logo-print

Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός και προστασία των ευάλωτων (σχέδιο νόμου)

Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2167 και επέρχονται τροποποιήσεις στους ν. 4416/2017, 1969/1991 και 4738/2020

09/11/2023

29/11/2023

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167».

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 5 μέρη και 107 άρθρα και αποσκοπεί, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού: α) στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ (L 438), β) στην εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και τον ενισχυμένο έλεγχό της και γ) στην εν γένει προστασία των οφειλετών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2, αντικείμενο του σχεδίου νόμου είναι:

α) η αναμόρφωση του πλαισίου για τη διαχείριση των απαιτήσεων από συμβάσεις πίστωσης, μέσω της ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ (L 438),

βα) η τροποποίηση των ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και 1969/1991 (Α’ 167) για την εποπτεία των Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και

ββ) η ειδικότερη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία εξυγίανσης, μέσω της εναρμόνισης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την προληπτική αντιμετώπιση παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών ιδρυμάτων με στρατηγική εξυγίανσης πολλαπλών σημείων έναρξης και μεθόδους για την έμμεση ανάληψη μέσων που είναι επιλέξιμα για την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (L 275) και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), και

γ) η τροποποίηση τoυ ν. 4738/2020 (Α’ 207) για την προστασία των οφειλετών, μέσω επεμβάσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, στην πτωχευτική διαδικασία και στη λειτουργία των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του νομοσχεδίου:

Με το Μέρος Β΄ επιχειρείται η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ (L 438), καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους διαχειριστές και τους αγοραστές πιστώσεων, τις μεταξύ τους σχέσεις, τις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες και την εποπτεία των δραστηριοτήτων τους.

Ειδικότερα θεσπίζεται πλαίσιο λειτουργίας: α) για τους διαχειριστές πιστώσεων και ρυθμίζεται η παροχή πιστώσεων σε άλλα κράτη μέλη, β) των αγοραστών πιστώσεων και προβλέπεται η εποπτεία αυτών, γ) της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Στο ίδιο πλαίσιο, θεσπίζονται υποχρεώσεις των πιστωτικών φορέων απέναντι στους καταναλωτές.

Με το Μέρος Γ’ επιχειρείται η θέσπιση συμπληρωματικών διατάξεων για την εποπτεία της Κεφαλαιαγοράς, μέσω της επέκτασης των δραστηριοτήτων των εταιρειών παροχής πιστώσεων, της καθιέρωσης της υποχρεωτικής αποδοχής υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, την ενίσχυση της πρόληψης, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων, από το τραπεζικό σύστημα, και άλλες ρυθμίσεις για την ενισχυμένη εποπτεία της αγοράς.

Με το Μέρος Δ’ επιχειρείται η αποτελεσματικότερη προστασία των οφειλετών, μέσω της βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00.

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση
send