logo-print

Διαδικασία αφαίρεσης, δέσμευσης και αποδέσμευσης άδειας οδήγησης (Εγκύκλιος)

27/11/2018

05/12/2018

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Μεταφορών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία δέσμευσης-αποδέσμευσης άδειας οδήγησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4530/2018.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των περιπτ. α έως ζ της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4530/18 (Α’59) για τις οποίες δεν επιβάλλονται πλέον βαθμοί ποινής (ΣΕΣΟ), σε ότι αφορά στην επιβολή του διοικητικού μέτρου της επί τόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για εξήντα (60) ημέρες και στην περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για εκατόν είκοσι (120) ημέρες με την υποχρέωση σε επανεξέταση για τη επαναχορήγησή της και μέχρι προσαρμογής του πληροφοριακού συστήματος, διευκρινίζονται τα εξής:

1) Αφαίρεση και Δέσμευση της άδειας οδήγησης

Υπηρεσία οργάνων ελέγχου:

Η άδεια οδήγησης αφαιρείται από τα όργανα ελέγχου και κρατείται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Τροχαία, Λιμενικό, Δημοτική Αστυνομία) απ’ όπου επεβλήθη η ποινή, μέχρι την παρέλευση της χρονικής περιόδου της ποινής αφαίρεσης (εξήντα (60) ημέρες).

Η ως άνω υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως (με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο) εντός δέκα (10) ημερών την εκδούσα την άδεια οδήγησης Υπηρεσία Μ&Ε, αποστέλλοντας φωτοαντίγραφο της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης. Επισημαίνεται ότι στην αναφερόμενη έκθεση βεβαίωσης παράβασης αναγράφονται η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου (Οδός, αριθμός, ΤΚ, Περιοχή/Πόλη) καθώς και οι περιπτώσεις α έως ζ της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4530/18 για τις οποίες αφαιρείται η άδεια οδήγησης.

Υπηρεσία Μ&Ε (η εκδούσα την ισχύουσα άδεια οδήγησης):

Μετά την παραπάνω ενημέρωση, δεσμεύει άμεσα με τον κωδικό V στη θέση κωδικού κίνησης τη συγκεκριμένη άδεια στο μηχανογραφικό σύστημα για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της αφαίρεσης.

Ταυτόχρονα με τη δέσμευση, ελέγχει εάν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών (διάστημα που υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης παράβασης). Ο έλεγχος γίνεται είτε με την τήρηση από την Υπηρεσία Μ&Ε ηλεκτρονικού αρχείου τύπου υπολογιστικού φύλου (excel), είτε μέσω του φακέλου του κατόχου. Για διευκόλυνση των Υπηρεσιών αποστέλλεται με το παρόν, ενδεικτικό υπολογιστικό φύλλο τήρησης των απαιτούμενων δεδομένων των κατόχων που αφορούν στην παρακολούθηση της υποτροπής.

Στην περίπτωση της υποτροπής, η δέσμευση της άδειας στο μηχανογραφικό σύστημα γίνεται άμεσα με τον κωδικό K στη θέση κωδικού κίνησης για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία της αφαίρεσης και η υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως (με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο) εντός δέκα (10) ημερών :

• Τα όργανα ελέγχου για την υποτροπή και ότι το διάστημα αφαίρεσης ανέρχεται πλέον σε 120 ημέρες καθώς και την αναγκαιότητα επιστροφής της άδειας οδήγησης στην εκδούσα αυτής Υπηρεσία Μ&Ε.

• Τον κάτοχο, στην διεύθυνση του τόπου κατοικίας του όπως αυτή αναγράφεται στη βεβαίωση παράβασης, για το χρονικό διάστημα αφαίρεσης της άδειας οδήγησης των 120 ημερών, τη διαδικασία επαναχορήγησης/επανεξέτασης καθώς και τη δυνατότητα αποστολής της αφαιρεθείσας άδειας, μετά από αίτησή του, στην Υπηρεσία Μ&Ε του τόπου κατοικίας του.

2) Επιστροφή/Επαναχορήγηση και Αποδέσμευση της άδειας οδήγησης

Υπηρεσία οργάνων ελέγχου:

Μετά την παρέλευση των εξήντα (60) ημερών, η αρμόδια υπηρεσία των οργάνων ελέγχου επιστρέφει την άδεια οδήγησης στον/στην κάτοχο της. Στην περίπτωση ειδοποίησης από τη Υπηρεσία Μ&Ε για υποτροπή, επιστρέφει το έντυπο της άδειας οδήγησης στη Υπηρεσία Μ&Ε εντός δέκα (10) ημερών.

Υπηρεσία Μ&Ε (η εκδούσα την ισχύουσα άδεια οδήγησης):

Στις παραβάσεις που δεν υφίσταται υποτροπή μετά την παρέλευση των εξήντα (60) ημερών η αποδέσμευση της άδειας οδήγησης γίνεται αυτόματα.

Στις παραβάσεις με υποτροπή μετά την παρέλευση των εκατόν είκοσι (120) ημερών, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο (β) σχετικό. Μετά την επιτυχή επανεξέταση του κατόχου (θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς) η Υπηρεσία Μ&Ε αποδεσμεύει την άδεια οδήγησης και επιστρέφει το έντυπο στον κάτοχό του ή εκδίδει νέο κατά περίπτωση.

Υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης με οποιαδήποτε αιτιολογία, εάν διαπιστωθεί ότι η άδεια αυτή έχει κάποιον από τους κωδικούς V ή Κ (είναι δεσμευμένη) για όλη τη χρονική περίοδο της ποινής αφαίρεσης (εξήντα (60) ημέρες για την πρώτη φορά, εκατόν είκοσι (120) ημέρες για την υποτροπή πλέον του χρονικού διαστήματος μέχρι την ολοκλήρωση της επιτυχούς επανεξέτασης).

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο της ΓΓ Μεταφορών.

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Διαμεσολάβηση
send