logo-print

Το Ευρωκοινοβούλιο πιέζει για ευρωπαϊκή κάρτα αναπήρων και για την καθιέρωση ενιαίου ορισμού της αναπηρίας στην ΕΕ

Ευρωβουλευτές: «Είναι καιρός να προωθηθεί η κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χωρίς διακρίσεις, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους και σε ισότιμη βάση»

11/10/2021

13/10/2021

Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε απρόσκοπτες μετακινήσεις, στην εκπαίδευση και τα ψηφιακά μέσα, καθώς και σε μη διαχωρισμένη στέγαση
  • Μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν βία ή να περιθωριοποιηθούν στην αγορά εργασίας
  • Σημαντική η ύπαρξη δημόσιων κτιρίων και προσβάσιμης πληροφόρησης για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην κοινωνία

Η μεταρρύθμιση σε βασικούς τομείς (κινητικότητα, εκπαίδευση, στέγαση, ενεργή συμμετοχή στα κοινά) θα ωφελούσε τους Ευρωπαίους που ζουν με αναπηρία.

Όπως υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) την Τετάρτη, 6-10-2021, με 579 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 92 αποχές, η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν κοινό ορισμό για την αναπηρία αλλά και να εισαγάγει μια ενιαία «ευρωπαϊκή κάρτα» προκειμένου να αναγνωριστεί το καθεστώς της αναπηρίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Άλλες συστάσεις που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές αφορούν την παροχή ευέλικτης υποστήριξης κατά τη διάρκεια ταξιδιών με τρένο αλλά και την ευρύτερη άρση πρακτικών και διοικητικών εμποδίων, τη δημιουργία συστημάτων παιδείας που μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και την παροχή μη διαχωρισμένης στέγασης σε πολίτες με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητά τους.

Εξασφάλιση προσβασιμότητας

Για την ισότιμη συμμετοχή σε μια κοινωνία που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές δεξιότητες, το Κοινοβούλιο ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως τη διασφάλιση ότι οι δημόσιοι φορείς θα παρέχουν χρήσιμες για το κοινό πληροφορίες στη νοηματική γλώσσα, στη γραφή Braille και σε ευανάγνωστες μορφές. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα θα πρέπει να καθιερωθεί και για εκδηλώσεις που βασίζονται σε ομιλίες (όπως οι σύνοδοι της ολομέλειας του Κοινοβουλίου), ενώ και τα κυβερνητικά κτίρια θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους.

Διακρίσεις και βία

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης, ότι η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην καταπολέμηση της βίας (συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας) και της παρενόχλησης, θύματα των οποίων είναι κατά δυσαναλογία τα άτομα με αναπηρία, αλλά και να γεφυρώσει το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και άλλων ατόμων. Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης το Συμβούλιο να «ξεπαγώσει» τη διαδικασία για την διατομεακή Οδηγία κατά των διακρίσεων.

Δήλωση

Ο εισηγητής Alex Agius Saliba (Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Μάλτα) δήλωσε: «Τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια και διακρίσεις στη ζωή τους σε πολλούς τομείς. Ένα από αυτά είναι η έλλειψη ενιαίας αναγνώρισης του καθεστώτος αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, γεγονός που παρεμποδίζει σημαντικά την ελεύθερη μετακίνησή τους. Είναι πλέον καιρός να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των πολιτών, να βελτιώσουμε τη ζωή των ατόμων με αναπηρία σε μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια. Θα πρέπει να προωθήσουμε την κοινωνική και οικονομική τους ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνία, χωρίς διακρίσεις, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους και σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους.»

Σχετικές πληροφορίες

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) τέθηκε σε ισχύ στην ΕΕ το 2011. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ διαδραματίζει «ρόλο προστασίας» για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της ΕΕ με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Μετά την παραλαβή δεκάδων αναφορών σχετικά με τα ζητήματα αυτά, η επιτροπή συνέταξε έκθεση στην οποία αξιολογεί τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Lex & Forum

Lex & Forum

send