logo-print

Δημόσιες συμβάσεις: Νέες υποχρεώσεις αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων

Παράταση υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων, αναστολή ισχύος διατάξεων του π.δ. 71/2019, υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων και νέα κατώτατα όρια για την εφαρμογή των Οδηγιών για τη διετία 2024-2025

22/01/2024

24/01/2024

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε ένα ενημερωτικό έγγραφο αναφορικά με τις προσφάτως δημοσιευθείσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, επί ζητημάτων σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις.

Τα ζητήματα αυτά αφορούν (α) την παράταση υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) στον περιφερειακό και τον τοπικό Τύπο, (β) την αναστολή ισχύος διατάξεων του π.δ. 71/2019 και παράταση ισχύος των πτυχίων Μ.Ε.ΕΠ., Μελετητών και Γραφείων Μελετών, (γ) την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και (δ) τα νέα κατώτατα όρια για την εφαρμογή των Οδηγιών για τη διετία 2024-2025.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 114 N. 5079/2023 (Α΄ 215), οι υποχρεώσεις δημοσίευσης προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό και στον τοπικό Τύπο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31-12-2025 και η ισχύς των πτυχίων Μ.Ε.ΕΠ., Μελετητών και Γραφείων Μελετών παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2024. 

Περαιτέρω, σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 52445 ΕΞ 2023  (Β’ 2385) για την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς, η Αρχή υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω ΚΥΑ, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το  ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. 

Ειδικότερα, η  ως άνω υποχρέωση των οικονομικών φορέων άρχεται, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 της ως άνω ΚΥΑ, για συμβάσεις που συνάπτονται ή και εκτελούνται από  τους λοιπούς, πέραν των αναφερομένων στην περίπτωση α της ίδιας παραγράφου, φορείς της Κεντρικής Διοίκησης,  οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024.

Τέλος, η Αρχή υπενθυμίζει ότι δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί (ΕΕ) 2023/2495, 2023/2496 και 2023/2497, με τους οποίους τροποποιήθηκαν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ, αντίστοιχα. Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί, για όλα τα κράτη μέλη, και εφαρμόζονται άμεσα από 01/01/2024. 

Κατά συνέπεια, για τη διετία από 01/01/2024 έως 31/12/2025, αναμορφώνονται αντίστοιχα και τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016, καθώς και στο άρθρο 2 παρ. 1 (α) του 4413/2016. 

Δείτε αναλυτικά το ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής στο eaadhsy.gr

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024