logo-print

Κανόνες δεοντολογίας για τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Κώδικας Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων

13/12/2022

13/12/2022

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021, το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, όπως εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20 Ιανουαρίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το Σχέδιο Κώδικα θα εισαχθεί εκ νέου στην Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τελική επεξεργασία και έγκριση, προκειμένου να αποσταλεί στη συνέχεια για την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021 Προεδρικού Διατάγματος.

Μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

1.Η ιδιωτική ζωή όλων, περιλαμβανομένων των δημοσίων προσώπων και των προσώπων της επικαιρότητας, καθώς και των οικείων τους, είναι σεβαστή και απαραβίαστη. Εάν η μετάδοση προγράμματος ενδέχεται να παραβιάσει τον ιδιωτικό βίο προσώπου, πρέπει να λαμβάνεται η συναίνεση αυτού πριν από την προβολή του σχετικού υλικού.

2. Υποχώρηση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής έναντι της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης του κοινού επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υφίσταται δικαιολογημένο δημόσιο συμφέρον, το οποίο επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών για ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος.

3. Δεν συνιστά παραβίαση του ιδιωτικού βίου η συμπτωματική και στιγμιαία μετάδοση εικόνας προσώπου κατά την κάλυψη γεγονότος που περιέχει πλάνα κοινού, εφόσον η προβολή γίνεται αποκλειστικά και μόνον για λόγους ενημέρωσης.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

1. Απαγορεύεται η μετάδοση πληροφοριών που αποκαλύπτουν, με οποιονδήποτε τρόπο, προσδιοριστικά στοιχεία ταυτότητας προσώπου και της οικογενείας του χωρίς την συναίνεσή τους, εκτός εάν υφίσταται δικαιολογημένο δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών για ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος.

2. Για τη μαγνητοσκόπηση υλικού σε χώρους ειδικού ενδιαφέροντος, ιδίως σε νοσηλευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρέπει να λαμβάνεται προηγούμενη άδεια από την αρμόδια για αυτούς αρχή. Εφόσον η καταγραφή αφορά άτομα που βρίσκονται σε ευαίσθητη και ευάλωτη θέση, πρέπει να εξασφαλίζεται επιπρόσθετη άδεια, είτε από τα άτομα αυτά, είτε, σε περίπτωση φυσικής και νομικής αδυναμίας τους, από τα πρόσωπα εκείνα που έχουν νομικώς την ευθύνη να λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό τους.

ΑΘΕΜΙΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

1. Απαγορεύεται να μεταδίδονται μη δημόσιες πράξεις και συνομιλίες προσώπων χωρίς την συναίνεσή τους.

2. Η καταγραφή συνομιλιών, με σκοπό μεταδόσεως του περιεχομένου τους, επιτρέπεται μόνον εφόσον: α) ο καταγραφόμενος γνωρίζει από την αρχή την ακριβή ταυτότητα του συνομιλητή του και τον σκοπό της συνομιλίας τους και β)έχει πληροφορηθεί ότι η συνομιλία τους καταγράφεται για πιθανή μετάδοση και συναινεί ρητώς προς τούτο. Δεν απαιτείται η συνδρομή των ανωτέρω όρων για τις τυχαίες τηλεφωνικές κλήσεις που εντάσσονται στο συντακτικό περιεχόμενο μεταδιδόμενου προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι η επικοινωνία γίνεται χωρίς ταυτοποίηση του προσώπου και τερματίζεται αμέσως, εάν ο καλούμενος εκφράσει ενόχληση ή αντίρρηση.

3. Ενόψει της, κατά το άρθρο 2 του παρόντος, αρχής της συνεκτίμησης του τυχόν διακυβευόμενου δημοσίου συμφέροντος, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των ανωτέρω παραγράφων κάμπτονται, εφόσον το μεταδιδόμενο υλικό αφορά ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος και η μετάδοση αυτού συμβάλλει σημαντικά στην σχετική δημόσια συζήτηση, ενώ η συλλογή των πληροφοριών αυτών θα ήταν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής με άλλα μέσα.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Δεν μεταδίδεται η εικόνα, ούτε αναφέρεται το όνομα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Απαγορεύεται η μετάδοση πληροφοριών και εικόνων που έχουν αρμοδίως χαρακτηριστεί απόρρητες, καθώς και όσες αφορούν την εθνική άμυνα, την ακεραιότητα της χώρας και τη δημόσια ασφάλεια.

2. Πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οφείλουν να μεταδίδονται αφού ληφθούν υπόψη οι υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών φορέων, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση και ο πανικός και να επιτυγχάνεται η καλύτερη προστασία του πληθυσμού.

3. Οι πληροφορίες και οι ειδήσεις, οι οποίες αφορούν στην δημόσια υγεία, οφείλουν να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες.

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν επιτρέπεται η δραματοποίηση και η δραματοποιημένη παρουσίαση πληροφοριών, ειδήσεων, απόψεων ή δηλώσεων, κατά την μετάδοση όλων των προγραμμάτων.

Για να δείτε το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, κάνετε κλικ εδώ.

Παρατηρήσεις επί του αναρτηθέντος Σχεδίου Κώδικα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση codes@esr.gr .

Για να δείτε τις κατατιθέμενες παρατηρήσεις μαζί με τα στοιχεία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του αποστολέα, κάνετε κλικ εδώ.

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

send