logo-print

ΕΕΤΤ: Δημοσιεύθηκε η Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2019-2020

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοίνωσε τη δημοσίευση της Έκθεσης Ανοικτού Διαδικτύου 2019-2020.

Η έκθεση περιλαμβάνει τις ενέργειες της ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και τα βασικότερα ευρήματα και συμπεράσματα για την κατάσταση του ανοικτού διαδικτύου στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς Μαΐου 2019 - Απριλίου 2020.

Όπως κάθε χρόνο, η έκθεση περιλαμβάνει ενότητες για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων, τις εφαρμοζόμενες πρακτικές διαχείρισης κίνησης, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες (όπως IPTV), τις εμπορικές πρακτικές των παρόχων σχετικά με διαφοροποιημένη  χρέωση περιεχομένου και εφαρμογών, τη διαφάνεια και ενημέρωση των συνδρομητών, καθώς και την καταγραφή σχετικών παραπόνων συνδρομητών.

Επίσης, φέτος η έκθεση περιλαμβάνει μια ειδική ενότητα για την παρακολούθηση από την ΕΕΤΤ της συμφόρησης στα δίκτυα το διάστημα από τον Μάρτιο του 2020, όπου σημειώθηκε η έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα και οδήγησε σε περιοριστικά μέτρα μετακίνησης, με αποτέλεσμα την αύξηση της κίνησης δεδομένων.

Βασικά συμπεράσματα και μελλοντικές ενέργειες

Σχετικά με την ποιότητα υπηρεσίας της πρόσβασης στο διαδίκτυο και την απόδοση των δικτύων, το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση της ταχύτητας, που αποδίδεται στην αύξηση χρηστών με συνδέσεις δικτύων νέας γενιάς (VDSL, FTTx). Ωστόσο, υπάρχει και μεγαλύτερη διακύμανση στις ταχύτητες σε σχέση με προηγούμενα έτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχει αύξηση χρήσης συνδέσεων νέας γενιάς, ενώ από την άλλη αρκετοί συνδρομητές παραμένουν σε χαμηλές ταχύτητες.

Στα θετικά αποτελέσματα συγκαταλέγεται και η ανθεκτικότητα που επέδειξαν τα δίκτυα στην αύξηση της κίνησης δεδομένων κατά το διάστημα κορύφωσης της πανδημίας COVID-19, όπου αυξήθηκε η χρήση του διαδικτύου, τόσο για τις καθημερινές εργασίες, αλλά κυρίως για ψυχαγωγία, τηλε-εργασία, και τηλε-εκπαίδευση. Από την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων προέκυψε ότι σημειώθηκε μικρή πτώση της απόδοσης (10.53% μείωση της ταχύτητας λήψης, σύμφωνα με τα δεδομένα από τις μετρήσεις στην πλατφόρμα speedtest.net), με κορύφωση κατά το διάστημα 16-29 Μαρτίου 2020, η οποία αντιμετωπίστηκε (όπου κρίθηκε απαραίτητο) με αύξηση της χωρητικότητας, χωρίς την ανάγκη λήψης εκτάκτων μέτρων διαχείρισης της κίνησης.

Σημειώνεται ότι και πανευρωπαϊκά τα δίκτυα άντεξαν στην αύξηση της κίνησης, όπως έδειξε η καταγραφή από το BEREC στις διάφορες χώρες.

Επίσης, σημαντική βελτίωση υπήρξε στη διαφάνεια και στην ενημέρωση των τελικών χρηστών (π.χ. για πρακτικές διαχείρισης κίνησης και περιορισμούς όγκων δεδομένων), τόσο μετά από την ενεργοποίηση των αντίστοιχων διατάξεων του ΕΚΑΔ στις 5/6/2020, όσο και μετά από ελέγχους της ΕΕΤΤ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον για όλες τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης γίνεται ενημέρωση των συνδρομητών στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών (ή στις σχετικές ιστοσελίδες των παρόχων για το Ανοικτό Διαδίκτυο, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των όρων παροχής/χρήσης).

Ανεπάρκειες παρατηρούνται ακόμα στην ενημέρωση των συνδρομητών για τις ταχύτητες, γεγονός που διαπιστώθηκε και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της ΕΕΤΤ σε σημεία πώλησης.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η θέση σε ισχύ των διατάξεων του ΕΚΑΔ για την ενημέρωση των συμβάσεων των συνδρομητών με τις τιμές ταχυτήτων, και για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις επανορθώσεις/αποζημιώσεις προς τους συνδρομητές σε περίπτωση αποκλίσεων από τις πληροφορίες στις συμβάσεις. Οι διατάξεις αυτές επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ έως τις 5/10/2020, ωστόσο λόγω της έκτακτης κατάστασης με την πανδημία COVID-19, η προθεσμία αυτή αναμένεται να παραταθεί (ανακοινώσεις αναμένονται εντός του Ιουλίου 2020).

Αναφορικά με τις μελλοντικές ενέργειες, την επόμενη περίοδο θα υπάρξει μια πιο λεπτομερής καταγραφή των παραπόνων των συνδρομητών σχετικά με την ποιότητα υπηρεσίας και το ανοικτό διαδίκτυο από τους ίδιους τους παρόχους, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα του αριθμού των παραπόνων, αλλά και του ποσοστού επίλυσης παραπόνων από τους παρόχους.

Επίσης, στόχος της ΕΕΤΤ είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των μετρητικών εργαλείων για την παρακολούθηση της ποιότητας με βάση μετρήσεις των ίδιων των χρηστών, τόσο για τα σταθερά όσο και για τα κινητά δίκτυα. 

Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ

Πηγή: eett.gr
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
send