logo-print

Εκλογές ΕΑΝΔΑ 2017: Οι θέσεις των υποψηφίων

Ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΝΔΑ (11/1) καλέσαμε τους υποψηφίους να απαντήσουν σε δύο βασικά ερωτήματα

09/01/2017

16/11/2017

Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ

Δύο μόλις ημέρες απομένουν για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών.

Σε μία εξαιρετικά δυσχερή οικονομική συγκυρία, που τα προβλήματα των δικηγόρων - και δη εκείνων που βρίσκονται στις αρχές της σταδιοδρομίας τους - αυξάνονται διαρκώς, οι εκπρόσωποί τους επιφορτίζονται με το δύσκολο έργο της διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώντας πως όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένοι για τις θέσεις των εν δυνάμει εκπροσώπων τους, καλέσαμε τους υποψηφίους να παρουσιάσουν σε 200 λέξεις τα 3 σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι στην Ελλάδα του 2017 καθώς και 3 συγκεκριμένες προτάσεις, βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, για την αντιμετώπισή τους.


Αγγελή Μαρία

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

31 ετών

Πρώτη φορά υποψήφια

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασκούμενοι και οι νέοι δικηγόροι στην Ελλάδα του 2017 είναι α) οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, β) η υπερφορολόγηση και γ) η έλλειψη κατοχύρωσης θεμελιωδών επαγγελματικών δικαιωμάτων (τήρηση ωραρίου, ελάχιστη αμοιβή, εγγύηση συνθηκών απασχόλησης).

Προτάσεις

Η απάντηση και στα τρία αυτά προβλήματα δεν μπορεί παρά να είναι κοινή καθώς η επίλυσή τους εξαρτάται από αντίστοιχες αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, προκειμένου η ΕΑΝΔΑ να είναι σε θέση να διεκδικήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις, πρέπει να λειτουργεί στο εξής σε καθημερινή βάση και να παρεμβαίνει διαρκώς για τα ανωτέρω ζητήματα, όπως άλλωστε και για όλα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τους νέους συναδέλφους.

Πρώτη προϋπόθεση για αυτό είναι, μέσα από τις αρχαιρεσίες της 11ης Ιανουαρίου 2017, να αναδειχθούν υποψήφιοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις μίας ουσιαστικής εκπροσώπησης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προτάσεις της εδώ.


Αδάμος Λάμπρος

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΑΠΘ

33 ετών

Απερχόμενος Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΝΔΑ 2014-2016

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Δυστυχώς, τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι στην Ελλάδα αφορούν άμεσα όχι μόνο το παρόν, αλλά θέτουν σε ευθύ κίνδυνο και το μέλλον της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Έτσι, η μη τήρηση της θεσμοθετημένης κατώτατης αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους, σε συνδυασμό με τις υψηλές υψηλότατες πλέον ασφαλιστικές εισφορές και τη ραγδαία μείωση της δικηγορικής ύλης, έχουν προκαλέσει συνθήκες «ασφυξίας» σε ολόκληρο το δικηγορικό σώμα, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι συνάδελφοι να αιτούνται τη διαγραφή τους από τα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου ή να προβαίνουν σε πλήρη ή μερική αναστολή από την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Προτάσεις

1. Αμοιβές ασκουμένων: παρέμβαση της ΕΑΝΔΑ στους αρμόδιους φορείς για την ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 10 του νέου Κώδικα Δικηγόρων.

2. Κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΔΣΑ για δικηγόρους κάτω της επταετίας.

3. Κατάργηση του μερίσματος για όλους του δικηγόρους και διανομή του αποκλειστικά σε δικηγόρους κάτω της επταετίας.


Ανδρονιάδης Γεώργιος

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

26 ετών

Πρώτη φορά υποψήφιος

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Αναμφίβολα το καίριο και πλέον επιτακτικό ζήτημα που απασχολεί σήμερα τους ασκούμενους και νέους συναδέλφους και το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης είναι οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν και οι οποίες οδηγούν πολλούς άξιους συναδέλφους στην αποχώρηση τους από το επάγγελμα.

Η μείωση δε της δικηγορικής ύλης στην τρέχουσα χρονική συγκυρία σε συνδυασμό με την πληθώρα νέων συναδέλφων ανοίγουν το πεδίο για φαινόμενα και πρακτικές εκμετάλλευσης απαξιώνοντας περαιτέρω το επάγγελμα μας.

