logo-print

Cookies: Πρόστιμο 100 εκατομμυρίων ευρώ στη Google και 35 εκατομμυρίων ευρώ στην Amazon από την CNIL

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Δύο μεγάλα πρόστιμα ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα εγκατάστασης και χρήσης cookies στις γαλλικές ιστοσελίδες της Google και της Amazon.

Τα πρόστιμα αυτά επεβλήθησαν εκτός του μηχανισμού One-stop-shop του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον οποίο επικεφαλής εποπτική αρχή θα ήταν η Ιρλανδική και αυτή του Λουξεμβούργου αντίστοιχα, καθώς κρίθηκε ότι οι πρακτικές των δύο εταιρειών αποτελούν παραβίαση των διατάξεων της Οδηγίας e-Privacy και του άρθρου 82 του γαλλικού νόμου, με τον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της στο εθνικό δίκαιο.

Ειδικότερα:

● Η CNIL επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 60.000.000€ στη GOOGLE LLC και 40.000.000€  στην ευρωπαϊκή θυγατρική της GOOGLE IRELAND LIMITED για τρεις παραβιάσεις του άρθρου 82.

Οι παραβιάσεις αυτές, όπως διαπιστώθηκαν κατόπιν ελέγχου της ιστοσελίδας google.fr ήταν:

1. Η εγκατάσταση cookies χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών.

Κάθε φορά που ένας χρήστης επισκεπτόταν τη σελίδα google.fr, η εταιρεία εγκαθιστούσε στον υπολογιστή του cookies για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του και χωρίς να έχει εκφράσει τη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση αυτή. Δεδομένου ότι τα cookies αυτά είναι μη απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας, η εγκατάστασή τους θα ήταν νόμιμη μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη.

2. Η πλημμελής ενημέρωση των χρηστών.

Όταν ένας χρήστης επισκεπτόταν στην ιστοσελίδα google.fr έβλεπε ένα banner με πληροφορίες για την πολιτική εμπιστευτικότητας της εταιρείας. Με το banner αυτό, ο χρήστης μπορούσε να επιλέξει είτε να ενημερωθεί τη στιγμή εκείνη, είτε να του εμφανιστεί σχετική υπόμνηση σε επόμενη επίσκεψη.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν ενημέρωνε ποτέ τον χρήστη για τα cookies που είχαν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή του, γεγονός που κρίθηκε ότι παραβιάζει την υποχρέωσή της για ενημέρωση πριν την εγκατάσταση αυτή. Παράλληλα, η ενημέρωση της εταιρείας δεν παρείχε πληροφόρηση για τους σκοπούς που επιδιώκονταν από την εγκατάσταση των cookies ή τις δυνατότητες των χρηστών να την αρνηθούν.

3. Η πλημμελής ικανοποίηση της εναντίωσης των χρηστών.

Η Google έδινε στους χρήστες της τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν την εξατομίκευση των διαφημίσεων, ωστόσο ένα από τα cookies παρέμενε εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους συνεχίζοντας να δίνει πληροφορίες για τη δραστηριότητα του χρήστη που είχε απενεργοποιήσει την επιλογή.

● Στην περίπτωση της AMAZON EUROPE CORE, η CNIL επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 35.000.000€, διαπιστώνοντας τις δύο πρώτες από τις παραβάσεις που είχε διαπιστώσει στην περίπτωση της Google:

1. Η εγκατάσταση cookies χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών.

Κατά την επίσκεψη του χρήστη στη σελίδα amazon.fr, η εταιρεία εγκαθιστούσε στον υπολογιστή του μια σειρά από cookies για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς να έχει ζητηθεί ή δοθεί η προηγούμενη συγκατάθεσή του.

2. Η απουσία ενημέρωσης των χρηστών.

Στην περίπτωση της Amazon, η ιστοσελίδα που απευθυνόταν στους Γάλλους χρήστες δεν παρείχε καμία ενημέρωση ως προς τα cookies που εγκαθίσταντο, τους σκοπούς που αυτά εξυπηρετούσαν και τα δικαιώματα ή δυνατότητες των χρηστών. Με την επίσκεψή του στο amazon.fr, ο χρήστης διάβαζε μόνο ότι «Χρησιμοποιώντας αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση cookies για την παροχή και βελτίωση των υπηρεσιών μας. Μάθετε περισσότερα

 

Σημειώνεται ότι:

- Για τον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στις δύο εταιρείες, η CNIL έλαβε υπόψιν της τον μεγάλο αριθμό χρηστών που επισκέπτονταν τις δύο ιστοσελίδες, καθώς και τα τεράστια οικονομικά οφέλη που έχουν αποκομίσει από τις πρακτικές αυτές.

- Και στις δύο περιπτώσεις, η CNIL παρατήρησε ότι οι εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε αλλαγή των πρακτικών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, αποφεύγοντας πλέον την αυτόματη εγκατάσταση cookies, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Επειδή, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η πληροφόρηση των χρηστών και πάλι δεν ήταν πλήρης, η γαλλική αρχή έδωσε προθεσμία 3 μηνών στις δύο εταιρείες, προκειμένου να προσαρμόσουν εκ νέου τις πολιτικές ενημέρωσής τους, μετά την πάροδο της οποίας θα επιβληθεί πρόστιμο 100.000€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης στη συμμόρφωσή τους.

- Προς επίλυση τυχόν αποριών, ως προς την αρμοδιότητά της να επιβάλει τα πρόστιμα, η CNIL επισημαίνει ότι ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων για την εγκατάσταση cookies δεν εντάσσεται στον μηχανισμό συνεργασίας (One-Stop-Shop) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς πρόκειται για ζήτημα που ρυθμίζεται από την Οδηγία ePrivacy. Περαιτέρω, η CNIL έχει και την εδαφική αρμοδιότητα ελέγχου των δύο εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του γαλλικού νόμου, δεδομένου ότι η χρήση των cookies πραγματοποιείται «στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων» των GOOGLE FRANCE και AMAZON FRANCE, οι οποίες αποτελούν την «εγκατάσταση» στη γαλλική επικράτεια των εταιρειών GOOGLE LLC/GOOGLE IRELAND LIMITED και AMAZON EUROPE CORE αντίστοιχα.

Το δελτίο τύπου και η απόφαση της CNIL για την υπόθεση Google είναι διαθέσιμα εδώ:

https://www.cnil.fr/fr/cookies-sanction-de-60-millions-deuros-lencontre-de-google-llc-et-de-40-millions-deuros-lencontre-de

Το δελτίο τύπου και η απόφαση της CNIL για την υπόθεση Amazon είναι διαθέσιμα εδώ:

https://www.cnil.fr/fr/cookies-sanction-de-35-millions-deuros-lencontre-damazon-europe-core

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