logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4419/2016 για τα προϊόντα καπνού

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για την προσέγγιση των διατάξεων σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων

22/09/2016

16/11/2017

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4419/2016 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

Με τον νέο Νόμο επιχειρείται η προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών της ΕΕ αναφορικά με:

α) τα συστατικά και τις εκποµπές των προϊόντων καπνού και τις συναφείς υποχρεώσεις κοινοποιήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των µέγιστων επιπέδων εκποµπών σε πίσσα, νικοτίνη και µονοξείδιο του άνθρακα,

β) ορισµένες πτυχές της επισήµανσης και της συσκευασίας των προϊόντων καπνού, συµπεριλαµβανοµένων των προειδοποιήσεων για την υγεία που πρέπει να αναγράφονται στις µονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού και σε κάθε εξωτερική συσκευασία, καθώς και των χαρακτηριστικών ιχνηλασιµότητας και ασφαλείας που εφαρµόζονται σε προϊόντα καπνού,

γ) την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά του καπνού που λαµβάνεται από το στόµα, την απαγόρευση διασυνοριακών πωλήσεων προϊόντων καπνού, καθώς και των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών επαναπλήρωσης,

δ) την υποχρέωση υποβολής κοινοποίησης των νέων προϊόντων καπνού,

ε) τη διάθεση στην αγορά και την επισήµανση ορισµένων προϊόντων συναφών µε τα προϊόντα καπνού, συγκε- κριµένα των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών επαναπλήρωσης και των φυτικών προϊόντων για κάπνισµα.

Επιπλέον, ο Νόμος 4419/2016 ρυθµίζει τους χώρους στους οποίους απαγορεύεται το κάπνισµα προϊόντων καπνού και η χρήση συναφών προϊόντων, καθώς και διευθετεί θέµατα σχετικά µε τα σηµεία πώλησης αυτών και την εγχώρια διαφήµιση µε απώτερο στόχο την αποτροπή της προώθησης της κατανάλωσης καπνού και προϊόντων καπνού.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, είναι αναγκαία η ανάληψη περαιτέρω δράσης όχι µόνο για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά κυρίως για την αντιµετώπιση των ανακυπτόντων και των πρόσφατα εντοπιζόµενων κινδύνων για την υγεία από τη χρήση/κατανάλωση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισµα.

Ολόκληρο το Νόμο 4419/2016 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εμπράγματο Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομολογία - Θεωρία και πρακτικά ζητήματα εργατικού δικαίου

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

send