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται επείγουσα η ανάγκη για την λήψη πρωτοβουλιών για την αναστροφή μιας δυσμενούς κατάστασης που δυστυχώς τείνει να παγιωθεί με ζοφερές συνέπειες για το σύνολο των ασκούμενων και νέων συναδέλφων.

Προτάσεις

1. Αμοιβές ασκουμένων: παρέμβαση της ΕΑΝΔΑ στους αρμόδιους φορείς για την ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 10 του νέου Κώδικα Δικηγόρων.

2. Κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΔΣΑ για δικηγόρους κάτω της επταετίας.

3. Κατάργηση του μερίσματος για όλους του δικηγόρους και διανομή του αποκλειστικά σε δικηγόρους κάτω της επταετίας.

Αναλυτικότερα οι προτάσεις μας για κάθε ενδιαφερόμενο εδώ.


Αργυρόπουλος Γεώργιος

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΔΠΘ

26 ετών

Πρώτη φορά υποψήφιος

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασκούμενοι και οι νέοι δικηγόροι στην Ελλάδα του 2017 είναι α) οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, β) η υπερφορολόγηση και γ) η έλλειψη κατοχύρωσης θεμελιωδών επαγγελματικών δικαιωμάτων (τήρηση ωραρίου, ελάχιστη αμοιβή, εγγύηση συνθηκών απασχόλησης).

Προτάσεις

Η απάντηση και στα τρία αυτά προβλήματα δεν μπορεί παρά να είναι κοινή καθώς η επίλυσή τους εξαρτάται από αντίστοιχες αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, προκειμένου η ΕΑΝΔΑ να είναι σε θέση να διεκδικήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις, πρέπει να λειτουργεί στο εξής σε καθημερινή βάση και να παρεμβαίνει διαρκώς για τα ανωτέρω ζητήματα, όπως άλλωστε και για όλα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τους νέους συναδέλφους.

Πρώτη προϋπόθεση για αυτό είναι, μέσα από τις αρχαιρεσίες της 11ης Ιανουαρίου 2017, να αναδειχθούν υποψήφιοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις μίας ουσιαστικής εκπροσώπησης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προτάσεις του εδώ.


Βασταρούχας Παναγιώτης

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΑΠΘ

30 ετών

Πρώτη φορά υποψήφιος

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

1. Μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας των ασκούμενών και νέων δικηγόρων στα δικηγορικά γραφεία, με εξοντωτικά ωράρια, χαμηλούς μισθούς και μη αξιοποίηση των προσόντων τους.

2. Υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, υψηλή φορολογία, δραματική και συνεχής μείωση της δικηγορικής ύλης.

3. Ανεπαρκής στήριξη των ασκούμενων και νέων δικηγόρων μέσω εκπαίδευσής τους για τον ορθό χειρισμό υποθέσεων.

Προτάσεις

1. Εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους, με έλεγχο της τήρησης αυτών, μέσω ειδικού τμήματος της ΕΑΝΔΑ, όπου ο ασκούμενος θα μπορεί να προσφεύγει και να καταγγέλλει τη μη τήρησή τους και παράλληλη θέσπιση ειδικού πλαισίου εντός του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων, που θα αφορά και θα ορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών – δικηγόρων προς τους ασκούμενους και τους νέους δικηγόρους, που απασχολούν ως προς τις συνθήκες εργασίας τους. Προώθηση θεσμοθέτησης ελάχιστης αμοιβής ασκούμενων και νέων δικηγόρων.

2. Εκπαίδευση των ασκούμενων δικηγόρων, μέσω σεμιναρίων και μέσω ειδικού νεοσυσταθέντος σώματος εκπαίδευσης ασκούμενων δικηγόρων της ΕΑΝΔΑ.

