logo-print

Δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Κρήτης

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Περιφέρεια Κρήτης προκήρυξε την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων παρ’ Εφέταις στην έδρα της Περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο) με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, όπως ισχύουν.

1. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν δύο (2) κενές οργανικές θέσεις, κατηγορίας ειδικών θέσεων, της Περιφέρειας Κρήτης και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

2. Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, περιλαμβανομένων των Περιφερειακών Ενοτήτων και ειδικότερα:

  • η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης της Περιφέρειας, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων
  • η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες, καθώς και τα άλλα νομικά πρόσωπα της Περιφέρειας για τη διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεών τους
  • η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν την Περιφέρεια και τα Νομικά της Πρόσωπα
  • η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων αυτής για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
  • η νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών  η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας

3. Επίσης υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Περιφερειακή Αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

4. Οι δικηγόροι υποχρεούνται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα της Περιφέρειας Κρήτης και στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στο Ηράκλειο, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

5. Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν ή όποιας άλλης σχετικής νομοθεσίας ακολουθήσει και θα υπόκεινται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

6. Οι υποψήφιοι/-ες για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες.

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής ή αναγνωρισμένης ισότιμής σχολής της αλλοδαπής.

γ) Να είναι Δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας.

δ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί ο χειρισμός υποθέσεων δημοσίου δικαίου ενώπιον δικαστηρίων.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις. 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στη Διαύγεια.

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR