ή άλλη μεροληπτική συμπεριφορά.

6. Τα συμβαλλόμενα μέρη απαιτούν από τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίζουν ότι όλο το προσωπικό, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που ασχολείται με τη διοργάνωση ασφαλών, προστατευμένων και φιλόξενων ποδοσφαιρικών αγώνων και λοιπών αθλητικών γεγονότων είναι εξοπλισμένο και εκπαιδευμένο, προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με τρόπο αποτελεσματικό και κατάλληλο.

7. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τους αρμόδιους φορείς τους να επισημαίνουν την ανάγκη οι παίκτες, οι προπονητές ή άλλοι εκπρόσωποι των ομάδων που συμμετέχουν να ενεργούν σύμφωνα με τις βασικές αθλητικές αρχές, όπως είναι η ανεκτικότητα, ο σεβασμός και το «ευ αγωνίζεσθαι» και να αναγνωρίζουν ότι το να συμπεριφέρονται με βίαιο, ρατσιστικό ή άλλο προκλητικό τρόπο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των θεατών.

Δείτε αναλυτικά το Ν. 4901/2022.

Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