3. Διεκδίκηση νέας δικηγορικής ύλης, επαναφορά της παράστασης στα συμβόλαια στη δικηγορική ύλη, άμεση δράση προς αποφυγή νέας μείωσης αυτής και εξορθολογισμός του ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματος. Συγκεκριμένα: Α)Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τουλάχιστον για όσους ασκούν το επάγγελμα έως 10 έτη. Β) Κατάργηση του εμπορικού φόρου ΦΠΑ, καθώς ο δικηγόρος δεν είναι έμπορος και επωμίζεται αδίκως τις δυσμενείς μονάχα συνέπειες της εμπορικότητας. Γ) Θεσμοθέτηση ενός πλαφόν (ανωτέρου ποσού) καταβολής εισφορών.


Διαμαντόπουλος Νίκος

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΔΠΘ

30 ετών

Εκλεγμένο μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ 2014-2016

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Τα τρίτα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και ασκούμενοι δικηγόροι είναι:

1. Ασφαλιστικό: Η μεγαλύτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή για τον κλάδο μας είναι η εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού - φορομπηχτικού νομοσχεδίου. Ήδη έχουμε παρατηρήσει να παρακρατείται ένα ποσοστό από τα γραμμάτια προείσπραξης υπέρ ΕΦΚΑ, οι κρατήσεις θα είναι μηνιαίες, ενώ οι διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς μέχρι στιγμής.

2. Οικονομικές απολαβές ασκουμένων και νέων δικηγόρων συνεργαζόμενων σε δικηγορικά γραφεία/ δικηγορικές εταιρείες: Σε συνδυασμό με το 1ο πρόβλημα έρχεται και το 2ο, καθώς υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές απολαβές για τους συναδέλφους που εργάζονται με μπλοκάκι σε δικηγορικά γραφεία/ δικηγορικές εταιρείες, καθώς αφενός ο μέσος όρος αμοιβής ενός νέου δικηγόρου δυστυχώς ανέρχεται στο ποσό των 700 – 1000 Ευρώ, αφετέρου δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το ποιος θα πληρώνει τί από πλευράς ασφαλιστικών εισφορών. Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και με τους ασκούμενους δικηγόρους και το ζήτημα έναρξης επιτηδεύματος ήδη από την άσκηση.

3. Xάσιμο εργατοωρών στην αναμονή στα δικαστήρια, κατά κύριο λόγο στην Ευελπίδων και στο Ειρηνοδικείο: Το πρόβλημα της πολύωρης αναμονής για να καταθέσεις π.χ. μία αγωγή το έχουμε βιώσει όλοι. Νομίζω δεν χρειάζεται ειδικότερη ανάλυση.

Προτάσεις

1. Σχετικά με το ασφαλιστικό η προτείνω την κατά το άρθρο 6 παρ. 10 Ν. 3029/2002 μετατροπή  του Κλάδου Εφάπαξ του τομέα προνοίας Δικηγόρων Αθηνών σε ΝΠΙΔ προαιρετικής ασφάλισης καθώς και τη θέσπιση διάταξης νόμου περί παροχής της δυνατότητας εξαίρεσης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης και μετατροπής του σε επαγγελματικό ταμείο. Με τα ως άνω μέτρα το συνολικό ποσοστό εισφοράς των δικηγόρων θα περιοριστεί στο 26,95%, που ισχύει για τους αυτοτελώς απασχολούμενους που υπάγονται στον ΟΑΕΕ.

2. Άμεση διευκρίνιση σχετικά με το καθεστώς της εργασίας με μπλοκάκι, με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού της εισφοράς των νέων συναδέλφων.

3. Επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικογράφων σε όλες τις διαδικασίες και σε όλα τα δικαστήρια (Ειρηνοδικείο – Εφετείο Αθηνών), Επέκταση της δυνατότητας χορήγησης ηλεκτρονικά αιτήσεων που αφορούν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το portal της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, δυνατότητα ενημέρωσης για την πορεία μιας ποινικής δικογραφίας (ΑΒΜ) αποκλειστικά μέσω υπολογιστή, μέχρι και για την ημερομηνία δικασίμου της υπόθεσης, ενημέρωση για την καθαρογραφή αποφάσεων (αστικών και ποινικών) μέσω e-mail.

Για αναλυτικότερη ανάγνωση των προτάσεων δείτε εδώ.


