logo-print

Επίσπευση εκτέλεσης με απλό φωτοτυπικό αντίγραφο εκτελεστού απογράφου (ΜΠρΠειρ 1607/2024)

Σε περίπτωση επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης με απλό αντίγραφο, αυτή είναι άκυρη χωρίς την επίκληση βλάβης

24/05/2024

24/05/2024

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση

Δεκτή έγινε ανακοπή κατά εκτέλεσης, επισπευδόμενη δυνάμει απλής φωτοτυπίας εκτελεστού απογράφου (ΜΠρΠειρ 1607/2024).

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι το αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της διαταγής πληρωμής, που κοινοποιήθηκε στους αιτούντες την ανακοπή προς επίσπευση αναγκαστικής κατάσχεσης, δεν έφερε μνεία από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή ότι αποτελεί ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο, ενώ σχετική μνεία εμφανιζόταν πρώτη φορά στην 38η σελίδα του ενιαίου συνόλου των συγκοινοποιούμενων εγγράφων, ήτοι στο αντίγραφο της καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών της περίληψης σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπου έχει τεθεί η φράση «Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου/κεκυρωμένου αντιγράφου, το οποίο επικυρώνω. Αθήνα 28/09/2023 Ο δικηγόρος (σφραγίδα)».

Ωστόσο, κατά την κρίση του δικαστηρίου, η ανωτέρω αναφορά δεν δύναται να αναπληρώσει την έλλειψη επικύρωσης του αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της διαταγής πληρωμής, διότι πρόκειται για αυτοτελή έγγραφα, τα οποία για να πληρούν τις επιταγές του νόμου οφείλουν να φέρουν αυτοτελή επικύρωση από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο ως φωτογραφικές απεικονίσεις των πρωτότυπων εγγράφων.

Περαιτέρω, η απλή μνεία στην αρχή της επιταγής προς πληρωμή ότι πρόκειται για «Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του πρώτου (Α') Απογράφου Εκτελεστού της υπ' αριθμ. ./2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή μου και επικυρώνω», δεν αρκεί προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό της μη επικύρωσης του αντιγράφου του απογράφου, καθώς η επιταγή προς πληρωμή αποτελεί διακριτό έγγραφο, ενώ εξ αυτής μόνο της φραστικής διατύπωσης δεν μπορεί με ασφάλεια να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το πρωτότυπο έγγραφο του πρώτου (α') απογράφου εκτελεστού της με αριθμό ./2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών βρέθηκε έστω και για μικρό χρονικό διάστημα στην κατοχή της υπογράφουσας δικηγόρου.

Το δικαστήριο, μάλιστα, έκανε δεκτό τον λόγο αυτό ανακοπής χωρίς την συνδρομή του στοιχείου της βλάβης. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η επίδοση απλού φωτοτυπικού αντιγράφου δεν αρκεί, σε περίπτωση δε που επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση με απλό αντίγραφο, αυτή είναι άκυρη χωρίς την επίκληση βλάβης. Κατά την επικύρωση περισσότερων εγγράφων δεν αρκεί η απλή συρραφή τους και η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων μόνο άπαξ στο τέλος. Πρόσθετο επιχείρημα υπέρ της ανωτέρω θέσης, κατ' ανάλογη εφαρμογή, μπορεί να συναχθεί από το ότι υπό τον ισχύοντα ΚΠολΔ αρκεί στα πολύφυλλο έγγραφα να τίθεται υπογραφή μόνο στο τέλος του εγγράφου και όχι σε κάθε φύλλο, πλην όμως τούτο προϋποθέτει ότι πρόκειται περί ενός εγγράφου με ενότητα νοήματος και συνέχεια περιεχόμενο.

