logo-print

Μείωση της ανεργίας και αύξηση της παραγωγικότητας στην ΕΕ δείχνει η έρευνα της Κομισιόν

Η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση στα ποσοστά ανεργίας, παραμένει ωστόσο πρώτη στη σχετική λίστα

12/02/2018

12/02/2018

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Με την υποστήριξη της εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης, η απασχόληση στην ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται το τρίτο τρίμηνο του 2017 με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν, ενώ τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν περισσότερο σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,7%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια εργαζομένους επιπλέον, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας και η πλήρης απασχόληση ήταν οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν σ' αυτή την αύξηση. Μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2016 και του 2017, ο αριθμός των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή είναι τρεις φορές υψηλότερη από την αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (900.000). Ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά περίπου 3 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 181 εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο αυξήθηκαν κατά περίπου 300.000, φτάνοντας τα 42,7 εκατομμύρια.

Στην ΕΕ το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών παρουσίασε σταθερή αύξηση τα τελευταία τρία χρόνια, φτάνοντας στο 72,3 % το τρίτο τρίμηνο του 2017, που είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Τα ποσοστά απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο κυμάνθηκαν από 58 % στην Ελλάδα έως 82 % στη Σουηδία.

Σημείωση συντάκτη: Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στην κορυφή της λίστας στα ποσοστά ανεργίας νέων (40.8%) αλλά και τους μακροχρόνια άνεργους (15.3%) παρά τις πτωτικές τάσεις που σημειώνονται και στις δύο κατηγορίες.

Η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι η ανεργία στην ΕΕ πλησιάζει τα προ της κρίσης επίπεδα με σταθερό ρυθμό. Η ανεργία έχει υποχωρήσει περίπου κατά 8,6 εκατομμύρια άτομα μετά την κορύφωση που καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2013 και ο αριθμός των ανέργων παρέμεινε κάτω από 18 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 2017, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί από τον Νοέμβριο του 2008.

Στην τριμηνιαία επισκόπηση περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν επίσης τη βελτίωση της οικονομίας της ΕΕ:

  • Η παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ βελτιώθηκε κατά 0,8 % σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2016. Η μεγαλύτερη αύξηση με διαφορά σημειώθηκε στη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία (3 % ή περισσότερο σε ετήσια βάση).
  • Η οικονομική κατάσταση των ενωσιακών νοικοκυριών συνέχισε να βελτιώνεται με ποσοστό ανάπτυξης περίπου 1,5 % σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την εργασία. Σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη συνεχίστηκε η αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2017. Ωστόσο σε αρκετές χώρες, δηλαδή στην Κροατία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, καθώς και στις Κάτω Χώρες, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 2008.
  • Η ζήτηση εργασίας και η έλλειψη εργατικού δυναμικού συνέχισαν να αυξάνονται. Το συνολικό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας [1] στην ΕΕ έφτασε το 2 % το τρίτο τρίμηνο του 2017. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν υψηλότερο στις υπηρεσίες σε σύγκριση με τη βιομηχανία και τις κατασκευές. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού [2] αυξήθηκε και η δραστηριότητα προσλήψεων[3] ανέκαμψε (αύξηση 3,7 % μέσα σε ένα έτος έως το δεύτερο τρίμηνο του 2017).

Τα ποσοστά διαχωρισμού [4] ήταν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ το ποσοστό εύρεσης εργασίας[5] έχει παρουσιάσει ταχεία ανάκαμψη τα τελευταία τρίμηνα και προσέγγισε τα επίπεδα πριν από την κρίση.

Ιστορικό

Η τριμηνιαία επισκόπηση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη προσφέρει μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στον κοινωνικό τομέα και στην αγορά εργασίας μέσα στην ΕΕ. Εξετάζει τις βραχυπρόθεσμες αλλαγές των τάσεων του ΑΕΠ και της απασχόλησης.

Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν τονευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα που στηρίζουν τις δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Η Επιτροπή έχει ήδη καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετουσιώσει τον πυλώνα σε συγκεκριμένες δράσεις, για παράδειγμα με την πρωτοβουλία για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την πρόταση οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή την επικείμενη δέσμη μέτρων για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ένα βασικό μέσο για την καθοδήγηση της διαδικασίας της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης σε ετήσια βάση θα είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Αρχής γενομένης από τον κύκλο του 2017/18, οι αρχές και οι προτεραιότητες του πυλώνα έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα βασικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ειδικότερα, το σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση περιλαμβάνει τον νέο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση των επιδόσεων σε βασικούς τομείς που καλύπτονται από τον πυλώνα, όπως είναι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, το ποσοστό ανεργίας των νέων ή ο αντίκτυπος των κοινωνικών μεταβιβάσεων στη μείωση της φτώχειας.

Η κ. Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Η ανάπτυξη επανήλθε στην Ευρώπη. Η απασχόληση στην ΕΕ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ με περισσότερους από 236 εκατομμύρια ανθρώπους σε θέσεις εργασίας. Και η ανεργία μειώνεται με σταθερούς ρυθμούς. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη θετική οικονομική συγκυρία και να πραγματώσουμε τα νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα των πολιτών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: δίκαιες συνθήκες εργασίας, ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αξιοπρεπής κοινωνική προστασία. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι μπορούν να ωφεληθούν από τις θετικές αυτές εξελίξεις στην αγορά εργασίας.»

Για περισσότερες πληροφορίες

Τριμηνιαία επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη – Φεβρουάριος 2018

Δικτυακός τόπος για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Απασχόληση και κοινωνική ανάλυση από τη ΓΔ EMPL

[1] Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας είναι το ποσοστό κενών θέσεων σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό κατειλημμένων και μη κατειλημμένων θέσεων.

[2] Ο δείκτης έλλειψης εργατικού δυναμικού είναι ένα ποσοστό επιχειρήσεων που υποδεικνύουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως παράγοντα που περιορίζει την παραγωγή.

[3] Ο δείκτης προσλήψεων είναι ένα ποσοστό των εργαζομένων οι οποίοι άρχισαν να εργάζονται με έναν εργοδότη μέσα στους 3 τελευταίους μήνες.

[4] Το ποσοστό διαχωρισμού είναι ένα ποσοστό μισθωτών που αποχώρησαν από τον εργοδότη σε μια δεδομένη περίοδο.

[5] Το ποσοστό εξεύρεσης είναι ένα ποσοστό ανέργων που βρίσκουν θέση εργασίας σε μια δεδομένη περίοδο.

Με πληροφορίες από europa.eu

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

send