Διαμαντοπούλου Αριστέα

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

27 ετών

Πρώτη φορά υποψήφια

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Μέσα σε ένα κυκεώνα εν πολλοίς αλληλεξαρτώμενων προβλημάτων είναι δυσχερές και, ίσως, ατελέσφορο να ξεχωρίσει και να απομονώσει κανείς τα τρία σημαντικότερα, αφού η προσέγγιση –για να είναι λυσιτελής- οφείλει να έχει συνολικό χαρακτήρα. Ωστόσο, εάν έπρεπε να αποκωδικοποιήσουμε σε τρεις πυλώνες τις προκλήσεις που βιώνει ένας νέος ή ασκούμενος δικηγόρος στην απαιτητική αρένα της σύγχρονης δικηγορίας θα ιεραρχούσαμε υψηλότερα την ανάγκη βελτίωσης της θέσης μας, υπό το διττό πρίσμα της έλλειψης ουσιαστικής άσκησης και της απουσίας ελάχιστης ή ικανοποιητικής αμοιβής∙ την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δυσκίνητων υπηρεσιών του Συλλόγου μας και των Δικαστηρίων, οι οποίες αντί να αμβλύνουν τις δυσκολίες, προσθέτουν νέα εμπόδια∙ και τέλος την ανάγκη επανεξέτασης του ασφαλιστικού πλαισίου και των εισφορών που για την πλειονότητα συνιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο εκπλήρωσης των στοιχειωδών υποχρεώσεών μας ενώ παράλληλα δεν εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ταμείου μας.

Προτάσεις

Η αφετηρία αυτής της προσπάθειας και το χαρακτηριστικό της δικής μου υποψηφιότητας ήταν εξ αρχής η σθεναρή αντίσταση απέναντι σε διακηρύξεις επικοινωνιακού τύπου, οι οποίες προσφέρουν μεν εύηχες «λύσεις», εν τούτοις αποτελούν ανεκπλήρωτα ευχολόγια χωρίς ουσιώδες μετεκλογικό αντίκρισμα.

Εν περιλήψει και από το σύνολο των προτάσεών μας, που έχουν εκτεθεί αναλυτικά και ενδελεχώς, θα προέκρινα την άμεση εφαρμογή του αιτήματος για προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ασκουμένων δικηγόρων, την διαρκή και έντονη συνεργασία της Ένωσης με τον Σύλλογο για την εξασφάλιση τρόπων καταβολής ελάχιστης αμοιβής σε όλους τους ασκούμενους με ενεργοποίηση του οικείου άρθρου του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων και τέλος την διεύρυνση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Συλλόγου και των Δικαστηρίων.


Καρέτσος Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΔΠΘ

32 ετών

Απερχόμενος Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΑΝΔΑ 2014-2016

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Τα 3 σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζουμε ότι αντιμετωπίζουν οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι το 2017, αν και κάθε συνάδελφος έχει μοναδικό κριτήριο προτεραιοποίησής τους, είναι διαχρονικά, πλην όμως έχουν ενταθεί σημαντικά κατά την 7ετία της οικονομικής κρίσης, είναι τα εξής:

1. Η υποαμοιβή σε συνδυασμό με την πολύωρη απασχόλησή τους και μάλιστα τη στιγμή που κάθε συνάδελφος διαθέτει υψηλά επαγγελματικά και επιστημονικά προσόντα,

2. Η καταβολή υπέρογκων φορολογικών/ασφαλιστικών υποχρεώσεων και

3. Η ανεργία και η μεγάλη αναμονή προς ανεύρεση εργασίας

Προτάσεις

Ως λύσεις στα ανωτέρω, στα πλαίσια πάντα των θασμικών δυνατοτήτων της Ένωσης και αφού βέβαια επιλεφούν πρόσωπα άξια, δυναμικά και κυρίως επαγγελματικά ενεργά (η διάθεση προσφοράς θωρείται αυτονόητη για όλους), προτείνουμε τα εξής:

1. Η καθιέρωση κατώτατης αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους και η εξασφάλιση παροχών σε συνεργάτες-δικηγόρους

2. Η καθιέρωση αφορολογήτου ορίου ή μείωση φορολογικών συντελεστών για ασκούμενους – νέους δικηγόρους, η κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης των ασκουμένων δικηγόρων, η εξασφάλιση της καταβολής των εισφορών των συνεργατών-δικηγόρων από τον εργοδότη-δικηγόρο και η ελάφρυνση των ασφαλιστικών εισφορών (Κατάργηση υποχρεωτικής συμμετοχής στην επικουρική ασφάλιση ύψους 7% και της εφάπαξ εισφοράς ύψους 4%)

3. Η εκ νέου ένταξη του θεσμού της άσκησης στα δικαστήρια στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η αναχρηματοδότηση του Προγράμματος Παροχής δωρεάν Νομικής Βοήθειας για Νέους και η ουσιαστική και διαφανής λειτουργία του Γραφείου Σταδιοδρομίας της ΕΑΝΔΑ.


