logo-print

Η πανδημία επηρέασε τις συνήθειες των καταναλωτών σύμφωνα με νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το 2020, το 71 % των καταναλωτών πραγματοποίησε διαδικτυακές αγορές και το 56 % των καταναλωτών δήλωσε ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες επηρέασαν τις αποφάσεις του για αγορές

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε βασικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών το 2020.

Τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε στα τέλη του 2020, δείχνουν τον αντίκτυπο που είχε η κρίση COVID-19 στα καταναλωτικά πρότυπα, καθώς οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους πιο κοντά στην κατοικία τους και στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα κάνουν οικολογικότερες επιλογές: οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για ανθεκτικότερα προϊόντα.  Τα πορίσματα θα συζητηθούν στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Καταναλωτών στις 15 Μαρτίου 2021. Τη ημέρα εκείνη εορτάζεται και η Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή.     

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία έχει επηρεάσει τους καταναλωτές: Ενώ το 38 % των καταναλωτών ανησυχούσε αν θα μπορέσει να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του, ένα ποσοστό 42 % αποφάσισε να αναβάλει σημαντικές αποφάσεις αγοράς. Θετικό είναι το ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το 56 % των καταναλωτών λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγορών του. Θα συζητήσω τα βασικά δεδομένα στην προσεχή Διάσκεψη Καταναλωτών, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να εμπλακούν σε συγκεκριμένες δράσεις για την επιτάχυνση της ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19 και για την πράσινη μετάβαση».

Ορισμένα κύρια πορίσματα:

  • Το 2020, το 71 % των καταναλωτών πραγματοποίησε διαδικτυακές αγορές.
  • Κατά μέσο όρο, το 38 % των Ευρωπαίων ανησυχούσε για την εξόφληση των λογαριασμών του τον επόμενο μήνα. Παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών: Οι οικονομικές ανησυχίες των πολιτών κυμαίνονταν από το 7 % έως το 71 %. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  • Το 42 % των καταναλωτών σκέφτηκε να αναβάλει μια σημαντική αγορά και το 80 % είπε ότι δεν θα προγραμματίσει ταξίδια μέχρι να αποκατασταθεί η κανονικότητα στη χώρα του
  • Το 56 % των καταναλωτών δήλωσε ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες επηρέασαν τις αποφάσεις του για αγορές και το 67 % δήλωσε ότι αγόρασε προϊόντα που είναι καλύτερα για το περιβάλλον, ακόμη και αν είναι ακριβότερα. Επιπλέον, το 81 % πραγματοποίησε αγορές πιο κοντά στην κατοικία του και στήριξε τοπικές επιχειρήσεις.
  • Άλλες μεταβλητές δεν επηρεάστηκαν από την κρίση σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες. Για παράδειγμα, το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών στους λιανεμπόρους παρέμεινε υψηλό (στο 80 %), η λεπτομερής γνώση των δικαιωμάτων των καταναλωτών παρέμεινε χαμηλή (στο 27 %) και το ποσοστό των καταναλωτών που στις αγορές τους αντιμετώπισαν πρόβλημα για το οποίο κρίνουν ότι νομιμοποιούνται να υποβάλουν καταγγελία παρέμεινε χαμηλό (23 %).

Επόμενα βήματα

Τα πορίσματα θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο περαιτέρω δράσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές θα διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, όπως ορίζεται στο νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2020. Τα βασικά στοιχεία για τους καταναλωτές θα συζητηθούν στη Διάσκεψη Καταναλωτών, την οποία η Επιτροπή συνδιοργανώνει με την πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ τη 15η Μαρτίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή. Τα πορίσματα αποτελούν μέρος ενός νέου πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες, τον οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάζει κάθε χρόνο στις Διασκέψεις Καταναλωτών ως εργαλείο παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης για τη βελτίωση της πολιτικής καταναλωτών.

Ιστορικό

Τα κύρια συμπεράσματα που δημοσιεύτηκαν σήμερα βασίζονται σε στοχευμένη έρευνα που διενεργήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2020 για την αξιολόγηση της στάσης, της συμπεριφοράς και της εμπειρίας των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19. Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε και μια σύγκριση του πώς αξιολογούν οι καταναλωτές την εμπειρία τους σε 23 διαφορετικούς οικονομικούς τομείς. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από έρευνες και από άλλες ήδη διαθέσιμες πηγές, ιδίως από την Eurostat, τα οποία συνθέτουν μια συνολική επισκόπηση στον πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκε, για να αξιολογηθεί το πώς λειτουργεί η ενιαία αγορά για τους καταναλωτές.

Πηγή: ec.europa.eu
Εργατικό Ποινικό Δίκαιο
Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

send