logo-print

Δικαστικοί επιμελητές: Απέχουν από 17 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2021

Προειδοποιητική αποχή από όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες - Ποιες εξαιρούνται

13/09/2021

22/09/2021

Η αοριστία των ανακοπών του ΚπολΔ - Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 29

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποχή των δικαστικών επιμελητών Ελλάδος από 17 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2021

Η επανειλημμένη απόρριψη των προτάσεων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 973 και 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η μακρά δυσλειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας των Αντιπροσώπων της, που ελήφθη στις 27 Αυγούστου 2021 και εξουσιοδότησης προς την Εκτελεστική Γραμματεία, οδήγησαν, στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, έπειτα και από την τελευταία άκαρπη συνάντηση εκπροσώπων της Εκτελεστικής Γραμματείας με εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε απόφαση και εισήγηση προς τους οικείους Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών για προειδοποιητική πλήρη αποχή των δικαστικών επιμελητών - μελών τους από όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες, κατά το χρονικό διάστημα από 17.9.2021 έως και 21.9.2021, στο πλαίσιο ομόφωνα αποφασισμένων κλιμακούμενων δυναμικών ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αποχής, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση και εισήγηση, δεν θα χορηγούνται άδειες εξαίρεσης από τους οικείους Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών για οποιεσδήποτε επιδόσεις, πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, διαπιστωτικές εκθέσεις.

Εξαιρούνται της αποχής, περιοριστικά και μόνο, οι επιδόσεις διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν γαμικές διαφορές (διατροφές, μετοικήσεις), για τις οποίες δεν θα απαιτείται άδεια από τον οικείο Σύλλογο.

Οι θέσεις της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας έχει καταθέσει ενώπιον του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής τεκμηριωμένη θέση και πρόταση ιδίως για την τροποποίηση του άρθρου 973, προκειμένου η επανάληψη της διαδικασίας του ματαιωθέντος πλειστηριασμού να γίνεται με εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή και έκδοση επαναληπτικού αποσπάσματος, όπως ίσχυε άλλωστε πριν τη νομοθετική μεταρρύθμιση του ΚΠολΔ με το ν. 4335/2015. Παρά ταύτα, η πρότασή της για τη τροποποίηση του άρθρου 973 δεν ελήφθη υπόψη. Επιπρόσθετα δε, στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου από την αντίστοιχη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή εμπεριέχονται τροποποιήσεις, τόσο στο άρθρο 973 όσο και στο άρθρο 966 ΚΠολΔ, που είναι παντελώς αντίθετες με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών κι έχουν ως στόχευση τη δημιουργία καταστάσεων και συνθηκών υπηρεσιών μιας στάσης (one-stop-shop) από συμβολαιογράφους για την επανάληψη ματαιωθέντος πλειστηριασμού ή μετά από υποκατάσταση δανειστού, κατ’ αναλογία των επίσης προτεινόμενων πιλοτικών δικών ιδίως για τους πλειστηριασμούς, με βάση υποθέσεις τραπεζικών συμβάσεων, δανείων και υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με το ίδιο Σχέδιο Νόμου.

Η ισχύουσα ρύθμιση με την οποία δεν απαιτείται έκδοση επαναληπτικού αποσπάσματος από δικαστικό επιμελητή για την επανάληψη της διαδικασίας του πλειστηριασμού (μετά από ματαίωση ή υποκατάσταση) αποδείχθηκε δυσλειτουργική και επέφερε σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στον προσδιορισμό του νέου πλειστηριασμού, υπέρμετρη αύξηση κόστους για τον επισπεύδοντα, ταλαιπωρία στους πληρεξούσιους δικηγόρους, αδυναμία έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των οφειλετών, καθώς επίσης αδυναμία διόρθωσης λαθών και δημιουργία συνθηκών μη δίκαιης δίκης και σε αληθή και τεκμηριωμένη αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα οφειλετών και δανειστών.

Τα προβλήματα αυτά δεν επιλύονται με την προτεινόμενη τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 973 και 966 ΚΠολΔ για την επίσπευση της επαναληπτικής διαδικασίας του πλειστηριασμού, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, που τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος είναι στο πλαίσιο των διατάξεων του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τη δίκαιη δίκη, το δημόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια, την ισότιμη μεταχείριση, την ακώλυτη δικαστική προστασία των μερών και τη προστασία της περιουσίας οφειλετών και δανειστών.

Κατά τη δημόσια διαβούλευση του εν λόγω νομοσχεδίου, η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας ζήτησε την απόσυρση των προτεινόμενων τροποποιήσεων και ειδικότερα των άρθρων 966 και 973 ΚΠολΔ και την επανεξέτασή τους σύμφωνα με την κατατεθειμένη πρότασή της, περί επαναφοράς της έκδοσης επαναληπτικού αποσπάσματος από τον δικαστικό επιμελητή, με σκοπό να θεραπευθούν οι αστοχίες και παραλείψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη διαδικασία επανάληψης πλειστηριασμού που ματαιώθηκε.

Η άρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέχρι σήμερα, να λάβει υπόψη τις θέσεις και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, εξάντλησε τα όρια της καλής θέλησης όλων των δικαστικών επιμελητών στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας διαβούλευσης για μια αναγκαία τροποποίηση, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ολοκλήρωσης μιας δίκαιης δίκης, σύμφωνα με το Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και οδήγησε στηπροειδοποιητική πλήρη αποχή από τα καθήκοντά μας για πέντε (5) ημέρες, από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Με την επικείμενη τροποποίηση διατάξεων του ΚΠολΔ δίνεται ύστερα από έξι (6) χρόνια η ευκαιρία να επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης με οφέλη την πληρέστερη προστασία των οφειλετών, τη διευκόλυνση άσκησης των δικαιωμάτων τους, τη μείωση του κόστους για οφειλέτη και δανειστές και, συνολικά, τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου στο πλαίσιο μιας δίκαιης δίκης και την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ουδείς εκ των εμπλεκομένων μερών έχει την πολυτέλεια να αναμένει άλλα έξι (6) χρόνια με την προσδοκία η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και κατ’ επέκταση η απονομή δικαιοσύνης να γίνει ταχύτερη, ασφαλέστερη, λιγότερο δαπανηρή και με περισσότερη διαφάνεια και ως εκ τούτου η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα εξαντλήσει τα περιθώρια ώστε η ευκαιρία αυτή να μην απωλεσθεί. 

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send