logo-print

Ισχυρότερους μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητά από την ICANN το Συμβούλιο της Ευρώπης

Με αφορμή την πρόσφατη έγκριση αμφιλεγόμενων TLDs, όπως .xxx ή .sucks, το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε διακήρυξη σχετικά με την ανάγκη προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Έκκληση προς τα 47 κράτη μέλη πραγματοποίησε το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η ICANN, η Αρχή η οποία διαχειρίζεται τα domain names σε παγκόσμιο επίπεδο, θα παρέχει τους κατάλληλους μηχανισμούς για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη μείωση των πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικής ζωής.

Με πρόσφατη διακήρυξή του, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου υπενθυμίζει ότι η ICANN, ως ιδιωτική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρέπει να σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως δε το ψήφισμα του ΟΗΕ 17/4 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολυεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή Υπουργών υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις της ICANN σχετικά με τη χρήση ορισμένων λέξεων ή χαρακτήρων σε Top Level Domains (TLDs), όπως π.χ. .org ή .com, εγείρει ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των TLDs, η ICANN θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των οικονομικών συμφερόντων και άλλους στόχους κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο πλουραλισμός, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και οι ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε χρήση περίπου 1000 TLDs.

Περισσότερα από 600 από αυτά είναι νέα TLDs που δημιουργήθηκαν μετά από μια διαδικασία που δρομολογήθηκε από την ICANN το 2011 προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός τους σε σύγκριση με τα ήδη διαθέσιμα (όπως το .com, .info, .org ή .int).

Ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνονται από την ICANN σχετικά με την έγκριση αμφιλεγόμενων TLDs, όπως .xxx ή .sucks, είχε συνέπειες για την ελευθερία της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση.

Παράλληλα, εκκρεμούν οι αποφάσεις της ICANN για 600 περίπου αιτήσεις για νέα γενικά (generic) TLDs, μεταξύ των οποίων το .gay, για το οποίο μάλιστα έχει υπάρξει έντονο ενδιαφέρον από αιτούντες.

Επιπλέον, η Επιτροπή των Υπουργών επισημαίνει ότι οι πολιτικές συμβάσεων και οι υπηρεσίες της ICANN θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα, όταν ασχολείται με την επεξεργασία και τη φύλαξη των προσωπικών δεδομένων των κατόχων TLDs.

Σε ξεχωριστή διακήρυξη, η Επιτροπή των Υπουργών επιβεβαιώνει την υποστήριξή της προς τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου από πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και την τεχνική κοινότητα.

Απευθύνει, μάλιστα, κάλεσμα για την επέκταση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου μέχρι το 2025.

Να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει το ρόλο του παρατηρητή στην κυβερνητική συμβουλευτική επιτροπή (GAC) της ICANN.

Πηγή: coe.int

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
send