logo-print

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων για Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής

Από τo Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

08/12/2017

08/12/2017

Ηγεσία, πολιτική και κορωνοϊός

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ηγεσία, πολιτική και κορωνοϊός

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

To Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία γνωριμίας με το αντικείμενο της σύγχρονης Βιοηθικής.

Ύστερα από μια επιτυχή πορεία πέντε ετών του αντίστοιχου σεμιναρίου της ΕΕΒ, για πρώτη χρονιά συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που θα καλύψει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων, όπως οι σχέσεις ασθενούς/ιατρού, η ανθρώπινη αναπαραγωγή, οι εφαρμογές της γενετικής, οι κλινικές μελέτες φαρμάκων, η ευθανασία, η «βελτίωση»  φυσικών και νοητικών ικανοτήτων κ.λπ.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων περιλαμβάνει 13 εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε δεκαπενθήμερη βάση, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2018, στην έδρα της Επιτροπής (Αθήνα) και, ταυτόχρονα, σε ειδική αίθουσα τηλεδιασκέψεων του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη). Οι συναντήσεις είναι δίωρες, ημέρα Πέμπτη και ώρες 12.00-14.00. Στο τέλος κάθε εισήγησης θα ακολουθεί ελεύθερη συζήτηση, με βάση και σχετικό βιβλιογραφικό υλικό που διανέμεται προ των συναντήσεων στους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες, εφόσον το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης εργασιών εμβάθυνσης σε θέματα της Βιοηθικής. Οι εργασίες θα παρουσιασθούν στις δύο τελευταίες συναντήσεις του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 80 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες εφάπαξ, τον Μάρτιο 2018 (λεπτομέρειες για τον τρόπο πληρωμής θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο 2018, από την ιστοσελίδα της Επιτροπής). Μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης (στην οποία θα μνημονεύεται και η εκπόνηση εργασίας, από όσους το επιλέξουν), με προϋπόθεση την ελάχιστη παρουσία σε 10 συναντήσεις. Επί πλέον, το πρόγραμμα προβλέπεται να ενταχθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, εξασφαλίζοντας τη χορήγηση διδακτικών μονάδων (ECTS) στους συμμετέχοντες. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, αλλά και σε επαγγελματίες (ιατρούς, βιολόγους, χημικούς, νοσηλευτές, δικηγόρους, δικαστές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ.), που έχουν ενδιαφέρον για τη Βιοηθική.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, καλούνται να στείλουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση secretariat@bioethics.gr και παρακαλούνται να έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα (Πέμπτη, 12.00-14.00, βλ. Πρόγραμμα Σεμιναρίου), ώστε να μη σημειώνονται απουσίες.

Στα σεμινάρια θα συμμετάσχουν έως 25 ενδιαφερόμενοι στην Αθήνα και 25 στη Θεσσαλονίκη. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας παραλαβής των βιογραφικών.

Οι συμμετέχοντες (25 στην Αθήνα και 25 στη Θεσσαλονίκη) θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά από την Γραμματεία της Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησής τους.

Μπορείτε να δείτε τις ακριβείς ημερομηνίες των σεμιναρίων στο Πρόγραμμα  και στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου

Πηγή: law.auth.gr

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