logo-print

Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους δικαστικούς λειτουργούς

Μετάφραση κειμένου από το Παγκόσμιο Δίκτυο Δικαστικής Ακεραιότητας του ΟΗΕ για ένα από τα πλέον επίκαιρα ζητήματα της δικαστικής δεοντολογίας

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους δικαστικούς λειτουργούς αποτελεί ένα από τα πλέον επίκαιρα ζητήματα της ευρύτερης θεματικής της δικαστικής δεοντολογίας και- ευλόγως- απασχολεί τα εθνικά και διεθνή δικαστικά όργανα, αφού η επίδρασή τους στη διαγραφή των ορίων μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας θέτει νέες προκλήσεις για τη δικαστική αμεροληψία και ανεξαρτησία.

Με τις σκέψεις αυτές, το κατωτέρω, μεταφρασμένο στα ελληνικά κείμενο του Παγκόσμιου Δικτύου Δικαστικής Ακεραιότητας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τίτλο «Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από δικαστές», έχουμε την πεποίθηση ότι θα συμβάλει στην ανάπτυξη του σχετικού προβληματισμού και στην Ελλάδα.

Το κείμενο αυτό αποτέλεσε τη βάση συζήτησης για τη συνάντηση εμπειρογνωμόνων του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη μεταξύ 5 και 7 Νοεμβρίου 2018, τα συνοπτικά πρακτικά της οποίας είναι διαθέσιμα στον σχετικό υπερσύνδεσμο.

Η μετάφραση του κειμένου έγινε από τους Ε. Κουράκου, Α. Μουτάφη, Α. Κατσιώτη, Φ. Σαραντοπούλου και Β. Σταματάκη, Εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους δικαστικούς λειτουργούς

Το ζήτημα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από δικαστές φαίνεται να απασχολεί το τελευταίο διάστημα πολλές δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο, διότι η ιδιότητα του χρήστη ως δικαστή αναδεικνύει σημαντικά ηθικά διλήμματα, τα οποία θέτουν ειδικά ερωτήματα και χρειάζονται ιδιαίτερη αντιμετώπιση.

Κοινή συνισταμένη όλων των προσεγγίσεων είναι ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους δικαστές δεν είναι μόνο αναπόφευκτη αλλά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι και ωφέλιμη, προκειμένου ο δικαστής να μη ζει αποκομμένος από την κοινωνία αλλά να αποτελεί ενεργό μέλος της.

Προκειμένου, όμως, ο δικαστής να αποκομίσει μόνο τα οφέλη από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να διατρέξει τους σχετικούς κινδύνους, πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι όταν χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά επωνύμως η ιδιότητά του θα πρέπει να είναι φανερή και ότι, ως εκ τούτου, οφείλει να τηρεί τις αρχές της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της ευπρέπειας, δεδομένου ότι από την τήρηση των αρχών αυτών εξαρτάται η διαφύλαξη του κύρους της δικαιοσύνης συνολικά.

Πράγματι, στη ματιά ενός εξωτερικού παρατηρητή οι δημόσιες ενέργειές του μπορούν να ταυτιστούν με το δικαστικό σώμα στο σύνολό του, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου έχει προσπαθήσει να καταστήσει σαφές ότι εκφράζει μόνο προσωπικές του απόψεις.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση και να λαμβάνει υπόψη ότι οποιαδήποτε ανάρτηση/δημοσίευση/σχόλιο ή ενέργειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να γίνει αντικείμενο λεπτομερούς δημόσιου ελέγχου, καθώς ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το που θα αναπαραχθούν ακόμα και αναρτήσεις κλπ. που ενδεχομένως προορίζονται από τον ίδιο για ένα περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό κείμενο όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πηγή: adjustice.gr
Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