logo-print

Εργασία με Θύματα Εγκλημάτων Μίσους κατά ΛΟΑΤ Ανθρώπων. Ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο

Δύο νέες εκδόσεις (και) νομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου σχετικά με τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων

Ο ανακριτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΑΚΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εγκληματολογία και Τοξικολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΚΙΩΤΟΥ

Διατίθενται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή δύο νέες εκδόσεις (και) νομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου σχετικά με τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων: η ηλεκτρονική έκδοση του Εγχειριδίου (Handbook) Εργασία με Θύματα Εγκλημάτων Μίσους κατά ΛΟΑΤ Ανθρώπων. Ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο και του συλλογικού τόμου Running through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of Anti-LGBTI Hate Crimes (διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα).

Οι εκδόσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Βγες Μπροστά: Ενδυνάμωση και υποστήριξη θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων» («Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes») και διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του Έργου www.lgbthatecrime.eu.

Συντονιστής του Έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Μπρέσια (Ιταλία) και Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι η οργάνωση Lambda Warsaw (Πολωνία). Αναπτύχθηκε από ένα εταιρικό σχήμα 22 φορέων από 10 ευρωπαϊκές χώρες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα, φορείς υλοποίησης του Έργου είναι τα Σωματεία Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας και Praksis – Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας, μέλη του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. Βοηθός Εταίρος είναι ο Συνήγορος του Πολίτη.

Το Εγχειρίδιο Εργασία με Θύματα Εγκλημάτων Μίσους κατά ΛΟΑΤ Ανθρώπων. Ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο, δημιουργήθηκε από την ομάδα του Έργου «Come Forward», με στόχο να παράσχει στα άτομα που εργάζονται με θύματα εγκλημάτων μίσους ένα πρακτικό εργαλείο για τον τρόπο αντιμετώπισης των ειδικών αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων.

Παρέχει στους επαγγελματίες που εργάζονται με θύματα και μάρτυρες σε ιδρύματα και οργανισμούς όπου τα άτομα μπορούν να αναφέρουν εγκλήματα και να λάβουν υποστήριξη (αστυνομία, εισαγγελείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ.) απλές και συναφείς πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της τρανσφοβικής και ομοφοβικής βίας, τις εμπειρίες και προοπτικές των θυμάτων και τον τρόπο εξασφάλισης της μέγιστης υποστήριξης και ασφάλειας για τα θύματα. Περιλαμβάνει ακόμη ειδικές και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και συμβουλές για τον τρόπο εργασίας και επικοινωνίας με τα ΛΟΑΤΚΙ+ θύματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τον ευάλωτο χαρακτήρα τους.

Ο συλλογικός Τόμος Running through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of Anti-LGBTI Hate Crimes – προϊόν έρευνας πεδίου και δευτερογενούς έρευνας σε 10 ευρωπαϊκά κράτη - περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, υπό τον τίτλο Greece: Heading in the Right Direction, but with a Long Road AheadΣε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βία λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας του φύλου τους, της έκφρασης του φύλου τους ή/και των χαρακτηριστικών του φύλου τους. Τα περισσότερα περιστατικά δεν αναφέρονται, γεγονός που εμποδίζει την πιθανότητα διερεύνησης των εγκλημάτων μίσους και της άσκησης δίωξης κατά των παραβατών του Νόμου.

Η απουσία αναφορών καθιστά το πρόβλημα των εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων αόρατο στην κοινωνία και μπορεί να εμποδίσει τις Αρχές να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Ως αποτέλεσμα, τα θύματα συχνά υποφέρουν σιωπηλά και τα δικαιώματά τους δεν γίνονται πλήρως σεβαστά. Μετά από ανασκόπηση του νομικού πλαισίου και των εφαρμοζόμενων πολιτικών και ανάλυση των θεσμικών ελλείψεων όσον αφορά την αναφορά και καταγραφή των εγκλημάτων μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων και την πρόσβαση των θυμάτων σε υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, η έκδοση αυτή αναδεικνύει τα εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη που αντιμετωπίζουν τα θύματα ομοφοβικών, τρανσφοβικών και αμφιφοβικών εγκλημάτων μίσους.

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

send