logo-print

Κορωνοϊός: Γνωμοδότηση για τη θερμομέτρηση στην είσοδο των δικαστηρίων

Από τον καθηγητή κ. Ιωάννη Ιγγλεζάκη, DPO του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενόψει της σταδιακής επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων, στην προσπάθεια του να συμβάλλει με τον βέλτιστο τρόπο στην οργάνωση και ασφαλή λειτουργία όλων των δικαστικών υπηρεσιών ζήτησε από τον καθηγητή κ. Ιωάννη Ιγγλεζάκη, DPO του ΔΣΘ, γνωμοδότηση αναφορικά με τη θερμομέτρηση των εισερχομένων στο Δικαστικό Μέγαρο πριν την έναρξη εφαρμογής του σχετικού μέτρου.

Διαβάστε επίσης: Κορωνοϊός: Δοκιμάστηκαν θερμικές κάμερες στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη από 27-4-2020 γνωμοδότηση του ανωτέρω η θερμομέτρηση δια θερμομέτρου κεφαλής θεωρείται ανεκτό μέσο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Αναλυτικά η γνωμοδότηση αναφέρει:

Με την ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26804 της 25.4.2020 προβλέφθηκε η προσωρινή αναστολή από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των εργασιών των πολιτικών, ποινικών Δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, με εξαίρεση ορισμένες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο τέταρτο παρ. 2. Στο άρθρο έβδομο της ίδιας απόφασης ορίζονται τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δικαστηρίων, στα οποία περιλαμβάνεται η χρήση μάσκας, η διαθεσιμότητα αντισηπτικού και η τήρηση απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου.

Ο ΔΣΘ ενημερώθηκε ότι, πέραν των παραπάνω μέτρων, θα τοποθετηθεί στην είσοδο των Δικαστηρίων συσκευή θερμομέτρησης ώστε να γίνεται εντοπισμός των ατόμων που εισέρχονται στο χώρο των δικαστηρίων με συμπτώματα κορωνοϊού.

Η τοποθέτηση τέτοιων συσκευών εγείρει, ωστόσο, ζήτημα προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, διότι η αποκάλυψη της κατάστασης υγείας ενός προσώπου δύναται να έχει δυσμενείς συνέπειες, ενώ και η απαγόρευση πρόσβασης συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ωστόσο, οι περιορισμοί αυτοί είναι καταρχήν, συνταγματικά ανεκτοί, διότι επιβάλλονται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Δεδομένης της σημασίας του ζητήματος, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε τις «κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του Covid-19».

Σε αυτές σημειώνεται ότι η εφαρµογή του νοµικού πλαισίου για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δεν συνιστά εµπόδιο στη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης του κορωνοϊού.

Αντιθέτως, παρέχονται οι νοµικές βάσεις για την αναγκαία επεξεργασία, µε την επιφύλαξη ότι τηρούνται οι βασικές αρχές και εξασφαλίζονται οι σχετικές ουσιαστικές και διαδικαστικές εγγυήσεις και προϋποθέσεις σύννοµης επεξεργασίας.

Σχετικά με το μέτρο της θερμομέτρησης, η Αρχή θεωρεί ότι η συλλογή και η εν γένει επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που παρουσιάζουν επαχθή χαρακτήρα και συνιστούν περιορισµό ατοµικών δικαιωµάτων, όπως π.χ. η θερµοµέτρηση στην είσοδο του χώρου εργασίας, πρέπει να λαµβάνει χώρα, τηρουµένων των νοµίµων προϋποθέσεων, αφού θα έχει προηγουµένως αποκλειστεί κάθε διαθέσιµο πρόσφορο µέτρο, το οποίο θα επιλέξει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι εφαρµόζεται η νοµοθεσία για τα προσωπικά δεδοµένα.

Αντίθετα, µια συστηµατική, διαρκής και γενικευµένη συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που οδηγεί στην κατάρτιση και συνεχή ανανέωση προφίλ υγείας εργαζοµένων, δύσκολα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας.

Με βάση τις συστάσεις της Αρχής, η θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο χώρο εργασίας ή σε έναν δημόσιο χώρο, όπως τα δικαστήρια, δικαιολογείται ως ένα μέτρο που δεν προσβάλλει έντονα την ιδιωτικότητα, ωστόσο, μόνο όταν δεν συνοδεύεται από τη συστηματική καταγραφή των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που υποβάλλονται στο μέτρο αυτό και μόνο για όσο χρόνο παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα πρόληψης.

Ασφαλώς, υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο και είναι αντίθετο με την αρχή της αναλογικότητας το μέτρο της καταγραφής των προσώπων που εισέρχονται στα δικαστήρια και διαπιστώνεται ότι παρουσιάζουν αυξημένη θερμοκρασία που μπορεί να οφείλεται σε κορωνοϊό ή σε άλλο νόσημα (π.χ. γρίπη).

Επιπλέον, η θερμομέτρηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στην είσοδο των δικαστηρίων και σε κανέναν άλλο χώρο και να μην ζητούνται τα στοιχεία της ταυτότητας των εν λόγω προσώπων ούτε να γνωστοποιούνται πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους σε τρίτους.

Διαβάστε επίσης: Προσωπικά δεδομένα και κορωνοϊός: Οδηγίες από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πηγή: dsth.gr
Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση