logo-print

Επέκταση της μείωσης των ενοικίων και μέτρα ενίσχυσης για ιδιοκτήτες ακινήτων (Τροπολογία)

28/05/2020

11/06/2020

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Μέτρα για την επέκταση της μείωσης ενοικίων, στήριξης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και παράτασης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την κύρωση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που βρίσκεται στη Βουλή.

Ενημέρωση: Οι διατάξεις ενσωματώθηκαν στο Νόμο 4690/2020, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 30/5/2020.

Αναλυτικά:

Επέκταση της μείωσης ενοικίων

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 επεκτείνεται χρονικά και για τον μήνα Ιούνιο η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολή μέρους του μισθώματος για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες ελήφθησαν κατά τους μήνες Μάρτιο Απρίλιο Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Επίσης, όσον αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολή μέρους του μισθώματος για επαγγελματικές μισθώσεις επεκτείνεται για όσο χρόνο εξακολουθούν οι επιχειρήσεις αυτές να πλήττονται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), να προσδιορίζει τις πληττόμενες ως άνω επιχειρήσεις ανά κλάδο και μήνα.

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 παρέχεται αντίστοιχη, κατά περίπτωση, χρονική επέκταση της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του μισθώματος και για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις και μια τις μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών φοιτητών που είναι τέκνα - εξαρτημένα μέλη εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις.

Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 επεκτείνεται χρονικά έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους του μισθώματος κύριας κατοικίας ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται να επεκταθεί η προστασία των κοινωνικών ομάδων των οποίων η οικονομική κατάσταση εξακολουθεί να πλήττεται λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και για τους επόμενους μήνες.

Η προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο 7 Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

1. Στο δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης μια την οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και τον μήνα Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνο'ίό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ταυ 40% του συνολικού μισθώματος και για το μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα μετα οριζόμενα στο δεύτερο καιτρίτο εδάφιο της παρ. 1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης ταυ κορωνο'ίού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος μια τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται καιτο αργότερα έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμνγή του παρόντος. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση ταυ πρώτου και δεύτερου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κνρωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.»

Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ' επιταγή νόμου

Η προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο 5

Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ' επιταγή νόμου στο πλάισιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 42 ως εξής:

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράπεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοίού COViID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή Θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).»

2. Τα πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

3. Με απόφαση ταυ Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια μια την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών

Με την παρ. 1 της παρούσας προβλέπεται παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος κατά σαράντα τοις εκατό (40%). Η ημερομηνία μετάθεσης της υποχρέωσης καταβολής και αντίστοιχα η αναστολή εξαρτώνται από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκμισθωτές λαμβάνουν μειωμένο μίσθωμα. Ειδικότερα, για όσους έλαβαν κατά νόμο μειωμένο μίσθωμα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός των μηνών αυτών, οι ημερομηνίες αυτές παρατείνονται μέχρι 31.08.2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Για τα πρόσωπα που υπέστησαν μειώσεις μισθωμάτων κατά τον Μάιο, η παράταση για τις οφειλές με καταληκτική ημερομηνία εντός του ιδίου μήνα και η αναστολή των ληξιπρόθεσμων ισχύουν μέχρι 30.09.2020, ενώ για όσους υποστούν αντίστοιχες μειώσεις τον Ιούνιο, ως καταληκτική ημερομηνία μια τις οφειλές που είναι καταβλητέες εντός του μήνα αυτού προβλέπεται η 30η.10.2020. Για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την παρ. 2 παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί οφειλών των περιπτώσεων β' και γ' της παρ .1 που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα στο χρονικό διάστημα από 11.03.2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση που καθίστανται απαιτητές από 31.07.2020 και μετά. Ειδική μνεία γίνεται μια τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α' 68), δηλαδή για αυτούς που έχουν συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τους οποίους το εν λόγω ευεργέτημα παρέχεται και για εμπροθέσμως ήδη καταβληθείσες οφειλές εντός των μηνών Μαρτίού και Απριλίου 2020. Επίσης, όσον αφορά στα πρόσωπα του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 το εν λόγω ευεργέτημα παρέχεται και μια τις εμπροθέσμως καταβληθείσες οφειλές εντός του μηνός του Απριλίου του 2020, Στις περιπτώσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής το ποσοστό 25% υπολογίζεται επί του ποσού της δόσης, ενώ εξαιρούνται οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής. Τέλος, δεν προβλέπεται δυνατότητα συμψηφισμού για οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Η προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο 6

Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων

1. Για τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοιού COVI0-19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση και αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ως εξής:

α) για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός των μηνών αυτών, αυτές παρατείνονται μέχρι 31.08.2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών τους,

β) για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά το μήνα Μάιο 2020, και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός του ιδίου μήνα, αυτές παρατείνονται μέχρι 30.09.2020, και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών τους,

γ) για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός του ιδίου μήνα, αυτές παρατείνονται μέχρι 30.10.2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών τους.

2. Για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και αι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των οφειλών των περ. β' και γ' της παρ. 1 που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11.3.2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31.7.2020 και μετά. Ειδικά για τους εκμισθωτές της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α'68), όπως αυτή κυρώθηκε με το υ. 4683/2020 (Α' 83), οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για οφειλές με καταληκτική ημερομηνία εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα. Ειδικά για τους εκμισθωτές του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α' 86), οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται και για οφειλές με καταληκτική ημερομηνία εντός του μηνός Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα της παρούσας εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. Οι διατάξεις της παρ. 1 που προβλέπουν παράταση προθεσμιών καταβολής, καθώς και οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

Πολιτειολογία
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send