logo-print

Κανόνες σχηματισμού και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου (ΦΕΚ Β’/3647/2022)

Τήρηση Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, σχηματισμός επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, αυτόματη δέσμευση και αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου για διάστημα δύο μηνών

12/07/2022

15/07/2022

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα» (ΦΕΚ Β’/3647/11-07-2022).

Στο άρθρο 2 αυτής, προβλέπεται η τήρηση Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της μοναδικότητας των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων, στη σύννομη κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και στην προστασία των επιχειρήσεων από τον κίνδυνο της σύγχυσης, της εκμετάλλευσης ξένης φήμης και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, η καταχώριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου στο Μητρώο έχει δηλωτικό χαρακτήρα και αποδεικνύει τον δικαιούχο μιας επωνυμίας ή ενός διακριτικού τίτλου βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, η οποία προκύπτει από την ημερομηνία δέσμευσης της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου, ενώ η δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου έχει ισχύ για το σύνολο της Επικράτειας.

Ακολούθως, προβλέπονται ο τρόπος σχηματισμού της επωνυμίας, αναλόγως την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου, καθώς και η δυνατότητα σχηματισμού διακριτικού τίτλου, ο οποίος είναι προαιρετικός (άρθρο 4), οι κανόνες που ακολουθούνται υποχρεωτικά για τον σχηματισμό επωνυμίας ή/και διακριτικού (άρθρο 5), οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατή η χρήση πανομοιότυπης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου με άλλη επιχείρηση (άρθρο 6), οι κανόνες διαφοροποίησης μεταξύ παρεμφερών επωνυμιών και διακριτικών τίτλων (άρθρο 7).

Στο άρθρο 8, προβλέπονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία αυτόματης δέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου και, στο άρθρο 9, η διαδικασία αυτόματης προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου για μελλοντική χρήση, η οποία ισχύει για 2 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η προδεσμευμένη επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεν είναι διαθέσιμη σε τρίτους.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Άρθρο 8 - Διαδικασία αυτόματης δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου

1. Αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου μπορεί να γίνει στις εξής περιπτώσεις: α) κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), β) κατά την ηλεκτρονική έναρξη εργασιών, εφόσον πρόκειται για ατομική εμπορική επιχείρηση ή για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική οικονομική δραστηριότητα, γ) κατά την αυτόματη τροποποίηση καταστατικού με πρότυπη πράξη, δ) κατά την επιγραμμική εγγραφή υποκαταστήματος ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας.

2. Η διαδικασία αυτόματης δέσμευσης επωνυμίας ή/ και διακριτικού τίτλου περιλαμβάνει τα εξής βήματα: α) ο ενδιαφερόμενος διασυνδέεται με την σχετική εφαρμογή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. β) σε συγκεκριμένο πεδίο εισάγει το επιθυμητό λεκτικό το οποίο μπορεί να είναι στην ελληνική ή και σε άλλη γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες και μπορεί να περιλαμβάνει φανταστικές ή πραγματικές λέξεις, σύμβολα, σημεία στίξης και αριθμούς (στο πληροφοριακό σύστημα είναι αναρτημένος πίνακας, που επικαιροποιείται διαρκώς, με τους αποδεκτούς χαρακτήρες, σύμβολα, σημεία στίξης κ.ά.). γ) η ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία διασυνδέεται με το εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο και ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο για τα εξής: γα) για τις πανομοιότυπες επωνυμίες ή/και διακριτικούς τίτλους, οι οποίες μπορούν να δεσμευτούν μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6. Εφόσον πρόκειται για επωνυμία ή διακριτικό τίτλο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14, το πληροφοριακό σύστημα παρέχει πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο σχετικά με τον δικαιούχο της επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου. γβ) για τις παρεμφερείς επωνυμίες ή/και διακριτικούς τίτλους, από τις οποίες ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαφοροποιηθεί επαρκώς. γγ) για τις επωνυμίες που έχουν προδεσμευτεί σύμφωνα με το άρθρο 9 και την ημερομηνία λήξης της προδέσμευσης. γδ) για τις επωνυμίες ή/και τους διακριτικούς τίτλους που έχουν κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα. γε) για το χρόνο αποδέσμευσης επιθυμητής επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου που ανήκει σε εταιρεία που έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6. δ) Για κάθε τροποποίηση που θα πραγματοποιεί ο ενδιαφερόμενος θα έχει διαρκή αναλυτική πληροφόρηση έως ότου καταφέρει να προσαρμόσει την επιθυμητή επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο στους κανόνες και περιορισμούς της παρούσας.

