logo-print

Για πρώτη φορά κανόνες ανάμεσα σε online πλατφόρμες και επιχειρήσεις - Στο «στόχαστρο» Google, Amazon, eBay και app stores

Νομοθετική ρύθμιση για επιχειρήσεις και developers σε μηχανές αναζήτησης, app stores, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εργαλεία σύγκρισης τιμών

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

 • Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες (όπως η Amazon και η Google Search) οφείλουν να θεσπίσουν μέτρα διαφάνειας και υποβολής-εξέτασης αναφορών
 • Οι έμποροι που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά στην ΕΕ, τα ξενοδοχεία και οι δημιουργοί εφαρμογών (app developers) αναμένεται να επωφεληθούν από τους νέους κανόνες  
 • Περισσότερο από 1 εκατ. επιχειρήσεις στην ΕΕ συναλλάσσονται με τους πελάτες τους μέσα από πλατφόρμες

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ενέκρινε την Πέμπτη, 6-12-2018, κανόνες που υποχρεώνουν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες να σταματήσουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προς τις επιχειρήσεις και να θεσπίσουν αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αναφορών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο υπερψήφισε η αρμόδια Επιτροπή του ΕΚ, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, όπως οι αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου  (π.χ. Amazon, eBay) και οι μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google Search), θα πρέπει να εφαρμόσουν μία σειρά μέτρων για να διασφαλίσουν ότι οι συμβατικές τους υποχρεώσεις με τις επιχειρήσεις (π.χ. ηλεκτρονικοί μεταπωλητές, επιχειρήσεις ξενοδοχείων και εστιατορίων, δημιουργοί εφαρμογών) είναι διαφανείς και θεμιτές.

Η πρόταση θα εφαρμοστεί επίσης σε app stores (π.χ. Apple App Store, Microsoft Store), σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram) και σε εργαλεία σύγκρισης τιμών (π.χ. Skyscanner, TripAdvisor).

Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν ότι τα λειτουργικά συστήματα τα οποία ενεργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ επιχειρήσεων-χρηστών και καταναλωτών θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων κανόνων.  

Περισσότερο διαφανείς κατατάξεις

Πιθανές επιζήμιες εμπορικές πρακτικές, όπως απροσδόκητες και ανεξήγητες αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις, η αναστολή λογαριασμών, η αφαίρεση προϊόντων και τα ζητήματα κατάταξης, καθώς και η έλλειψη αποτελεσματικών διαδικασιών υποβολής και εξέτασης αναφορών, αποτελούν μερικά από τα προβλήματα που ανακύπτουν στις σχέσεις ανάμεσα στις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις.

Οι κανόνες που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές υποχρεώνουν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες:

 • να εξηγούν τους λόγους για την αφαίρεση αγαθών ή υπηρεσιών από τα αποτελέσματα αναζήτησης ή τη διαγραφή τους  από τον κατάλογο,
 • να παρέχουν περιγραφή των παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη,
 • να δημοσιεύουν, όταν εμφανίζουν τα αποτελέσματα, εάν μία κατάταξη έχει επηρεαστεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, από άμεση ή έμμεση πληρωμή,
 • να παρέχουν στις επιχειρήσεις-χρήστες τους ανωνυμοποιημένη πληροφόρηση αναφορικά με την ηλεκτρονική φήμη τους (κατάταξη και κριτικές), η οποία θα μπορούσε να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους,
 • να καταστήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σαφείς και κατανοητούς. Σε περιπτώσεις που οι αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις-χρήστες να προβούν σε σημαντικές τεχνικές τροποποιήσεις στα αγαθά και τις υπηρεσίες τους για να προσαρμοστούν, η προθεσμία συμμόρφωσής τους να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες αντί για 15 ημέρες,
 • να μην αποκαλύπτουν τα δεδομένα που δημιουργούνται από τις συναλλαγές μίας επιχείρησης-χρήστη σε τρίτα μέρη για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή τους,
 • να σταματήσουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες θα περιλαμβάνονται σε κατάλογο στον υπό επεξεργασία κανονισμό (η λεγόμενη «μαύρη λίστα», την οποία εισηγήθηκαν οι ευρωβουλευτές στο Παράρτημα I),
 • να μην περιορίζουν τη δυνατότητα των εμπόρων να προσφέρουν τα ίδια αγαθά και τις ίδιες υπηρεσίες σε καταναλωτές με διαφορετικές ή τις ίδιες προϋποθέσεις μέσα από άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαμεσολάβησης,
 • να θεσπίσουν ένα εσωτερικό σύστημα υποβολής-εξέτασης αναφορών (οι μικρές πλατφόρμες θα εξαιρούνται) και να διευκολύνουν την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

Η πρόταση θα δίνει ακόμα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενάγουν συλλογικά τις πλατφόρμες, σε περίπτωση που αυτές δεν εξετάζουν τις αναφορές κατάλληλα.

Δήλωση

Η Christel Schaldemose (Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Δανία), η οποία εισηγείται το νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο, δήλωσε: «Είμαι αρκετά ικανοποιημένη με τα όσα συμφωνήσαμε σήμερα. Το αποτέλεσμα των συμφωνηθέντων θα βελτιώσει σημαντικά την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Παρά το γεγονός ότι αυτός ο κανονισμός αποτελεί στην ουσία ένα κανονισμό που ρυθμίζει το περιβάλλον μεταξύ επιχειρήσεων μόνο, οι αλλαγές που θα επιφέρει θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Με αυτόν τον κανονισμό, θα διασφαλίσουμε ένα δίκαιο και με διαφάνεια μέλλον για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, από το οποίο θα επωφεληθούν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις, οι ίδιες οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, καθώς και οι καταναλωτές.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαδραματίζουν ένα ολοένα πιο σημαντικό ρόλο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.

Για τον λόγο αυτό, ο στόχος μας είναι να εγγυηθούμε ένα επίπεδο συναλλαγών χωρίς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Αυτός ο κανονισμός θα καταστήσει τις σχέσεις ανάμεσα στις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις πιο δίκαιες και πιο διαφανείς, το οποίο στην τελική είναι προς όφελος του καταναλωτή», πρόσθεσε.

Επόμενα βήματα

Η εντολή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΚ με 28 ψήφους υπέρ, 6 κατά και καμία αποχή.

Οι συνομιλίες μεταξύ των συν-νομοθετών της Ένωσης θα ξεκινήσουν αφής στιγμής δώσει το πράσινο φως η Ολομέλεια του ΕΚ.

Οι Υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν ως προς τη θέση τους στις 29 Νοεμβρίου.

Ιστορικό

Υπολογίζεται ότι περίπου το 60% της ιδιωτικής κατανάλωσης και το 30% της δημόσιας κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη συνολική ψηφιακή οικονομία πραγματοποιείται με συναλλαγές μέσω των ηλεκτρονικών διαμεσολαβητών.  

Οι νέοι κανόνες θα αποτελέσουν το πρώτο νομοθετικό κείμενο σε επίπεδο ΕΕ το οποίο αντιμετωπίζει τις σχέσεις ανάμεσα στις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις (περιβάλλον P2B).

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