Κόλλια Κωνσταντίνα

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

25 ετών

Πρώτη φορά υποψήφια

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Ένας δικηγόρος στην αυγή της καριέρας του καλείται να αντιμετωπίσει δισεπίλυτα προβλήματα του κλάδου και χρόνιες παθογένειες του κρατικού μηχανισμού.

Ευρισκόμενη η ίδια ακόμα σ’ αυτό το στάδιο της καριέρας μου, αναγνωρίζω στην καθημερινότητα τη δική μου και των συναδέλφων ως πιο βασικά προβλήματα την ατελέσφορη γραφειοκρατία και την προσκόλληση σε πεπαλαιωμένες πρακτικές, τις δυσβάσταχτες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την υποβάθμιση της αμοιβής ενός νέου δικηγόρου πολλώ δε μάλλον ενός ασκούμενου.

Προτάσεις

Οι περίπλοκες λέξεις με τις οποίες αποτυπώνουμε τα προβλήματα σίγουρα κάνουν το λόγο μας πιο γλαφυρό ωστόσο οι λύσεις πρέπει να είναι απλές. Η λέξη εκσυγχρονισμός έγινε πολιτικό σύνθημα στα 90’s κι όμως ακόμα και σήμερα είναι άφαντη στην καθημερινότητα ενός δικηγόρου. Η άμεση βελτίωση και επικαιροποίηση του ΙΣΟΚΡΑΤΗ με ανάρτηση όλων των πινακίων των περιφερειακών Ειρηνοδικείων της Αττικής, προώθηση του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης αγωγών και δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για τη χορήγηση πιστοποιητικών από τα Δικαστήρια θα έπρεπε να είναι ο πρωταρχικός στόχος του νέου ΔΣ.

Παράλληλα λόγω του σχεδόν «προαιρετικού» χαρακτήρα που έχουν ως επί το πλείστον οι αμοιβές των ασκουμένων, ανάλογες θα έπρεπε να είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές τους αποκτώντας είτε προαιρετικό χαρακτήρα είτε μειούμενες σημαντικά, ως και μακροπρόθεσμα στόχος θα έπρεπε να είναι το να καθιερωθεί ελάχιστο όριο αμοιβής των ασκουμένων συναδέλφων.


Μίχας Αλέξανδρος

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΔΠΘ

29 ετών

Πρώτη φορά υποψήφιος

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Ασφαλώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι είναι η υψηλή φορολόγηση και οι παράλογες και εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές: Η κυβερνητική πλειοψηφία, αφού διέλυσε οικονομικά τη χώρα, ληστεύει τους ελεύθερους επαγγελματίες για να σιτίζει υμέτερους χαμηλών προσόντων. Από εκεί και πέρα, μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία του επαγγέλματός μας επιφέρουν οι θεσμικές εκτροπές που συντελούνται με μεγάλη συχνότητα στο χώρο της Δικαιοσύνης: Παρατηρώντας αυτά τα φαινόμενα, ο πολίτης χάνει την εμπιστοσύνη του στα δικαστήρια και, αντίστοιχα, στην ικανότητα και την κατάρτιση του δικηγόρου του, αναζητώντας πλάγιες λύσεις αντί για ορθές επιστημονικές προσεγγίσεις.

Τέλος, ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα αποτελούν οι απαρχαιωμένες δομές λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης: Δουλειές που έπρεπε να διεκπεραιώνονται με ένα κλικ απαιτούν ώρες ορθοστασίας και μετακινήσεων, οι οποίες ποτέ δεν κοστολογούνται.

