logo-print

Covid-19: Πρόστιμο 5.000 ευρώ για πλαστά πιστοποιητικά και υποχρεωτικός εμβολιασμός σε φοιτητές που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία σε νοσοκομεία

07/09/2021

15/09/2021

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σημαντικές διατάξεις σχετικά με την αντιμετώπιση του Covid-19 περιλαμβάνει η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, στην τροπολογία προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ σε όσους κάνουν χρήση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης από κορονοϊό, ενώ καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους φοιτητές και σπουδαστές, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και κλινικές.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται τα εξής ζητήματα:

• Προβλέπεται υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για τους φοιτητές και σπουδαστές, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας,

• αναφέρεται ρητά ότι το προσωπικό των δομών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α' 130) που εμβολιάζεται υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε βαθμίδας,

• τάσσεται ειδική προθεσμία για την πρώτη ή μοναδική δόση των φοιτητών και σπουδαστών, για τους οποίους εισάγεται υποχρέωση εμβολιασμού, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος συμμόρφωσής τους,

• τροποποιείται το χρονικό σημείο της άρσης του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, ώστε με την πραγματοποίηση της πρώτης ή μόνης δόσης εμβολιασμού, και όχι με την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, να αίρεται η αναστολή με απόφαση του φορέα,

• προβλέπεται ότι, μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας,

• προβλέπονται κυρώσεις και για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες στις αναφερόμενες στο τροποποιούμενο άρθρο δομές, κατά παράβαση της υποχρέωσης εμβολιασμού,

• προβλέπονται κυρώσεις και για τους φοιτητές και σπουδαστές, που συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία κατά τα ανωτέρω, κατά παράβαση της υποχρέωσης εμβολιασμού (άρθρο 1),

• προβλέπεται κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά τον κορωνοϊού COVID-19 ή ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωναϊό Οονι 19 (άρθρο 2),

• προβλέπονται παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

• συγκεκριμένα παραtείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021 η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α' 48), περί της διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, της ισχύος του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19 και της ισχύος του άρθρου 96 του ν. 4790/2021, ως προς την υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (άρθρο 3),

• καθορίζεται ανώτατο όριο τιμής χρέωσης για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) (άρθρο 4),

• προβλέπεται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVΙD-19, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δυνατότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων αρμοδιότητας και σκοπού του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής 'Ερευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVf0-19 και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών (άρθρο 5),

• ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, η οικονομική ενίσχυση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α' 214) που δίνεται σε επιχειρήσεις του πολιτισμού που έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 6).

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