logo-print

Ευρωεκλογές και επιστολική ψήφος: Βασικές ρυθμίσεις του Ν.5083/2024

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με πληροφορίες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μέσω επιστολικής ψήφου

04/04/2024

08/04/2024

Ποινικός Κώδικας Ι
Προσωπικές Εταιρείες

Εγκύκλιο για τις Ευρωεκλογές και την εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου νόμου 5083/2024 εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα: «Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024-Βασικές ρυθμίσεις του ν.5083/2024 ‘’Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών’’ (Α΄ 12)».

Στην εισαγωγή της Εγκυκλίου παρατηρείται ότι:

 Η προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των είκοσι ένα (21) μελών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89), τις ρυθμίσεις του πρόσφατα ψηφισθέντα ν. 5083/2024 (Α΄ 12) και την αναλογική εφαρμογή διατάξεων του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).

Η προεκλογική περίοδος αρχίζει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την καθοριζόμενη για την ψηφοφορία ημερομηνία (αρθ.1 ν.4255/2014) και το οποίο θα κοινοποιηθεί αυθημερόν της δημοσίευσής του.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας την κύρια ευθύνη για την οργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις προς όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία, με σκοπό την υποβοήθηση και εκπλήρωση του έργου τους.

Η παρούσα εκδίδεται με σκοπό την ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών πολιτικών κομμάτων, των υποψηφίων καθώς και των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, ενώ θα ακολουθήσουν ειδικότερες οδηγίες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας.

Οι ενότητες που ακολουθούν αφορούν κυρίως στην εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου μέρους του ν.5083/2024 (Α΄ 12), σκοπός του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός του τρόπου εκλογής των ευρωβουλευτών της χώρας, η εισαγωγή της δυνατότητας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο για την εκλογή των ευρωβουλευτών της χώρας και για τη συμμετοχή σε εθνικό δημοψήφισμα και η περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην εκλογική διαδικασία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κείμενο της εγκυκλίου στην καθιέρωση για πρώτη φορά στην Ελλάδα της επιστολικής ψήφου, ως μέσο διευκόλυνσης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων για τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα.

Διαβάστε σχετικά: Επιστολική ψήφος: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα - Πώς θα λειτουργεί

Η εισαγωγή της επιστολικής ψήφου αφορά σε όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Χώρας και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο, είτε κατοικούν/διαμένουν στη Ελλάδα, είτε σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.

Πρόκειται για μια ασφαλή και αξιόπιστη εκλογική διαδικασία με την οποία διασφαλίζονται οι βασικές συνταγματικές αρχές της αμεσότητας, καθολικότητας, μυστικότητας, της ταυτόχρονης διεξαγωγής της και οι λοιπές αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφοφορία.

Ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, οι Απόδημοι Έλληνες και Ελληνίδες μπορούν πλέον να ψηφίζουν χωρίς να μετακινούνται ή να επιβαρύνονται με έξοδα. Επίσης, εκλογείς εντός της χώρας, οι οποίοι για λόγους συγκυριακούς ή άλλους δυσκολεύονται ή δεν έχουν τη δυνατότητα προσέλευσης σε εκλογικό τμήμα, διευκολύνονται πλέον να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ωφελούνται ιδιαιτέρως συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως άτομα με αναπηρία, εποχικά εργαζόμενοι, φοιτητές, εργαζόμενοι τις Κυριακές κλπ.

Δεν τίθεται κανένας περιορισμός (ούτε γεωγραφικός) ή η επίκληση οποιουδήποτε λόγου επιλογής της επιστολικής ψήφου. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο απαιτείται η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου, που πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών στον σύνδεσμο https://epistoliki.ypes.gov.gr μέχρι την 29η Απριλίου 2024 και ώρα Ελλάδας 23:59.

Εναλλακτικά, όσοι εκλογείς αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής από τον υπολογιστή τους, μπορούν να απευθύνονται, εντός της Ελλάδας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (Γενικά Προξενεία, Προξενεία, Προξενικά Γραφεία Πρεσβειών) της Ελλάδας στο εξωτερικό για την εγγραφή τους, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου.

Τονίζεται ότι οι Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού μπορούν να ψηφίσουν μόνο μέσω επιστολικής ψήφου διότι δεν θα συσταθούν εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ν.5083/2024.

Η Εγκύκλιος 31709 είναι διαθέσιμη στη Διαύγεια.

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
send