Προτάσεις

Ξεκινώντας αντίστροφα σε σχέση με τα προβλήματα, είναι άμεση ανάγκη να δοθεί έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο χρόνος μας είναι χρήμα, είναι εργατοώρες οι οποίες μπορούν να διοχετευτούν σε εργασία με κέρδος. Είναι αδιανόητο δικαστήρια της Αττικής να μην αποστέλλουν προς ανάρτηση τα πινάκιά τους. Είναι τρομακτικό να απαιτούνται είκοσι μέρες για την έκδοση ενός πιστοποιητικού. Μέσα από τις ιστοσελίδες του ΔΣΑ και της ΕΑΝΔΑ, αλλά και σε συνεργασία με το Πρωτοδικείο, πρέπει να κάνουμε τη δικηγορία ένα επάγγελμα του 21ου αιώνα και όχι του 1960.

Ως προς το θέματων θεσμικών εκτροπών, οι ίδιοι οι δικηγόροι ατομικά και πολύ περισσότερο οι εκπρόσωποί τους πρέπει να σταθούν απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, διατυπώνοντας δημόσια επιστημονικό και συνάμα κατανοητό λόγο ώστε να προστατέψουν το κύρος του επαγγέλματός τους, αλλά και της δικαστικής εξουσίας ως πυλώνα του πολιτεύματος.

Τέλος, το πιο δύσκολο όσον αφορά στο φορολογικό και το ασφαλιστικό μας: Είναι αλήθεια ότι η χώρα έχει αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις, από τις οποίες μπορεί να παρεκκλίνει μόνο αφού θεσπίσει ισοδύναμα. Όσο και αν διεκδικήσουμε δίκαιη αύξηση της δικηγορικής ύλης και εκλογίκευση του αριθμού των δικηγόρων, και πάλι ο λογαριασμός «δεν βγαίνει». Για να εξαντληθούν, όμως, οι δυνατότητες παρέμβασης και πίεσης προς την νομοθετική εξουσία, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε την ορθή θεσμική λειτουργία εντός των τειχών. Κανείς δεν πρόκειται να ακούσει ένα σωματείο το οποίο κάνει εκλογές όχι όποτε λήγει η θητεία του προηγούμενου ΔΣ, αλλά όποτε θυμηθεί. Αυτό είναι ένα απλό αντιπαράδειγμα πάνω στο οποίο πρέπει να εργαστεί εντατικά το επόμενο ΔΣ της ΕΑΝΔΑ. Η εύρυθμη λειτουργία προσδίδει κύρος, το κύρος διευρύνει το ακροατήριο και το διευρυμένο ακροατήριο μεταφράζεται σε μεγαλύτερη επιρροή. Και αν όλα τα παραπάνω προΰοθέτουν την συμβολή και εξωδικηγορικών παραγόντων, αυτό το τελευταίο είναι μια καθαρά εσωτερική υπόθεση, ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.


Μπατής Βενιαμίν

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΔΠΘ

33 ετών

Πρώην Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΕΑΝΔΑ 2012-2014

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασκούμενοι και οι νέοι δικηγόροι στην Ελλάδα του 2017 είναι α) οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, β) η υπερφορολόγηση και γ) η έλλειψη κατοχύρωσης θεμελιωδών επαγγελματικών δικαιωμάτων (τήρηση ωραρίου, ελάχιστη αμοιβή, εγγύηση συνθηκών απασχόλησης).

Προτάσεις

Η απάντηση και στα τρία αυτά προβλήματα δεν μπορεί παρά να είναι κοινή καθώς η επίλυσή τους εξαρτάται από αντίστοιχες αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, προκειμένου η ΕΑΝΔΑ να είναι σε θέση να διεκδικήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις, πρέπει να λειτουργεί στο εξής σε καθημερινή βάση και να παρεμβαίνει διαρκώς για τα ανωτέρω ζητήματα, όπως άλλωστε και για όλα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τους νέους συναδέλφους.

Πρώτη προϋπόθεση για αυτό είναι, μέσα από τις αρχαιρεσίες της 11ης Ιανουαρίου 2017, να αναδειχθούν υποψήφιοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις μίας ουσιαστικής εκπροσώπησης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προτάσεις του εδώ.


