logo-print

Εγκύκλιος της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου για την εκπαίδευση των εισαγγελέων

Ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό συµµετοχής δικαστών και εισαγγελέων της χώρας µας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα κατάρτισης

01/04/2019

01/04/2019

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με την πρώτη της εγκύκλιο για το 2019 η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέχει στοιχεία και κατευθύνσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των εισαγγελέων.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των ετών 2016 & 2017 για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση, προκύπτει ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό συµµετοχής δικαστών και εισαγγελέων της χώρας µας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα κατάρτισης. Ειδικότερα:

α) Στην έκθεση του 2016 προκύπτει ποσοστό χαµηλότερο του 5% για τους δικαστές (συνυπολογιζοµένων και των εισαγγελέων) στην εκπαίδευση τους στο δίκαιο της Ε.Ε. και περίπου 7% για τους εισαγγελείς, η χώρα µας δε κατατάσσεται στην εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών εκτός Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις των κρατών µελών.

β) Στην έκθεση του 2017 τα αντίστοιχα ποσοστά παρουσιάζονται να είναι χαµηλότερα του 5% για τους δικαστές (συνυπολογιζοµένων και των εισαγγελέων) στην εκπαίδευση τους στο δίκαιο της Ε.Ε. και 5% για τους εισαγγελείς, ήτοι µειούµενο κατά 2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, η χώρα µας δε κατατάσσεται στην εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών εκτός Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις των κρατών µελών.

Αντιλαµβανόµενοι την ανάγκη ενίσχυσης της διαρκούς επιµόρφωσης των Εισαγγελικών Λειτουργών όλων των βαθµίδων δηµιουργήθηκε µε την τελευταία Τροποποίηση του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (ΦΕΚ Β' 387/08.02.2018) το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των Εισαγγελικών Λειτουργών, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται, µεταξύ άλλων: "10. Η µέριµνα για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, την κατάρτιση προγραµµάτων εκπαίδευσης και τη συµµετοχή των Εισαγγελικών Λειτουργών της Χώρας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και δίκτυα κατάρτισης και επιµόρφωσης, σε συνέδρια, διαλέξεις και ηµερίδες, σχετικά µε την πρόληψη και καταστολή σύγχρονων µορφών εγκληµατικότητας σε συνεργασία µε ηµεδαπά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, όπως, ενδεικτικά, µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN), την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία (CEPOL) το Γραφείο ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων (ODIHR), τον Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και την Ακαδηµία Ευρωπαϊκού Νόµου (ERA) καθώς και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή άλλης επαγγελµατικής κατάρτισης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή µε πρόσωπα αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους». 

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN).

Κατά το έτος 2018 η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου συµµετείχε ως εταίρος στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµοιβαίας Ανταλλαγής Εισαγγελικών Λειτουργών, διάρκειας µίας και δύο εργάσιµων εβδοµάδων, του EJTN µε την αποστολή προς τα κράτη-µέλη είκοσι ενός (21) Ελλήνων Εισαγγελέων και την αντίστοιχη υποδοχή από τα κράτη-µέλη του ∆ικτύου είκοσι ενός (21) εισαγγελέων. Για το έτος 2019, επίσης ως εταίρος η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου συµµετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα Αµοιβαίας Ανταλλαγής του EJTN.

Πέρα από τη συνεργασία µε το προαναφερόµενο ∆ίκτυο, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει αναπτύξει και άλλες πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση των Εισαγγελέων, όπως τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ηµερίδων και σεµιναρίων σε συνεργασία µε φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουµε:

1. Τριήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο είκοσι πέντε (25) εισαγγελικών λειτουργών, µε θέµα "Εκπαίδευση στα Εγκλήµατα Μίσους για Εισαγγελείς", το οποίο διοργανώθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνεργασία µε το Γραφείο ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR), στη ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών, 1-3/12/2017 και το οποίο πρόκειται να επαναληφθεί κατά το τρέχον έτος 2019 σε συνεργασία µε τον ODIHR.

2. Στρογγυλή Τράπεζα, που οργανώθηκε υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) µε την οικονοµική υποστήριξη της UNICEF και της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και τη στήριξη της Οµάδας Εργασίας για τις Εναλλακτικές Μορφές Φροντίδας των Ασυνόδευτων Παιδιών, µε θέµα "Υποστηριζόµενη Ανεξάρτητη ∆ιαβίωση για Ασυνόδευτους Ανηλίκους", στην Αθήνα, 29-30/1/2018.

3. Επιστηµονικό Εκπαιδευτικό Σεµινάριο, που οργάνωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από κοινού µε τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης µε θέµα: "Ενίσχυση της ικανότητας των Ελλήνων ∆ικαστών και Εισαγγελέων στην εφαρµογή των προτύπων του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τα δικαιώµατα των λεσβίων, οµοφυλόφιλων, αµφιφυλόφιλων, διεµφυλικών και µεσοφυλικών ατόµων", στην Αθήνα, 25/6/2018.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο eisap.gr

 

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send