logo-print

Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και ανακατανέμονται οι θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

Αύξηση θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής, ποινικής Δικαιοσύνης και Παρέδρων του ΣτΕ - Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

06/12/2017

14/12/2017

Black Friday Books
Black Friday Online

Την αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και των Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και την ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων προβλέπει, μεταξύ άλλων, το  νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αναλυτικότερα οι σχετικές διατάξεις:

Άρθρο 33

Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

Από την 01.12.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής:

α) των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι δύο (22),

β) των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα (50),

γ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν τριάντα επτά (137).

Αιτιολογική έκθεση

Από τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, προκύπτει ότι ο αριθµός των υποθέσεων που κατατίθενται ετησίως στις Εισαγγελίες της χώρας είναι συνεχώς αυξανόµενος, ενώ οι διεθνείς δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα µας επιβάλλουν την ταχύτερη περαίωση των υποθέσεων αυτών. Δεδοµένου ότι η δικαιοσύνη αποτελεί αδιαµφισβήτητα έναν από τους πλέον νευραλγικούς τοµείς στον οποίον είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελικών λειτουργών πρέπει να αυξηθούν. Και τούτο διότι από διατάξεις νόµου επιβάλλεται η απόσπαση εισαγγελικών λειτουργών σε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (Επιτροπή ελέγχου «πόθεν έσχες», Αρχή καταπολέµησης νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, εποπτεία της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, εποπτεία της αντιτροµοκρατικής υπηρεσίας, οικονοµικοί εισαγγελείς κ.λπ.). Περαιτέρω, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την εποπτεία όλων των δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και το γενικότερο συντονισµό του έργου της. 

Άρθρο 34

Αύξηση οργανικών θέσεων Παρέδρων ΣτΕ

Από την 01.12.2017 οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας αυξάνονται κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα οκτώ (58).

Αιτιολογική έκθεση

Ανακύπτει αδήριτη υπηρεσιακή ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων των Παρέδρων του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά δύο (2), µε σκοπό την οµαλή λειτουργία του δικαστηρίου.

Η αύξηση των οργανικών θέσεων των Παρέδρων θα συµβάλει αποφασιστικά στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην εντεύθεν επιτάχυνση της απονοµής της διοικητικής δικαιοσύνης, ενώ δεν προκαλεί πρόσθετο δηµοσιονοµικό κόστος, δεδοµένης της µισθολογικής προαγωγής των αρχαιότερων υπηρετούντων Εισηγητών.

Διαβάστε επίσης: Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες

Άρθρο 35

Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ επιμελητών δικαστηρίων μειώνεται:

α) Για τον Τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κατά πεντακόσιες ενενήντα μία (591) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε χίλιες τριακόσιες τρεις (1.303).

β) Για τον Τομέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά εκατόν τέσσερις (104) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εκατόν τρεις (103).

2. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ Δακτυλογράφων (ήδη Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) μειώνεται:

α) Για τον Τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κατά ενενήντα πέντε (95) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε διακόσιες επτά (207).

β) Για τον Τομέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά επτά (7) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε εξήντα πέντε (65).

3. Από τις παραπάνω θέσεις που μειώνονται, μεταφέρονται: α) Στον τομέα υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας:

αα) δέκα (10) θέσεις στον Κλάδο Γραμματέων, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζομένου σε εβδομήντα δύο (72). ββ) μία (1) θέση στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζομένου σε έξι (6). γγ) μία (1) θέση στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής και δ. δύο (2) θέσεις στον Κλάδο ΥΕ Φυλάκων, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζομένου σε τρεις (3).

β) Στον Τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών: αα) πεντακόσιες πενήντα επτά (557) θέσεις στον Κλάδο Γραμματέων, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζομένου σε πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (5.920). ββ) πέντε (5) θέσεις στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζομένου σε εξήντα οκτώ (68), γγ) έξι (6) θέσεις στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζομένου σε εξήντα τέσσερις (64) και δδ) τρεις (3) θέσεις στον Κλάδο ΥΕ Φυλάκων.

γ) Στον Τομέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια: αα) εκατόν δέκα επτά (117) θέσεις στον Κλάδο Γραμματέων, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζομένου σε οκτακόσιες ένδεκα (811). ββ) εννέα (9) θέσεις στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής.

δ. Στον Τομέα υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπηρεσίας του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο: αα) δύο (2) θέσεις στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζομένου σε εννέα (9). ββ) τρεις (3) θέσεις στον Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζομένου σε δέκα επτά (17) και γγ) μία (1) θέση στον Κλάδο ΥΕ Φυλάκων, του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζομένου σε τρεις (3).