Ντούσκας Σωτήριος

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

29 ετών

Πρώτη φορά υποψήφιος

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

1. Η σοβούσα οικονομική κρίση και η αντιμετώπιση του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών εν γένει ως προϊόν «προς δήμευση» για την κάλυψη των αναγκών του κράτους, πλήττει υπέρμετρα τους νέους δικηγόρους. Στην κατεύθυνση αυτή, τα βασικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην υπερφορολόγηση, η οποία λαμβάνει χώρα ευθέως αλλά και διαμέσου του νέου ασφαλιστικού.

2. Η μάχη με τον «Λεβιάθαν» της γραφειοκρατίας στις δικαστικές υπηρεσίες, συνιστά τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο της καθημερινότητας ενός ασκούμενου και νέου δικηγόρου. Η κατάσταση πλέον στις γραμματείες των δικαστηρίων, και ειδικά μετά την αλλαγή πλειάδας διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχει καταστεί αφόρητη.

3. Οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι, λόγω και της πρόσφατης εισόδου τους στον κλάδο, εισπράττουν «εξ απαλών ονύχων» σε δυσανάλογο βαθμό τα επίχειρα του χρόνιου υπερπληθωρισμού του επαγγέλματός μας. Εξαιτίας αυτού αλλά και της οικονομικής συγκυρίας που θέλει περισσότερα άτομα να μοιράζονται μία συρικνούμενη ύλη, υφίστανται «σαλαμοποίηση» και συχνά βρίσκονται περιθωριοποιημένοι και ισχνά αμειβόμενοι.

Προτάσεις

1. Περαιτέρω διεύρυνση των εκπτώσεων κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στους δικηγόρους κάτω της πενταετίας και επέκταση της απαλλαγής από το ΦΠΑ ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί (ενδεικτικά θα μπορούσε να γίνει για τους τζίρους μέχρι 20.000,00 ευρώ).

2. Επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προδικασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε όλο το φάσμα της ενημέρωσης για την πορεία των δικογράφων, την έκδοση των αποφάσεων και την ροή των μηνύσεων σε αληθινό χρόνο ώστε να απελευθερωθεί πολύτιμος χρόνος από την εργάσιμη ημέρα μας (ειδοποίηση για την κατάθεση προτάσεων/προσθήκης-αντίκρουσης από τον αντίδικο, τον προσδιορισμό των αγωγών της νέας Τακτικής Διαδικασίας, την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων, την κατάθεση πραγματογνωμοσύνης, την διαβίβαση ποινικών δικογραφιών κλπ.).

3. Εκ περιτροπής αξιοποίηση νέων δικηγόρων σε υπηρεσίες που χρειάζονται πρόσωπα με νομικές γνώσεις (απασχόληση σε δικαστικά τμήματα εφοριών κλπ.) και υποχρεωτική ένταξη/παρουσία δικηγόρων σε  πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και σε επιτροπές που συγκροτούνται για τον έλεγχο των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Πετράκης Γεώργιος

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΑΠΘ

27 ετών

Πρώτη φορά υποψήφιος

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Η υποβάθμιση της θέσης του ασκούμενου και νέου συναδέλφου αποτελεί τον πυρήνα του προβλήματος, γύρω από τον οποίο σωρεύονται τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πιο συγκεκριμένα, θεωρώ ότι 3 μείζονα προβλήματα που συναντάμε καθημερινώς είναι τα εξής:

α) Η υπαλληλοποίηση των νέων δικηγόρων, χωρίς παράλληλα να τους αναγνωρίζονται βασικά και κεκτημένα δικαιώματα που έχουν αντίστοιχα οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα.

β) Η κατάργηση του κατώτατου μισθού για τους ασκούμενους δικηγόρους και η αδυναμία εξεύρεσης άσκησης με όρους που συνάδουν σ’ έναν απόφοιτο νομικής σχολής.

γ) Το ασφυκτικό ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο, που οδηγεί στην έξοδο πολλούς νέους συναδέλφους, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δυσβάσταχτες αυτές υποχρεώσεις.

