logo-print

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί με βάση τον Ν. 4738/2020: Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση με τους όρους λειτουργίας (ΦΕΚ)

09/04/2021

09/04/2021

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τον "καθορισμό των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, των λεπτομερειών υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, της διαδικασίας πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας".

Η απόφαση έχει ως σκοπό τον καθορισμό των ειδικότερων όρων λειτουργίας, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

Αναλυτικά προβλέπεται:

Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός

Οι πλειστηριασμοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) διενεργούνται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.)

Η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών («ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»).

Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού

Υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι συμβολαιογράφος που προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας.

Τόπος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό με τη διακήρυξη. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου.

Ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Ο συμβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού, κατά τα οριζόμενα στον ν. 4738/2020 και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, όπου αυτό απαιτείται, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσμο στο ηλεκτρονικό μητρώο αφερεγγυότητας, όπου έχει δημοσιοποιηθεί η διακήρυξη του συνδίκου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Με την αναγγελία, προσαρτώνται και οι δυο εκθέσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών της παρ. 4 του άρθρου 162 του ν. 4738/2020, τις οποίες ο σύνδικος λαμβάνει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 2 του π.δ. 19/2016 (Α’ 95), και αντίγραφα αυτών καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

1. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 163 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή.

2. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι πλειοδότες στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου.

3. Ο εγγεγραμμένος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. υποψήφιος πλειοδότης, που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, επιλέγει στην οικεία ιστοσελίδα τον κωδικό αριθμό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που τον ενδιαφέρει και αποδεχόμενος τους «Όρους Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού» του κινητού - ακινήτου, δηλώνει τη συμμετοχή του, αφού προηγουμένως έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965 ΚΠολΔ, και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 του άρθρου 1003 ΚΠολΔ, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, που διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και ορίζεται: α) στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) στο ποσό των εκατό ευρώ (100) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Ο υποψήφιος πλειοδότης διορίζει, με δήλωση που γίνεται ηλεκτρονικά, αντίκλητο, ο οποίος κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά, αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.

4. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται μέσω των συστημάτων, για τη συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Με τον ίδιο τρόπο ενημερώνονται εγκαίρως και οι υποψήφιοι πλειοδότες, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

5. Μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ελέγχει τα υποβληθέντα αρχεία, διαπιστώνει, με πράξη του, μέχρι ώρα 17:00 της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας, την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλει στα συστήματα κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ενεργοποιεί στη διαδικτυακή πύλη την πρόσβαση στον πλειστηριασμό για τους υποψήφιους πλειοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

6. Τα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. δεν ευθύνονται για τον αποκλεισμό πλειοδότη από πλειστηριασμό, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής του στον πλειστηριασμό, για οποιονδήποτε λόγο.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

send