logo-print

Κτηματολόγιο: Προγραµµατισµός ραντεβού έρευνας δικηγόρων στα Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα του Φορέα

28/12/2020

30/12/2020

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Επιστολή σχετικά με τον προγραµµατισµό ραντεβού έρευνας δικηγόρων στα Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα του Φορέα απέστειλε στον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, κ. Δημήτρη Βερβεσό, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, Στέφανος Κοτσώλης.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών του Φορέα για βελτίωση της διαχείρισης των αιτηµάτων που υποβάλλουν οι ανά τη χώρα δικηγόροι για τη διενέργεια έρευνας στα κτηµατολογικά στοιχεία και βιβλία του Συστήµατος Μεταγραφών και Υποθηκών που τηρούν τα Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα που υπάγονται στην οργανωτική δοµή του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο και σε συνέχεια πρόσφατης επικοινωνίας µας επί του θέµατος, θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης σχετικών ηλεκτρονικών εργαλείων που τυχόν διαθέτουν η Ολοµέλεια ∆ικηγορικών Συλλόγων ή επιµέρους ∆ικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας για τον προγραµµατισµό εργασιών των µελών τους.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιµε Κε Πρόεδρε,

Ως γνωστόν, υπό τις προβλέψεις της υπ΄ αρ. ∆1Α/ΓΠ.Οικ. 80588/15.12.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η προσέλευση συναλλασσοµένων στα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηµατολογικά Γραφεία της χώρας για την κατάθεση αιτήσεων και την έρευνα στα τηρούµενα βιβλία διεξάγεται κατόπιν ραντεβού που προγραµµατίζονται σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα σε αποφάσεις που εκδίδουν για το σκοπό αυτό οι κ.κ. Προϊστάµενοι.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Φορέα για βελτίωση της διαχείρισης των αιτηµάτων που υποβάλλουν οι ανά τη χώρα δικηγόροι για τη διενέργεια έρευνας στα κτηµατολογικά στοιχεία και βιβλία του Συστήµατος Μεταγραφών και Υποθηκών που τηρούν τα Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα που υπάγονται στην οργανωτική δοµή του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο και σε συνέχεια πρόσφατης επικοινωνίας µας επί του θέµατος, θεωρώ χρήσιµο να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης σχετικών ηλεκτρονικών εργαλείων που τυχόν διαθέτουν η Ολοµέλεια ∆ικηγορικών Συλλόγων ή επιµέρους ∆ικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας για τον προγραµµατισµό εργασιών των µελών τους.

Σηµειώνω ότι ήδη οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης και Καρδίτσας έχουν θέσει σε συνεννόηση µε τους κ.κ. Προϊσταµένους τοπικών Υποκαταστηµάτων του Φορέα ανάλογα εργαλεία στη διάθεση των µελών τους µε άριστα αποτελέσµατα προάγοντας την αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια στον προγραµµατισµό των ραντεβού.

Η έως σήµερα µεγάλη αποδοχή εκ µέρους του δικηγορικού κόσµου και επιτυχής αξιοποίηση των εργαλείων αυτών σε τοπικό επίπεδο µας δηµιουργεί την προσδοκία ότι τυχόν ύπαρξη ανάλογων εφαρµογών και σε άλλες περιοχές της χώρας ή η διάθεση στους δικηγόρους της χώρας ενός ανάλογου εργαλείου πανελλαδικής κάλυψης σε κεντρική συνεννόηση µε το Φορέα θα µπορούσε να λειτουργήσει επ’ αµοιβαία ωφελεία διευκολύνοντας την εργασία των δικηγόρων της χώρας υπό τις παρούσες υγειονοµικές συνθήκες.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλώ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και τις προτάσεις σας προκειµένου να συντονίσουµε επόµενες ενέργειες.

Επ’ ευκαιρία, κρίνω σκόπιµο να ευχαριστήσω στο πρόσωπό σας το σύνολο των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας για το συνεχές ενδιαφέρον και την πολύτιµη βοήθειά τους προς διευκόλυνση της λειτουργίας των κατά τόπους υπηρεσιών µας υπό τις παρούσες απαιτητικές για όλους συνθήκες. 

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
send