logo-print

Έμμισθοι δικηγόροι: Επιστολή στους αρμοδίους Υπουργούς για τα ασφαλιστικά ζητήματα

Επιστολή της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων στους αρμοδίους Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στους Διοικητές ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

09/09/2019

10/09/2019

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση

Επιστολή απέστειλε σήμερα η Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων στους αρμοδίους Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στους Διοικητές ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί και Διοικητές,

δια της παρούσης θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κυριότερα ασφαλιστικά ζητήματα που απασχολούν και ταλαιπωρούν τους εμμίσθους δικηγόρους και να ζητήσουμε την άμεση, κατά το δυνατόν, παρέμβασή σας για την επίλυσή τους.

1. Η απεικόνιση της ασφάλισης (ΑΠΔ) των εμμίσθων του ιδιωτικού τομέα (ν.4578/2019).

Ως γνωστόν με τις διατάξεις του ν.4578/2018 επήλθαν από 1.1.2019 σημαντικές μεταβολές στα ποσοστά εισφορών των εμμίσθων δικηγόρων (αλλά και μηχανικών, υγειονομικών κλπ.), οι οποίες όμως, λόγω αδυναμίας του ΕΦΚΑ, δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί στο σύστημα των ΑΠΔ, με αποτέλεσμα οι εισφορές που εμφαίνονται και καταβάλλονται από εντολέα και δικηγόρο να είναι σημαντικά αυξημένες. Η ως άνω μη νόμιμη παρακράτηση υπέρτερων των νομίμων εισφορών επί εννέα μήνες, είναι προφανές πως ζημιώνει τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες τους.

2. Η μη απεικόνιση της ασφάλισης (ΑΠΔ) των εμμίσθων του δημοσίου τομέα.

Καίτοι όμως έχει περάσει χρονικό διάστημα 2 ετών και 9 μηνών από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4387/2016 αναφορικά με τις κρατήσεις των εμμίσθων δικηγόρων (άρθρα 38, 35, 41 και 98) καμία εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί αναφορικά με τις κρατήσεις των εμμίσθων δικηγόρων του δημοσίου και λοιπών εξομοιούμενων με αυτούς (ειδικών επιστημόνων, μετακλητών κλπ)ούτε έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπουργείο ή τον ΕΦΚΑ, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη και των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου Τομέα στο σύστημα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (με καθορισμό κωδικών και πακέτων κάλυψης), με αποτέλεσμα εκατοντάδες έμμισθοι δικηγόροι και λοιποί εξομοιούμενοι με αυτούς από ασφαλιστικής απόψεως είτε να μην έχουν κρατήσεις στις αποδοχές τους, είτε οι κρατήσεις να είναι έναντι και χωρίς ύπαρξη δυνατότητας απεικόνισης.

3. Ανάκληση ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ

Έχουν περάσει έξι και πλέον μήνες από τη μη νόμιμη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ των εμμίσθων δικηγόρων (αλλά και πολλών άλλων παράλληλα ασφαλισμένων), παρότι κατά Νόμο, οι έμμισθοι δικηγόροι εξαντλούν την υποχρέωσή τους, δια της κρατήσεως επί των αποδοχών τους. Καίτοι στην πλατφόρμα ΕΦΚΑ εμφανίζονται οι έμμισθοι δικηγόροι ως μισθωτοί – παράλληλα απασχολούμενοι, στην πλατφόρμα του ΕΤΕΑΕΠ (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) εμφανίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι μόνον και οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών.

4. Τροποποίηση Υ.Α. περί βοηθήματος ανεργίας

Πάγια θέση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων (σχετικό υπόμνημα έχει κατατεθεί στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου) είναι η βελτίωση της Υ.Α. περί βοηθήματος ανεργίας. Κατ’αυτής ο Δ.Σ.Α. και μεμονωμένοι δικηγόροι έχουν ασκήσει ήδη αίτηση ακύρωσης. Ένα από τα ζητήματα που χρήζει άμεσης τροποποίησης είναι η κατάργηση του εισοδηματικού κριτηρίου, το οποίο ουσιαστικά αποστερεί όλους τους εμμίσθους από της λήψη του, γεγονός που τους θέτει σε άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους λοιπούς μισθωτούς. Σημειώνουμε πως οι ειδικώς οι έμμισθοι του δημοσίου τομέα καταβάλουν ποσοστό 1+2% μηνιαίως υπέρ ανεργίας και ουδείς εξ αυτών έχει δικαιωθεί επιδόματος ανεργίας.

5. Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης

Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι έμμισθοι δικηγόροι με τις αναρρωτικές τους άδειες (τοκετού και λοχείας), αφού στερούνται των παροχών που και οι λοιποί ασφαλισμένοι ως μισθωτοί απολαμβάνουν.

6. Αδυναμία υπολογισμού συντάξεων

Είναι γνωστόν πως έμμισθοι δικηγόροι εξερχόμενοι της ασφαλίσεως λαμβάνουν ανταποδοτική σύνταξη, με επιφύλαξη, καθόσον ο ΕΦΚΑ αδυνατεί να συνυπολογίσει το ποσοστό 3-5% της εισφοράς επί της αντιμισθίας που κατέβαλε ο εντολέας, προ της ισχύος του ν.4387/2016.

7. Ασφαλιστική ικανότητα

Κάθε χρόνο, κατά την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας, μεγάλο μέρος των εμμίσθων δικηγόρων βρίσκεται ανασφάλιστο, για λόγους αστοχίας και έλλειψης επικοινωνίας των συστημάτων μηχανοργάνωσης του ΕΦΚΑ.

8. Ληξιπρόθεσμες παροχές υγειονομικής περίθαλψης

Είναι γνωστόν και αφορά το σύνολο σχεδόν των ασφαλισμένων, ότι απομένουν απλήρωτες χιλιάδες παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τους τ.Τομείς Υγείας Δικηγόρων τόσον προ του 2012 (νοσήλια κλπ.) αλλά και επομένων ετών (επιδόματα τοκετού, βρεφονηπιακοί κλπ.).

Αυτά είναι μερικά από τα πιο σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι έμμισθοι δικηγόροι και άπτονται των αρμοδιοτήτων σας.

Παρακαλούμε για την άμεση επίλυση τους ενώ, όταν το πρόγραμμά σας το επιτρέψει, θα παρακαλούσαμε για μια συνάντηση με την Ένωση μας, ώστε να υπάρξει εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα ζητήματα.

Μετά τιμής

Για την ΕΕΔ

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Κουτσόλαμπρος

Δικηγόρος

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
send