logo-print

ΔΣΑ: Διευκρινίσεις για την αποχή των δικηγόρων Αθηνών

Η σταδιακή επαναφορά της κοινωνικής και οικονομικής ζωής θα πρέπει να γίνει με όρους που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και τη δημόσια υγεία

25/04/2020

27/04/2020

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Τις αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβούλιου για την αποχή την Τρίτη 28 Απριλίου δημοσίευσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, το οποίο συνεδρίασε έκτακτα στις 24.4.2020, υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, ενόψει των τελευταίων κρίσιμων εξελίξεων, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Αποχή των δικηγόρων- μελών ΔΣΑ την Τρίτη 28.4.2020.

Το ΔΣ του ΔΣΑ τάσσεται υπέρ της ασφαλούς επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, με βάση τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας, που θα εγγυώνται την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και θα διασφαλίζουν την δημόσια υγεία.

Η κυβερνητική απόφαση για την πλήρη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων και την περιορισμένη λειτουργία των δικαστηρίων και δη σε διαδικασίες Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία των υποθηκοφυλακείων, ελήφθη, όπως ο ίδιος ο Υπουργός δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό χωρίς να υπάρχει η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των υγειονομικών αρχών και τα προτεινόμενες από τις αρχές αυτές μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Σημειωτέον ότι η απόφαση αυτή, ελήφθη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα και χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις για ποιο λόγο επιλέχθηκε η επαναλειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών και διαδικασίων και όχι και άλλες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι πιο ασφαλείς, όπως εκείνες που δεν απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία συνηγόρων και διαδίκων.

Είναι προφανές ότι, μετά από την αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω Υπηρεσιών για ικανό χρονικό διάστημα, στους χώρους των υπηρεσιών αυτών θα συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος προσώπων προς διεκπεραίωση των υποθέσεών του, με κίνδυνο οι χώροι αυτοί να αποτελέσουν πιθανές νέες εστίες διάδοσης του ιού, κάτι που επιβάλει την λήψη προληπτικών μέτρων ατομικής και γενικής προστασίας, λαμβανομένου επίσης του γεγονότος ότι η κρισιμότητα των περιστάσεων επέβαλε στην κυβέρνηση την παράταση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας των πολιτών μέχρι 4.5.2020.

Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι, μέχρι τον χρόνο συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είχε δημοσιευθεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση για την επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων και δικαστηρίων ούτε μας έγιναν γνωστά τα προτεινόμενα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και το Υπουργείο τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, παρά τις σχετικές προς τούτο επιστολές μας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων, μελών του ΔΣΑαπό τα καθήκοντά τους την Τρίτη 28 Απριλίου 2020, χωρίς τη δυνατότητα, κατ΄εξαίρεση, χορήγησης αδειών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος λήψης και εφαρμογής των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων.

Το ΔΣ αποφάσισε επίσης, να αποσταλεί επιστολή σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τη λειτουργία των δικαστηρίων και υποθηκοφυλακείων προκειμένου τη Δευτέρα 27.4.2020 να υπάρξει συνάντηση των εκπροσώπων των φορέων αυτών για την εκτίμηση της κατάστασης.

Την ημέρα της αποχής (28.4.2020) κλιμάκια του ΔΣΑ με τη συμμετοχή του Προέδρου και των μελών του ΔΣ θα μεταβούν στις υπηρεσίες που πρόκειται να επαναλειτουργήσουν προκειμένου να ενημερωθούν από τους προϊστάμενους των υπηρεσιών αυτών για τα ληφθέντα μέτρα προφύλαξης και προστασίας και τη διάθεση ή μη των αναγκαίων υλικών γενικής και ατομικής προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών οι οποίες αναμένονται να εκδοθούν.

Στη συνέχεια, την ίδια μέρα και ώρα 13:00 θα συνέλθει εκτάκτως, με τηλεδιάσκεψη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να επανεκτιμήσει την κατάσταση, με βάση και τις διαπιστώσεις από τον επιτόπιο έλεγχο και να λάβει αποφάσεις.

Το ΔΣ κατανοεί την ανάγκη για την σταδιακή επαναφορά της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, αλλά και την ανάγκη των συναδέλφων να εργαστούν μετά από ικανό διάστημα πλήρους αδυναμίας άσκησης τους επαγγέλματός τους, αυτό όμως θα πρέπει να γίνει με όρους που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και τη δημόσια υγεία, για την εφαρμογή και τήρηση των οποίων την αποκλειστική ευθύνη θα έχουν η Κυβέρνηση και οι προϊστάμενοι των σχετικών υπηρεσιών.

Το ακριβές αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει αποτυπωθεί σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας.

2. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι εμμένει στο διεκδικητικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει καθοριστεί με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Πηγή: dsa.gr
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

send