logo-print

ΔΣΑ: Ενημέρωση για τις ψηφιακές υπογραφές

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. κατά την συνεδρίασή του της 22.02.2022 έκανε δεκτή την εισήγηση των κ.κ. Θωμά Καμενόπουλου, Συμβούλου Δ.Σ.Α. και Αναστασίου Σμυρνή, Δικηγόρου, με την συνδρομή του Διευθυντή Πληροφορικής κ. Βασίλη Μανιού, ως προς το ζήτημα που έχει ανακύψει για τις ψηφιακές υπογραφές των δικηγόρων και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση προς τα μέλη του:

Α. Την 17η Ιανουαρίου 2022 το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έπαυσε την λειτουργία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ως «Αρχή Εγγραφής» με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS) και συνεπώς ο Δ.Σ.Α. ΔΕΝ έχει έκτοτε το δικαίωμα έγκρισης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών (ψηφιακών υπογραφών) στους δικηγόρους.

Η Πολιτεία όφειλε, από την στιγμή που επρόκειτο να προβεί στην ανωτέρω ενέργεια, να έχει μεριμνήσει εκ των προτέρων για την ύπαρξη ενός οργανωμένου δικτύου εξυπηρέτησης των δικηγόρων (αλλά και των λοιπών επαγγελματιών και πολιτών), σε αντικατάσταση του προϋπάρχοντος (Δ.Σ.Α. ως προς τους δικηγόρους), ώστε να είναι άμεσα και εύκολα εφικτή η εξυπηρέτηση όσων εκ των κατόχων ψηφιακού πιστοποιητικού η υπογραφή έληγε ή όσων νέων χρηστών επιθυμούσαν την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής.

Αντ’ αυτού, η παντελής έλλειψη οργάνωσης, καθώς και η παράλειψη δημιουργίας σημείων και διαδικασιών γρήγορης, ευέλικτης και άνευ πολύπλοκων γραφειοκρατιών εξυπηρέτησης, οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία των δικηγόρων και εν τέλει στο φαινόμενο σημαντική μερίδα αυτών να βρίσκονται σήμερα χωρίς ενεργή ψηφιακή υπογραφή σε αναμονή των όποιων εξελίξεων.

Β. Παράλληλα ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της εξαγγελίας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη για την χορήγηση 43.500 δωρεάν εγκεκριμένων απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) έχει οριστεί φορέας υλοποίησης του έργου και λειτουργεί ως «Αρχή Εγγραφής». Ο δε Δ.Σ.Α. έχει προσκληθεί στο πλαίσιο αυτό από την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με την χορήγηση δωρεάν εγκεκριμένων απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών σε όλους τους δικηγόρους και με τριετή διάρκεια ισχύος.

Ο Δ.Σ.Α. έχει ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις υλοποίησης του έργου, η οποία αναμένεται στο προσεχές διάστημα, με όλους τους τρόπους (συμμετοχή εκπροσώπων του σε όλες τις διαδικασίες, συμβολή σε τεχνικά, νομικά ή άλλα ζητήματα κ.ο.κ.).

Έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δ.Σ.Α. και Κ.Ε.Ε.Ε. και επίκειται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η άμεση υλοποίησή του, προκειμένου οι δικηγόροι μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κατά προτεραιότητα από την Κ.Ε.Ε.Ε. δωρεάν και για τρία έτη, εγκεκριμένη απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή (δίχως ΕΔΔΥ/usb/token) και μάλιστα χωρίς να απαιτείται εκ νέου φυσική ταυτοποίηση για όσους έχουν ήδη ταυτοποιηθεί όταν είχαν λάβει ψηφιακή υπογραφή με τις προηγούμενες διαδικασίες.

Η χορήγηση δωρεάν άυλων (απομακρυσμένων) ψηφιακών υπογραφών [δηλαδή χωρίς χρήση usb-token («στικάκι»)] σε όλους τους Δικηγόρους, αποτελεί πάγιο αίτημα του Δ.Σ.Α., το οποίο από καιρό -και προδήλως εντονότερα από την έναρξη της πανδημίας και εντεύθεν- διεκδικούμε σθεναρά. Η επικείμενη ολοκλήρωση του ανωτέρω εγχειρήματος, που κατά τον σχεδιασμό αναμένεται σε βραχύ διάστημα, θα αποτελέσει δικαίωση των προσπαθειών μας αυτών.

Γ. Με βάση τα προεκτεθέντα, σε όσους δικηγόρους έληξαν, ανακλήθηκαν ή οι ίδιοι ανακάλεσαν τα ψηφιακά τους πιστοποιητικά (ψηφιακή υπογραφή), κατόπιν ληφθέντος σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη ΝΕΑ ΑΠΕΔ, ή των οποίων τα πιστοποιητικά τους λήγουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, έχουν τη δυνατότητα είτε να αναμείνουν τη χορήγηση απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών από την Κ.Ε.Ε.Ε., είτε να προμηθευτούν συμβατή με τη ΝΕΑ ΑΠΕΔ Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)/usb/token) και να συνεχίσουν τη διαδικασία απόκτηση ψηφιακής υπογραφής μέσω της ΝΕΑΣ ΑΠΕΔ (Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής) και όχι μέσω Δ.Σ.Α.

Η πρόσφατη παράταση της ΑΠΕΔ σχετικά με την ανάκληση ψηφιακών πιστοποιητικών έως 30 Απρίλιου 2022 (ήτοι για όσα πιστοποιητικά λήγουν από 21.02.2022 και εντεύθεν, τα οποία θα λήξουν στην ώρα τους με απώτατο όριο την 30.04.2022) δίνει παράλληλα την δυνατότητα χρήσης των παλαιών πιστοποιητικών για κάποιο περαιτέρω διάστημα και, κατόπιν επιλογής, μιας εκ των δύο ανωτέρω διαδικασιών.

Δ. Η προμήθεια νέας συμβατής ΕΔΔΥ/usb/token γίνεται με έρευνα στο διαδίκτυο και για όσους έχουν ήδη στην κατοχή τους Safenet Gemalto 840 & Gemalto Classic client 340 μετά από σχετική ενημέρωσή μας από την προμηθεύτρια εταιρεία του ΔΣΑ, την Optis (www.optis.gr), έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης κάρτας (sim) με κόστος 30 ευρώ. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αντικατάσταση/τοποθέτηση της νέας κάρτας (sim) στο παλαιό usb/token, προς αποφυγή καταστροφής του κελύφους της ΕΔΔΥ/usb/token και περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης για την απόκτηση νέου.

Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια συμβατής Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)/usb/token) και η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης ψηφιακής υπογραφής μέσω της ΝΕΑΣ ΑΠΕΔ δεν αναιρεί τη δυνατότητα απόκτησης και δωρεάν απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής λόγω διαφορετικού παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Πληροφορίες για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής μέσω της νέας ΑΠΕΔ καθώς και λοιπές οδηγίες/πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (www.aped.gov.gr) καθώς και τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα στο https://aped.gov.gr/support/

Λόγω της μεγάλης σημασίας των ψηφιακών υπογραφών στην καθημερινότητα των δικηγόρων, θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας της διαδικασίας απόκτησης δωρεάν απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών μετά των σχετικών οδηγιών.

Πηγή: dsa.gr
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send