logo-print

Δημόσιες συμβάσεις: Απαράδεκτη η αίτηση αναστολής εκτέλεσης – ακύρωσης κατά απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί προσωρινών μέτρων (ΣτΕ 2222/2023)

Διαφορές κατά το προσυμβατικό στάδιο - Χωρεί αίτηση ανάκλησης ενώπιον της Αρχής

12/12/2023

12/12/2023

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Επί διαφοράς κατά το προσυμβατικό στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το ένδικο βοήθημα της αίτησης αναστολής εκτέλεσης - ακύρωσης του άρθρου 372 παρ.1 του ν. 4412/2016 απαραδέκτως ασκείται κατά απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί προσωρινών μέτρων, κατά της οποίας χωρεί  αίτηση ανάκλησης ενώπιον της Αρχής. (ΣτΕ 2222/2023)

Πιο αναλυτικά, κατά την κρίση του δικαστηρίου, παραδεκτώς προσβαλλόμενη με το ένδικο βοήθημα της αίτησης αναστολής εκτέλεσης – ακύρωσης του άρθρου 372 παρ.1 του ν. 4412/2016 πράξη αποτελεί μόνον η απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με την οποία η εν λόγω Αρχή αποφαίνεται οριστικώς επί της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής και όχι η απόφαση της ίδιας Αρχής, με την οποία διατάσσονται τυχόν προσωρινά μέτρα ή απορρίπτεται το αίτημα για τη λήψη τέτοιων μέτρων, κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, προϋπόθεση για την κίνηση του σταδίου της παροχής δικαστικής προστασίας αποτελεί η οριστική περάτωση του προδικαστικού σταδίου και η εκκαθάριση των τιθεμένων ζητημάτων με την έκδοση της απόφασης της Αρχής επί της προδικαστικής προσφυγής, οι δε αποφάσεις της Αρχής επί των προσωρινών μέτρων κατατείνουν στην προσωρινή ρύθμιση των εννόμων σχέσεων που απορρέουν από την εκκρεμή διαγωνιστική διαδικασία μέχρι να αποφανθεί η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προδικαστικής προσφυγής. Η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., πάντως, οφείλει να εξετάζει τυχόν υποβαλλόμενα ενώπιόν της αιτήματα για την ανάκληση της απόφασής της περί λήψης προσωρινών μέτρων και να αποφαίνεται, βάσει των προϋποθέσεων που τάσσονται με τις διατάξεις του άρθρου 366 του ν. 4412/2016 και κατόπιν στάθμισης των εκατέρωθεν συμφερόντων, αν συντρέχει περίπτωση να αρθούν τα διαταχθέντα προσωρινά μέτρα.

Στον ν. 4412/2016 προβλέπονται αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής, με δυνατότητα λήψης και προσωρινών μέτρων, ενώπιον ανεξάρτητου μη δικαιοδοτικού οργάνου και, εν συνεχεία, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Στο πλαίσιο του ανωτέρω συστήματος παροχής έννομης προστασίας εξασφαλίζεται ο πλήρης δικαστικός έλεγχος των μέτρων που λαμβάνονται από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Περαιτέρω, το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται δυνατότητα απευθείας προσβολής με το ένδικο βοήθημα της αίτησης αναστολής εκτέλεσης - ακύρωσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με την οποία διατάσσονται προσωρινά μέτρα (ή απορρίπτεται το αίτημα για τη λήψη τέτοιων μέτρων), δεν γεννά ζήτημα αντίθεσης με την διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 2 της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ. Τούτο διότι η ανάγκη λήψης προσωρινών μέτρων για την προστασία των συμφερόντων των μερών εξετάζεται, πάντως, και κατά τα δύο στάδια των διαδικασιών προσφυγής, δηλαδή, τόσο κατά το προδικαστικό στάδιο, όσο και κατά το στάδιο της δικαστικής προστασίας, ενώ με τις βραχείες προθεσμίες που τάσσονται με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 αφενός μεν για την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προδικαστικής προσφυγής,  αφετέρου δε για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης αναστολής εκτέλεσης - ακύρωσης,  διασφαλίζεται ότι η υπόθεση άγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για την παροχή προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας σε σχέση με την προσβαλλόμενη οριστική απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Συνεπώς, το θεσπιζόμενο με τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 σύστημα δικαστικής προστασίας καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ για την καθιέρωση αποτελεσματικών διαδικασιών προσφυγής.

Στη συνέχεια, το δικαστήριο επεσήμανε ότι κατά των αποφάσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί των προσωρινών μέτρων, κατά των οποίων δεν προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 η δυνατότητα άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης αναστολής εκτέλεσης – ακύρωσης του άρθρου 372 του ως άνω νόμου, δεν χωρεί ούτε αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά τις γενικές διατάξεις των άρθρων 45 επ. και 52 του π.δ. 18/1989.

Ωστόσο, η μη αναγνώριση της δυνατότητας δικαστικής προσβολής των αποφάσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί των προσωρινών μέτρων  δεν αντίκειται στο δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας που κατοχυρώνεται με το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος.  Τούτο διότι οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης στο πλαίσιο του προδικαστικού σταδίου, η οριστική περάτωση του οποίου αποτελεί απαραίτητη δικονομική προϋπόθεση προκειμένου η υπόθεση να αχθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Η ρύθμιση σχετικά με την εξουσία της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη λήψη προσωρινών μέτρων εντάσσεται στο σύστημα των δικονομικών ρυθμίσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016 για την οργάνωση του σταδίου της προδικαστικής διαδικασίας και, εν συνεχεία, του σταδίου της διαδικασίας ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς, η ταχεία και αποτελεσματική (προσωρινή και οριστική) δικαστική προστασία των συμφερόντων των θιγομένων μερών.

Δείτε την περίληψη της απόφασης στο adjustice.gr

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024