Αιτιολογική έκθεση 

Η τελευταία κατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων έγινε µε την 112742/27.9.2004 (Β΄ 1498) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, υπήρξε σηµαντική αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών (άρθρα 10 του ν. 3514/2006, 43 του ν. 3659/2008, 61 του ν. 3900/2010, 19 του ν. 4429/2016), επήλθαν δε σηµαντικές διαφοροποιήσεις στον φόρτο εργασίας του κάθε δικαστηρίου και των αντίστοιχων υπηρεσιών. Τούτο, παρότι στο άρθρο 3 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), προβλέπεται ότι η κατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της γραµµατείας στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες γίνεται ανάλογα µε τον αριθµό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή τους κίνηση, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κάθε δύο (2) χρόνια, κατά µήνα Ιούνιο ή εκτάκτως σε περίπτωση αύξησης των θέσεων (όπως το σχετικό εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996, Α΄ 104). Εξάλλου, πληθώρα οργανικών θέσεων συγκεκριµένων κλάδων (και δη των κλάδων ΔΕ Δακτυλογράφων και ήδη ΔΕ Δακτυλογράφων-Χειριστών Η/Υ), παρέµειναν κενές επί σειρά ετών, χωρίς να είναι πια αναγκαίες. Οι θέσεις των Δακτυλογράφων από τη µία, καθώς πλέον η καθαρογραφή συρρικνώθηκε δραστικά αφού οι δικαστικοί λειτουργοί, µετά και τις διατάξεις του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), παραδίδουν σε ηλεκτρονική µορφή το κείµενο της απόφασης που συντάσσουν, και οι θέσεις των Επιµελητών Δικαστηρίων από την άλλη, λόγω του περιορισµού του όγκου των σχετικών εργασιών και της εισαγωγής, στο άµεσο µέλλον, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, αποτελούν µία µεγάλη δεξαµενή κενών θέσεων που µπορούν, στο µεγαλύτερο µέρος τους, να µετατραπούν, παραµένοντας ακόµη και στο ίδιο δικαστήριο ή δικαστική υπηρεσία, σε θέσεις άλλων κλάδων, χρησιµότερων σήµερα για τη διεκπεραίωση του δικαστικού έργου.

Με την µε αριθ. 9454οικ./2.3.2017 (Β΄ 1158) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση Οµάδας Εργασίας, µε αντικείµενο την ανακατανοµή οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας. Το πόρισµα της Οµάδας παραδόθηκε στις 10 Αυγούστου 2017, µε συνηµµένους πέντε πίνακες και έναν συγκεντρωτικό. Οι πίνακες αυτοί αφορούν, ξεχωριστά, τα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας, τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (Εφετεία και Πρωτοδικεία) και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στα δικαστήρια αυτά, τα πολιτικά - ποινικά Εφετεία και Πρωτοδικεία, τα Ειρηνοδικεία και τα 41 αυτοτελή Πταισµατοδικεία, καθώς και τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών. Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνεται συνολικά ο αριθµός των προβλεπόµενων και των προτεινόµενων από την Οµάδα Εργασίας ανά κλάδο δικαστικών υπαλλήλων οργανικών θέσεων, στους τοµείς ιδίως των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας, αφετέρου δε, καταγράφονται οι προσθαφαιρούµενες ανά ειδικότερο κλάδο και βαθµό δικαιοσύνης οργανικές θέσεις. Όπως προκύπτει από το πόρισµα που συντάχθηκε, για την ανακατανοµή λήφθηκαν υπόψη τα αντικειµενικά κριτήρια που προβλέπει ο νόµος, καθώς και οι απαντήσεις των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών, αναφορικά µε τους υπαλλήλους των συγκεκριµένων κλάδων που θεωρούνται σήµερα απαραίτητοι για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών εργασιών τους.

Ο διαθέσιµος όγκος µετατρεπόµενων θέσεων, µπορεί να αυξηθεί µελλοντικά, ενόψει εισαγωγής της ηλεκτρονικής κοινοποίησης ή της σύστασης της δικαστικής αστυνοµίας, αλλά και της αποδέσµευσης θέσεων που, προς το παρόν, προορίζονται να πληρωθούν από επιτυχόντες του διαγωνισµού του 1998. Η αποδέσµευση αυτή θα επιτρέψει τη µετατροπή και ενός συµπληρωµατικού αριθµού θέσεων από τους Κλάδους Επιµελητών Δικαστηρίων και Δακτυλογράφων, στους νέους κλάδους δικαστικών υπαλλήλων που προτείνονται από τη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας κ. Ι. Γράβαρη, για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Ένας αριθµός περί τις ογδόντα (80) θέσεις απαιτήθηκε για να καλύψει τη διαφορά µισθολογικού κόστους από τη µετατροπή οργανικών θέσεων ιδίως του κλάδου ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων σε θέσεις άλλων κλάδων.

Διαβάστε επίσης:

Όλες οι νέες αλλαγές σε Κώδικες με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων

Ρύθμιση για αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής που αφορούν ακυρωτικές διαφορές της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Αλλαγές στο νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών αναφορικά με την καλλιέργεια κάνναβης

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τα συναινετικά διαζύγια - Αναλυτικά οι νέες διατάξεις

Black Friday Books
Black Friday Online
send