Προτάσεις

Μαγικές λύσεις σίγουρα δεν υπάρχουν, ωστόσο φρονώ πως θα πρέπει σαν κλάδος να έχουμε ενιαία και αποφασιστική στάση στην αντιμετώπιση των παραπάνω ενδεικτικών προβλημάτων. Κάποιες από τις θέσεις-προτάσεις μου είναι οι ακόλουθες:

α) Ριζική αναθεώρηση του Κώδικα περί Δικηγόρων με την θεσμοθέτηση και κατοχύρωση δικαιωμάτων για τους δικηγόρους-συνεργάτες σε συνάρτηση με τα τυπικά τους προσόντα. (αναγνώριση ωραρίου, κατοχύρωση αξιοπρεπούς μισθού, δώρο Χριστουγέννων, άδειες κλπ)

β) Άμεση επαναφορά, από τους κατά τόπους Συλλόγους, του κατώτατου μισθού για τους ασκούμενους δικηγόρους και επανέναρξη προγραμμάτων άσκησης στα δικαστήρια και στα γραφεία Δικαστών.

γ) Ανεύρεση κονδυλίων (μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ) ώστε να παρέχονται ασφαλιστικές και φορολογικές ελαφρύνσεις-κίνητρα για την ίδρυση δικηγορικών γραφείων-εταιριών από νέους δικηγόρους.


Σταμαδιάνος Παναγιώτης - Εμμανουήλ

Δικηγόρος

Νομική Σχολή ΔΠΘ

26 ετών

Πρώτη φορά υποψήφιος

 Επιστροφή στον πίνακα

Προβλήματα

Η τελματώδης κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η δικηγορία εν γένει επιβαρύνει κυρίως τους ασκούμενους και τους νέους δικηγόρους. Οι μισθοί και οι αμοιβές είναι απολύτως δυσανάλογες της ταλαιπωρίας, αλλά και του ωραρίου εργασίας, το οποίο θεωρείται πλέον δεδομένο πως ξεπερνάει το οχτάωρο.

Και, σα να μην επαρκούν όλα αυτά, στην καθημερινότητα του ασκούμενου και νέου δικηγόρου περιλαμβάνεται συναλλαγή με το "ιδιότροπο" Δημόσιο, αλλά και πολλές φορές με τους ακόμα πιο ιδιότροπους εργοδότες. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναπόφευκτο όλοι μας να καταλαμβανόμαστε από απαισιοδοξία και να αναπτύσσονται σκέψεις για φυγή από το επάγγελμα.

Προτάσεις

Θαύματα δεν μπορούν να γίνουν, ούτε η οικονομική κατάσταση της χώρας μπορεί να αλλάξει άμεσα, αλλά ούτε και ο καθένας μας. Το ζητούμενο είναι η Ε.Α.Ν.Δ.Α. να επιστρέψει στο ρόλο της. Στο ρόλο του χρήσιμου και αποτελεσματικού μέσου πίεσης τόσο απέναντι στο Δ.Σ.Α., όσο και απέναντι στις υπηρεσίες και διοικήσεις των Δικαστηρίων, αλλά και στον επιβοηθητικό της ρόλο προς τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους, τόσο με τη διοργάνωση ενημερωτικών – εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με νομικά θέματα, ζητήματα καθημερινότητας και παρουσιάσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων, όσο και με την άσκηση πίεσης αναφορικά με περιπτώσεις εκμετάλλευσης και καταχρηστικών συμπεριφορών σε βάρος ασκουμένων και νέων δικηγόρων, για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Ως προς το τελευταίο στόχος μου είναι η δημιουργία μιας διεύθυνσης email, μέσω της οποία θα κοινοποιούνται καθημερινά παράπονα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων και καταγγελίες, ώστε η Ε.Α.Ν.Δ.Α. να αναλαμβάνει την περαιτέρω δράση, η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ένωσης μόνο αγγελιών αναγραφουσών την προτεινόμενη αμοιβή και το ωράριο εργασίας και η δημιουργία στον ιστότοπο θεματικής ενότητας με διαρκώς επικαιροποιούμενες διαδικαστικές πληροφορίες, αλλά και σύγχρονα υποδείγματα δικογράφων. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την ως άνω ημερομηνία (Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017), από 8:00 πμ έως 8.30 μμ, στο κτήριο του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος).

Στις αρχαιρεσίες δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι:

α) οι Ασκούμενοι Δικηγόροι Αθηνών, και

β) οι Δικηγόροι Αθηνών που έχουν εγγραφεί στα Μητρώα του ΔΣΑ μετά την 1/1/2009.

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Η τριτανακοπή στην κτηματολογική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