logo-print

ΔΣΑ: Σοβαρές αντιρρήσεις για το νομοσχέδιο «Ρύθμιση οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας»

Το σχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός θεσμικός διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς, και χωρίς να συγκροτηθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με τη συμμετοχή του δικηγορικού σώματος

Πτωχευτικό Δίκαιο
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
Πτωχευτικό Δίκαιο
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ

Τις απόψεις του σχετικά με το σχέδιο νόμου για τη Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας δημοσίευσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Το ΔΣ του ΔΣΑ διατύπωσε σοβαρές αντιρρήσεις επί του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» που εντοπίζονται στα εξής, ιδίως, ζητήματα:

1. Το σχέδιο νόμου, παρά τις σχετικές εκκλήσεις μας, κατατέθηκε στη Βουλή χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός θεσμικός διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς, και χωρίς να συγκροτηθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με τη συμμετοχή του δικηγορικού σώματος.

2. Το νομοσχέδιο έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική απίσχναση και αποφλοίωση της προστασίας πρώτης κατοικίας, σε σχέση με το προϋφιστάμενο καθεστώς του ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) και σε συνέχεια της κάμψης της προστασίας που επήλθε με τον ν. 4605/19. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που τίθενται για το χαρακτηρισμό οφειλετών ως ευάλωτων, αφήνουν εκτός προστασίας μεγάλη μερίδα αυτών.

3. Προβληματική είναι η νομική φύση (ιδιωτικού δικαίου) του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ακινήτων, ενώ μείζον ζήτημα έλλειψης προστασίας τίθεται για το διάστημα μέχρι τη λειτουργία του νέου φορέα.

4. Το γεγονός ότι ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει τόσο τα μισθώματα για 12 έτη όσο και τίμημα επαναγοράς, για να ανακτήσει την κυριότητα της κατοικίας του, από τον άνω Φορέα καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την κατάσταση για τον ευάλωτο οφειλέτη και σε άνιση θέση με όλες τις λοιπές περιπτώσεις του back-leasing του κοινού δικαίου.

5. Δεν λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εξισορροπηθούν τα αντιτιθέμενα συμφέροντα πιστωτών και πτωχού στη διαδικασία της πτώχευσης, καθώς επιφυλάσσεται υπέρ των πιστωτών απόλυτο δικαίωμα επιλογής του διαχειριστή αφερεγγυότητας (συνδίκου πτώχευσης).

6. Θίγεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των μερών που συμμετέχουν στην πτωχευτική διαδικασία καθώς οι εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις είναι ανέκκλητες.

7. Προσβάλλεται δυσανάλογα το δικαίωμα ιδιοκτησίας, καθώς σε περίπτωση άγονου πλειστηριασμού η περιουσία του πτωχού περιέρχεται στο Δημόσιο.

Υπέρ των ανωτέρω προτάσεων ψήφισαν οι κάτωθι :

Ο Πρόεδρος Δ. Βερβεσός, ο Αντιπρόεδρος Θ. Σοφός, ο Αντιπρόεδρος Ευσ. Αναλυτής, ο Γεν. Γραμματέας Μ. Καλαντζόπουλος, η Σύμβουλος-Ταμίας Μ. Γούναρη-Χατζησαράντου και οι Σύμβουλοι Δ. Αναστασόπουλος, Ι. Δεληγεώργης, Σ. Διαμαντόπουλος, Α. Κατοπώδη, Γ. Κλεφτοδήμος, Χ. Μαρινάκη, Β. Μπατής, Ελ. Ράντος, Κ. Ρίζος και Ζ. Σταυρόπουλος.

Κατά των ανωτέρω προτάσεων ψήφισαν οι Σύμβουλοι Αθ. Καμπαγιάννης και Α. Αντανασιώτης, η θέση του οποίου επισυνάπτεται.

Περαιτέρω, συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣΑ Θεμιστοκλή Σοφό και τους Συμβούλους Φώτιο Κωτσή και Νικόλαο Κουτκιά αλλά και τους συναδέλφους Ιωάννα Καλαντζάκου (τ. Αντιπρόεδρος ΔΣΑ), Δημήτριο Λυρίτση, Νικόλαο Μπούρμπο και Σεραφείμ Σωτηριάδη, η οποία εξουσιοδοτήθηκε από το ΔΣ του ΔΣΑ να μεταφέρει τις θέσεις του σώματος, οι οποίες θα τεθούν υπ’ όψιν του Υπουργείου αλλά και των κομμάτων τα Αντιπολίτευσης στη Βουλή και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Οιπροτάσεις και παρατηρήσεις του ΔΣΑ είναι διαθέσιμες εδώ.

Πηγή: dsa.gr
Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ

Η τριτανακοπή στην κτηματολογική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

send