Ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής: Αναστολή διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Ψήφισμα της Νομικής Σχολής για την ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

07/12/2018 - 13:46

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

07/12/2018 - 16:21

Την αναστολή διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε η Σύγκλητος του Ιδρύματος, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην εξαγγελία ίδρυσης 4ης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ίδρυση και νέας Νομικής Σχολής στην Ελλάδα οδηγεί σε υποβάθμιση των υφισταμένων Νομικών Σχολών και ιδιαιτέρως στην περαιτέρω συρρίκνωση της διαρκούς αποψιλούμενης από διδακτικό και διοικητικό προσωπικό Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. με αναπόδραστη κατάληξη την, εντός του ορατού μέλλοντος, παύση λειτουργίας της.

Παράλληλα, η Σύγκλητος ζητά τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει τη διαρκή εξέλιξη της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και την διατήρηση της εξωστρέφειάς της. 

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του Εφετείου Θράκης ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε τριήμερη αποχή την Τετάρτη 5, Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.

Ψήφισμα της Νομικής Σχολής για την ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής

Παράλληλη, η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά τη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2018, με αφορμή την επαναφορά του ζητήματος της ίδρυσης τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε την άμεση αντίδραση και εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Επαναλαμβάνεται η πλήρης εναντίωση όλων στην ίδρυση νέας (τέταρτης) Νομικής Σχολής, η οποία έρχεται σε αντίθεση αφενός με την ανάγκη περιορισμού αποφοίτων Νομικών Τμημάτων που η ελληνική κοινωνία μπορεί να απορροφήσει επαγγελματικά και αφετέρου με τη δραματική μείωση των χρηματοδοτήσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έλλειψη υποδομών και τη συρρίκνωση του επιστημονικού προσωπικού- μελών Δ.Ε.Π. των υφισταμένων Νομικών Τμημάτων της χώρας.

Η επαναφορά του ζητήματος από την Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας με τη μορφή ανακοίνωσης οριστικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και της Κυβέρνησης εμφανίζεται ανακόλουθη με τη δέσμευση του Υπουργού Παιδείας τον Φεβρουάριο του 2018 να μη προβεί σε αιφνιδιαστικές ενέργειες χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και νομική κοινότητα, μελέτη, επιστημονική τεκμηρίωση και προηγούμενη ακρόαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Δεδομένου ότι η ίδρυση Πανεπιστημιακών Τμημάτων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ορθολογικό και να ανταποκρίνεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, η δημιουργία νέου Νομικού Τμήματος είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα και ειδικώς στην υποβάθμιση της ποιότητας των νομικών σπουδών στη χώρα μας, ακρωτηριάζοντας παράλληλα και ένα Περιφερειακό Πανεπιστήμιο, που αποτελεί σήμερα πηγή ανάπτυξης και πολιτισμού ολόκληρης της Περιφέρειας και για τον λόγο αυτό απαιτείται η στήριξη, η ενίσχυση και η ανάπτυξή του.

Αντί το Υπουργείο να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο διαρκούς ενίσχυσης των υφιστάμενων Νομικών Σχολών και της εξωστρέφειάς τους, προκαλεί την υποβάθμισή τους και ιδιαίτερα τη συρρίκνωση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, η οποία έχει έναν ιδιαίτερο βαρύνοντα ρόλο στην ακριτική Θράκη, όντας άμεσα συνδεδεμένη με την πρόοδο και ανάπτυξη της περιοχής.

Ως άμεση αντίδραση και αντίθεση στην υλοποίηση της απόφασης ίδρυσης νέου Νομικού Τμήματος, η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος από την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου μέχρι και την επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, με σταδιακή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και αντιδράσεων, εφόσον δεν υπάρξει σαφής δήλωση και δέσμευση του Υπουργού Παιδείας περί μη ίδρυσης νέου Νομικού Τμήματος με τις συγκεκριμένες ακαδημαϊκές, επαγγελματικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα.

Απευθύνεται, δε, προς όλους τους αναγορευθέντες Επίτιμους Διδάκτορες, Φίλους και αποφοίτους του Δ.Π.Θ. και τα μέλη της ευρύτερης νομικής κοινότητας, καλώντας τους να συνδράμουν στον αγώνα για στήριξη και ενίσχυση της Νομικής Σχολής της Θράκης, ώστε να μην υλοποιηθεί οποιαδήποτε πρόχειρη και ατεκμηρίωτη προσπάθεια υπονόμευσης και «εξόντωσής» της, που επιχειρείται χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια με την ίδρυση νέου Νομικού Τμήματος στην Πάτρα, η υλοποίηση της οποίας θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και τη συρρίκνωση της ευρύτερης περιοχής της.

Πηγή: http://duth.gr