logo-print

Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης όχι από κληρονόμο του βεβαρυμμένου ακινήτου, αλλά από κληρονόμο της οφειλής (ΕιρΑθ 49/2023)

Παρόλο που δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την αποποίηση, εντούτοις αποδεικνύεται ότι η αιτούσα έχει σιωπηρά αποδεχθεί την κληρονομιά, καθόσον έχει αναμιχθεί έμπρακτα στην κληρονομιαία περιουσία, η αποδοχή δε αυτή είναι αμετάκλητη

02/02/2023

03/02/2023

Αγωγή περί κλήρου
Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Δεκτή έγινε αίτηση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης, με αιτούσα, η οποία δεν φέρει την ιδιότητα του κληρονόμου του συγκεκριμένου βεβαρυμμένου ακινήτου, είναι ωστόσο κληρονόμος της ένδικης οφειλής (ΕιρΑθ 49/2023).

Ειδικότερα, όπως ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου η αιτούσα, έχει καταστεί κληρονόμος και η απαίτηση για την εξασφάλιση της οποίας εγγράφηκε η ένδικη προσημείωση έχει εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς, πλην όμως η δικαιούχος της απαίτησης αρνείται να συναινέσει στην εξάλειψη της.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η αποβιώσασα κατέλιπε ιδιόγραφη διαθήκη, δυνάμει της οποίας εγκατέστησε κληρονόμο της, μεταξύ άλλων, την αιτούσα, η οποία δεν αποποιήθηκε την επαχθείσα σε αυτήν κληρονομιά.

Το δικαστήριο επεσήμανε ότι, παρόλο δε που μέχρι σήμερα δεν έχει παρέλθει η τετράμηνη - αρχόμενη από τη δημοσίευση της διαθήκης (ΑΚ 1847 εδ. β')- προθεσμία για την αποποίηση, εντούτοις αποδεικνύεται ότι η αιτούσα έχει σιωπηρά αποδεχθεί την κληρονομιά, καθόσον έχει αναμιχθεί έμπρακτα στην κληρονομιαία περιουσία, η αποδοχή δε αυτή είναι αμετάκλητη. Μεταξύ, μάλιστα, των πράξεων που έχει επιχειρήσει η αιτούσα υπό την ιδιότητα της ως κληρονόμου είναι και η εξόφληση της ένδικης οφειλής.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, αποσβέστηκε η απαίτηση για την οποία εγγράφηκε η προσημείωση, συνεπώς συντρέχει νόμιμος λόγος για την εξάλειψη της εγγραφείσας προσημείωσης που δεν έχει τραπεί σε υποθήκη, η δε αιτούσα έχει έννομο συμφέρον να τη ζητεί, όχι ως κληρονόμος του βεβαρυμμένου ακινήτου όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει (καθότι κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής της κληρονομιάς και μεταγραφή αυτής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώριση της στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, αφού η κυριότητα των κληρονομιαίων ακινήτων μεταβαίνει στον κληρονόμο αναδρομικά από τον θάνατο του κληρονομουμένου, μόνον αν ο κληρονόμος αποδεχθεί, με δημόσιο έγγραφο, την κληρονομιά και μεταγράψει την περί της αποδοχής δήλωση του ή εκδοθεί κληρονομητήριο και μεταγραφεί τούτο, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1710 παρ. 1, 1846, 1193, 1195, 1198 και 1199 του ΑΚ, ενώ μέχρι τη μεταγραφή κωλύεται στην άσκηση των εξουσιών που εκδηλώνονται προς τρίτους και στοχεύουν είτε στην προστασία του δικαιώματος είτε στην ελεύθερη κυκλοφορία του στις συναλλαγές), αλλά ως κληρονόμος της οφειλής, ήτοι ως οφειλέτης, πράγμα που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως.

Απόσπασμα απόφασης

Η αιτούσα μέχρι σήμερα δεν αποποιήθηκε την επαχθείσα σε αυτήν κληρονομιά. Παρόλο δε που μέχρι σήμερα δεν έχει παρέλθει η τετράμηνη - αρχόμενη από τη δημοσίευση της διαθήκης (ΑΚ 1847 εδ. β')- προθεσμία για την αποποίηση, καθώς η ως άνω διαθήκη, δυνάμει της οποίας η αιτούσα κατέστη κληρονόμος, δημοσιεύθηκε την 5-10-2022, εντούτοις αποδεικνύεται ότι η αιτούσα έχει σιωπηρά αποδεχθεί την κληρονομιά, καθόσον έχει αναμιχθεί έμπρακτα στην κληρονομιαία περιουσία, η αποδοχή δε αυτή είναι αμετάκλητη. Μεταξύ μάλιστα των πράξεων που έχει επιχειρήσει η αιτούσα υπό την ιδιότητα της ως κληρονόμου της ως άνω αποβιώσασας είναι και η εξόφληση της υφιστάμενης οφειλής από την ως άνω από 20-12-2006 σύμβαση πίστωσης, για την οποία είχε εκδοθεί η με αρ. ./2013 διαταγή πληρωμής του παρόντος Ειρηνοδικείου, όπως προκύπτει από το από 29-7-2022 παραστατικό εντολής πληρωμής της Alpha Bank. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αποσβέστηκε η απαίτηση για την οποία εγγράφηκε η ως άνω προσημείωση, όπως προκύπτει και από τη με αρ. πρωτ. ./6-9-2022 βεβαίωση εξόφλησης της καθ' ης, υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστριας της συναφούς απαίτησης της «Mexico Finance DAC», προς την οποία είχε εν τω μεταξύ μεταβιβαστεί η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση. Συνεπεία των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμος λόγος για την εξάλειψη της εγγραφείσας προσημείωσης που δεν έχει τραπεί σε υποθήκη, η δε αιτούσα έχει έννομο συμφέρον να τη ζητεί, όχι ως κληρονόμος του βεβαρυμένου ακινήτου όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει (καθότι κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής της κληρονομιάς και μεταγραφή αυτής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώριση της στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, αφού η κυριότητα των κληρονομιαίων ακινήτων μεταβαίνει στον κληρονόμο αναδρομικά από τον θάνατο του κληρονομουμένου, μόνον αν ο κληρονόμος αποδεχθεί, με δημόσιο έγγραφο, την κληρονομιά και μεταγράψει την περί της αποδοχής δήλωση του ή εκδοθεί κληρονομητήριο και μεταγραφεί τούτο, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1710 παρ. 1, 1846, 1193, 1195, 1198 και 1199 του ΑΚ, ενώ μέχρι τη μεταγραφή κωλύεται στην άσκηση των εξουσιών που εκδηλώνονται προς τρίτους και στοχεύουν είτε στην προστασία του δικαιώματος είτε στην ελεύθερη κυκλοφορία του στις συναλλαγές, βλ. ΟλΑΠ 7/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), αλλά ως κληρονόμος της οφειλής, ήτοι ως οφειλέτης, πράγμα που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr. 

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send