Επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: Τα συμπεράσματα του Συμβουλιόυ της ΕΕ

Στόχος η καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η προσαρμογή του συστήματος στο διαδίκτυο

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

12/03/2018 - 16:59

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην ΕΕ.

Τα συμπεράσματα αφορούν τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής στον τομέα των ΔΔΙ, η οποία έχει ως στόχο την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την προώθηση της καινοτομίας και την προσαρμογή του συστήματος στην ψηφιακή εποχή και ιδίως το διαδίκτυο.

Η δέσμη μέτρων δημοσιεύτηκε στις 29 Νοεμβρίου 2017 και περιλαμβάνει:

  • ανακοίνωση με τίτλο «Ένα ισορροπημένο σύστημα επιβολής των ΔΔΙ που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις»
  • ανακοίνωση με τίτλο ««Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας»
  • ανακοίνωση με τίτλο «Καθορισμός της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τα ουσιώδη για τη λειτουργία προτύπων διπλώματα ευρεσιτεχνίας»·
  • έκθεση για τη λειτουργία του μνημονίου συμφωνίας για την πώληση εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης μέσω του διαδικτύου

Διαβάστε το πλήρες κείμενο των συμπερασμάτων