3. Κατόπιν του επιτυχούς σχηματισμού του λεκτικού της επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον νομικό τύπο της επιχείρησής του, ο οποίος προστίθεται αυτόματα στο τέλος του λεκτικού και έτσι ολοκληρώνεται ο σχηματισμός της επωνυμίας. Η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται αυτόματα και με λατινικούς χαρακτήρες.

4. Ο ενδιαφερόμενος, κάνει ηλεκτρονική αποδοχή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης για την ανάληψη της ευθύνης της επιλογής του και κάνει υποβολή της επιλεγείσας επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, η οποία καταχωρίζεται αυτόματα με χρονολογική σειρά στο ενιαίο ηλεκτρονικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων.

5. Εφόσον, η επιλεγείσα επωνυμία ή/και ο επιλεγείς διακριτικός τίτλος είναι παρεμφερής με ήδη καταχωρισμένη επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, από το πληροφοριακό σύστημα θα αποστέλλεται αυτόματο ενημερωτικό μήνυμα στον δικαιούχο της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου.

6. Εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί εφικτή η αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου ή ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να προχωρήσει με επιλογή άλλης επωνυμίας και το Πληροφοριακό Σύστημα δεν του επιτρέπει να κάνει την επιθυμητή επιλογή, παρά το γεγονός ότι κατά την κρίση του είναι επαρκώς διαφοροποιημένη και δεν αντίκειται στους περιορισμούς της παρούσας, υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία αναλαμβάνει άμεσα την εξεύρεση και δέσμευση αποδεκτής επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου. Σε περίπτωση που εντός ενός (1) μηνός, ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχθεί κάποια από τις εναλλακτικές προτάσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. η αίτηση απορρίπτεται.

Άρθρο 9 - Διαδικασία αυτόματης προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να κάνουν αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου για μελλοντική χρήση. Η προδέσμευση ισχύει για δύο (2) μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η προδεσμευμένη επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεν είναι διαθέσιμη σε τρίτους.

2. Για την προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου απαιτείται η καταβολή τελών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11. Η μη δέσμευση της προδεσμευμένης επωνυμίας εντός δύο (2) μηνών από τη στιγμή της προδέσμευσης επιφέρει αυτομάτως την αποδέσμευση της επωνυμίας. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ανανεώσει μια (1) ακόμη φορά την προδέσμευση πριν τη λήξη του διαστήματως των δύο (2) μηνών καταβάλλοντας εκ νέου το σχετικό τέλος.

3. Για την προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 8.

4. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος κάνει την επιθυμητή επιλογή και ολοκληρώσει την πληρωμή λαμβάνει έναν ειδικό μη αναπαράξιμο κλειδάριθμο προδέσμευσης, ο οποίος εντός δύο μηνών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου: α) είτε στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 β) είτε στις περιπτώσεις του άρθρου 10.

Άρθρο 10 - Δέσμευση Επωνυμίας ή Διακριτικού Τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

1. Υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 9, η δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είτε με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, είτε με ηλεκτρονικά μέσα: α) κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (ΥΜΣ), β) κατά την τροποποίηση υφιστάμενης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου ή την προσθήκη νέου διακριτικού τίτλου που πραγματοποιείται με τροποποίηση καταστατικού ή λόγω μετασχηματισμού της επιχείρησης, γ) με προσκόμιση σε έγχαρτη μορφή της συγκατάθεσης άλλου δικαιούχου ή οποιαδήποτε άλλη ειδική άδεια για χρήση πανομοιότυπης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου.

2. Εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της παρ. 6 του άρθρου 8 το ηλεκτρονικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται, κατά περίπτωση, στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4919/2022.

Άρθρο 12 - Έλεγχος από Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. - Διοικητικές Κυρώσεις

1. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. καλούν τους υπόχρεους να προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του ν. 4919/2022: α) αν διαπιστώσουν οποιαδήποτε παρέκκλιση από την παρούσα είτε δεχτούν καταγγελία του έχοντος έννομο συμφέρον ή β) αν περιέλθουν σε αυτές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο ή πράξεις και αποφάσεις περί ενωσιακών ή κοινοτικών σημάτων ή αποφάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή.

2. Αν η προθεσμία της παρ. 1 παρέλθει άπρακτη, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως σε καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή και επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του ν. 4919/2022.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο et.gr.

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