logo-print

Επιμορφωτικά σεμινάρια με τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα»

Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης από το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης

04/05/2016

16/11/2017

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που λειτουργεί στη Σχολή, οργανώνει, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, επιμορφωτικά σεμινάρια με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα».

Πρόκειται για τρία σεμινάρια, είκοσι ωρών το καθένα, τα οποία στηρίζονται κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώνει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια, στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Έννοια της ιατρικής πράξης / Ενδεδειγμένη ιατρική πράξη/ Ο ειδικός προβληματισμός για την αλλαγή φύλου, τις πλαστικές επεμβάσεις και τις στειρώσεις/ Πειραματικές μέθοδοι θεραπείας / Ενημέρωση ασθενών / Ενημέρωση ανηλίκων και ακαταλογίστων / Επείγοντα περιστατικά / Συναίνεση ασθενών / Άρνηση γονέων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους / Η έννοια της legeartis ιατρικής πράξης / Προϋποθέσεις θεμελίωσης αστικής ιατρικής ευθύνης / Θεμελίωση και όρια ποινικής ιατρικής ευθύνης / Θεμελίωση και όρια διοικητικής ευθύνης / Ο γιατρός ως πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος / Περιεχόμενο ιατροδικαστικής έκθεσης / Ευθύνη γιατρού για ψευδείς καταθέσεις.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α΄: ΦΑΡΜΑΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ –ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία για τη διακίνηση - συνταγογράφηση των φαρμάκων / Παράλληλες εισαγωγές, τιμές φαρμάκων, αποζημίωση από ασφαλιστικά ταμεία / Διπλώματα ευρεσιτεχνίας / Κλινικές δοκιμές φαρμάκων / Ζητήματα λειτουργίας φαρμακευτικών εταιρειών, Κώδικας Δεοντολογίας, εταιρική κοινωνική ευθύνη / Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, προστασία καταναλωτών / Ηλεκτρονικά φαρμακεία / Διαφήμιση φαρμάκων: νομολογιακές προσεγγίσεις από το ΔΕΕ / Διάχυση ιατρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο: μέτρα αντιμετώπισης / Υποχρέωση του γιατρού σε εχεμύθεια και ευθύνη από την παραβίαση / Υποχρέωση εχεμύθειας και συμμετοχή γιατρού σε αστική ή ποινική διαδικασία / Ιατρικό απόρρητο και οικογένεια / Ιατρικό απόρρητο ανηλίκων / Ιατρικό απόρρητο μετά θάνατον / Παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς: ποινική ευθύνη / Ιατρικό απόρρητο και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση: η έννοια του απορρήτου στα νοσοκομεία / Ο γιατρός – ελεγκτής ασφαλιστικής εταιρείας και η υποχρέωση εχεμύθειας έναντι του ατόμου.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΘ

Η έννοια της αρχής της ζωής στο αστικό δίκαιο – Συνέπειες συνδεόμενες με το χρόνο έναρξης της ζωής / Η αρχή της ανθρώπινης ζωής στο ποινικό δίκαιο (προσδιορισμός έννοιας – συνέπειες προσδιορισμού – διαφοροποίηση προστασίας ανθρώπου /εμβρύου) – Νομική φύση / Ζητήματα ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: δωρεά γεννητικού υλικού, προεμφυτευτική διάγνωση / επιλογή φύλου / Προγεννητικός έλεγχος: Η αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης διάγνωσης / Διακοπή κύησης (ιατρική, ηθική και νομική προσέγγιση) / Διαφήμιση μέσων ή υπηρεσιών διακοπής της κύησης / Εσφαλμένοι χειρισμοί των γιατρών κατά τη διάρκεια του τοκετού / Πότε παύει να υπάρχει ο άνθρωπος (ιατρική, ηθική και νομική προσέγγιση) / Ζητήματα συναίνεσης σε ιατρικές πράξεις σε ασθενείς σε κώμα / Μεταμόσχευση οργάνων από νεκρό δότη: θέματα ιατρικής ευθύνης / Δικαίωμα στο θάνατο; Η σημασία των επιλογών του ασθενούς στο τέλος της ζωής / Ενεργητική ευθανασία – η ποινική της αντιμετώπιση – «Ευθανασία» νεογνών / Υποβοηθούμενη αυτοκτονία / Η υποχρέωση των γιατρών να λαμβάνουν μέτρα παράτασης της ζωής: περιεχόμενο και όρια – παθητική ευθανασία / Διαθήκες ζωής.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή, 15.30 – 20.30 και Σάββατο 9.00 – 14.00 και 15.00 - 20.00.

Διδάσκουν καθηγητές, λέκτορες και διδάκτορες της Νομικής και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, καθώς και εξειδικευμένοι δικηγόροι και γιατροί.

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων για το έτος 2016 έχουν ως εξής:

  • 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου: Γενικό Μέρος
  • 21 και 22 Οκτωβρίου: Ειδικό Μέρος Α΄
  • 4 και 5 Νοεμβρίου: Ειδικό Μέρος Β΄

Δίδακτρα

Αιτήσεις ως 31 Ιουλίου Αιτήσεις που υποβάλλονται αργότερα

Επαγγελματίες: 70 ευρώ 90 ευρώ

Ασκούμενοι/ Ειδικευόμενοι: 50 ευρώ 70 ευρώ

Εταιρείες : 120 ευρώ 150 ευρώ

Προσφέρονται δέκα (10) θέσεις σε μη πτυχιούχους χωρίς δίδακτρα.

Για όσους επιλέγουν να συμμετάσχουν σε περισσότερα του ενός σεμινάρια, το κόστος για το δεύτερο σεμινάριο μειώνεται κατά 10% και για το τρίτο σεμινάριο κατά 20%.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο (εδώ)
  2. Αποδεικτικό πληρωμής* των διδάκτρων στο λογαριασμό: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381 της Τράπεζας Πειραιώς

*Σημειώνεται ότι στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

  • ο κωδικός το έργου 93394
  • ονοματεπώνυμο καταθέτη, ιδιότητα, ΑΦΜ, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας για τη μεταγενέστερη έκδοση αποδείξεων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 22/4 έως 31/8/2016 και μόνο ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαρία Μηλαπίδου, Δρ. Νομικής, Δικηγόρο, τηλ. επικοινωνίας 6946890803, mimmaki@gmail.com, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