Απόσπασμα απόφασης

Δυνάμει της από 28-9-2023 επιταγής προς εκτέλεση, η οποία συνοδεύει τη με αριθμό ./2019 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η καθ' ης η ανακοπή επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος των ανακοπτόντων επιβάλλοντας αναγκαστική κατάσχεση με τη με αριθμό ./30-10-2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό η καθ' ης η ανακοπή κοινοποίησε στις 28-9-2023 στους τρεις ανακόπτοντες ένα σύνολο εγγράφων συνδεδεμένων μεταξύ τους με συρραπτικό, αποτελούμενο από: 1. τη με αριθμό ./2019 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 2. ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της με αριθμό ./2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 3. την από 28.09.2023 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εκ του ως άνω απογράφου, δυνάμει της οποίας επισπεύδει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος τους. 4. τη με αριθμό πρωτ. /10-06-2020 ανακοίνωση στοιχείων καταχώρισης της καθ’ ης η ανακοπή,  DoValue Greece στο ΓΕΜΗ, 5. την με αριθμό πρωτ. . τόμος . αύξων αριθμός . καταχώριση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών της περίληψης της από 18.6.2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, 6. το με αριθμό . ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του παραρτήματος που έχει εξαχθεί από τα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτ. . τόμος . αύξων αριθμός ., 7. την με αριθμό πρωτ. . τόμος . αύξων αριθμός . καταχώριση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών της περίληψης της από 18.6.2019 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων. 8. τη με αριθμό πρωτ. . τόμος . αύξων αριθμός . καταχώριση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών της περίληψης της από 08.11.2022 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και 9. την με αριθμό πρωτ. . τόμος . αύξων αριθμός . καταχώριση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών της περίληψης της από 08.11.2022 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων. Ωστόσο, από τα ως άνω έγγραφα που κοινοποιήθηκαν συραμμένα ως ενιαίο σύνολο από την καθ' ης η ανακοπή αποδεικνύεται ότι το αντίγραφο του με αριθμό ./2019 πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ./2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν έφερε μνεία από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή ότι αποτελεί ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο, ενώ σχετική μνεία εμφανιζόταν πρώτη φορά στην 38η σελίδα του ενιαίου συνόλου των εγγράφων, ήτοι στο αντίγραφο της με αριθμό πρωτ. τόμος. αύξων αριθμός . καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών της περίληψης της από 18.6.2019 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπου έχει τεθεί η φράση «Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου/κεκυρωμένου αντιγράφου, το οποίο επικυρώνω. Αθήνα 28/09/2023 Ο δικηγόρος (σφραγίδα)».

Όμως, η εν λόγω μνεία στο σώμα της ως άνω καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών της περίληψης της από 18.6.2019 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων δεν δύναται να αναπληρώσει την έλλειψη επικύρωσης του αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό ./2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διότι πρόκειται για αυτοτελή έγγραφα, τα οποία για να πληρούν τις επιταγές του νόμου οφείλουν να φέρουν αυτοτελή επικύρωση από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο ως φωτογραφικές απεικονίσεις των πρωτότυπων εγγράφων (443 ΚΠολΔ). Σημειωτέον δε πως δεν αρκεί η απλή μνεία στην αρχή της επιταγής προς πληρωμή ότι πρόκειται για «Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του πρώτου (Α') Απογράφου Εκτελεστού της υπ' αριθμ. ./2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή μου και επικυρώνω», ώστε να αναπληρωθεί το κενό της μη επικύρωσης του αντιγράφου του με αριθμό ./2019 απογράφου, καθώς η επιταγή προς πληρωμή αποτελεί διακριτό έγγραφο, ενώ εξ αυτής μόνο της φραστικής διατύπωσης δεν μπορεί με ασφάλεια να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το πρωτότυπο έγγραφο του πρώτου (α') απογράφου εκτελεστού της με αριθμό ./2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών βρέθηκε έστω και για μικρό χρονικό διάστημα στην κατοχή της υπογράφουσας δικηγόρου. Με βάση τα παραπάνω, ο λόγος αυτός της ανακοπής θα πρέπει να γίνει δεκτός χωρίς την συνδρομή του στοιχείου της βλάβης, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω στη μείζονα πρόταση της παρούσας. Οι ως άνω, λοιπόν, πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας τυγχάνουν ακυρωτέες, ήτοι α. η από 28-09-2023 επιταγή προς πληρωμή τεθείσα παρά πόδας του πρώτου απογράφου εκτελεστού της με αριθμό ./2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και β. η με αριθμό ./30-10-2023 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ., παρελκομένης της εξέτασης των υπόλοιπων λόγων, καθόσον, επί ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. αρκεί να γίνει δεκτός ένας λόγος που επιφέρει την ακυρότητα των προσβαλλόμενων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, καθιστώντας την εξέταση των υπολοίπων λόγων άνευ αντικειμένου (ΑΠ 13/2010 Νόμος).

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr.

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινικός Κώδικας Ι
send