logo-print

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια - Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία

29/03/2014

16/11/2017

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών προκηρύσσεται ο 1ος κύκλος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία.

Το Πρόγραμμα σκοπεύει να καλύψει την ανάγκη σε γνώσεις στη στρατηγική, το δίκαιο και τα οικονομικά της Ενέργειας. Βασίζεται στην διεπιστημονικότητα και είναι προσαρμοσμένο στα αιτήματα και τις προσδοκίες της αγοράς. Απευθύνεται σε αποφοίτους οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ισχυρά εφόδια για απασχόληση στον κλάδο της ενέργειας, των δικτύων και υποδομών, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας, σε ελληνικές και διεθνείς ενεργειακές επιχειρήσεις, σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση, τις ρυθμιστικές αρχές, τα μέσα ενημέρωσης, ινστιτούτα ανάλυσης και δεξαμενές σκέψης, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, δικηγορικές εταιρείες, το διπλωματικό σώμα κλπ. Απευθύνεται επίσης σε τεχνοκράτες, οι οποίοι εργάζονται ήδη και ζητούν να εμβαθύνουν περισσότερο ή επιστήμονες που επιθυμούν να εισέλθουν τώρα στον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της Ενέργειας. 
 
- Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζει την ανάπτυξη της διεπιστημονικής θεωρητικής γνώσης με την πρακτική κατάρτιση. Σε αυτό διδάσκουν καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί καθώς και ειδικοί στον τομέα της Ενέργειας, της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής, του δικαίου της ενέργειας, των διεθνών ενεργειακών σχέσεων και των οικονομικών της Ενέργειας. 
 
- Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη γνώση με πρακτική κατάρτιση στις διάφορες πτυχές της πολιτικής, του δικαίου & των οικονομικών της Ενέργειας, αλλά και αναλυτικές ικανότητες με χρήση σύγχρονων μεθόδων έρευνας. 
 
- Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, πέραν των τακτικών διαλέξεων και σεμιναρίων, ομιλίες και παρουσιάσεις in situ, σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, διυλιστήρια, σταθμούς ανεφοδιασμού κλπ. καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ινστιτούτα έρευνας και ανάλυσης, ανεξάρτητες αρχές και ενεργειακές επιχειρήσεις. 
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 16 Ιουνίου 2014 σε ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή στον διαδικτυακό τόπο: http://www.des.unipi.gr/metaptichiako-stin-energia/ 
  
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από: 
 
1) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2014. 
 
2) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή και εργοδότες. Ενδεικτικά έντυπα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν είτε από την Γραμματεία είτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 
3) Πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔOATAΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. 
 
4) Αναγνωρισμένα διπλώματα πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής. Η γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο εκτιμάται ιδιαιτέρως. 
 
5) Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες. 
 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίζουν και αντίγραφα των με αριθμό 1, 3, 4 ανωτέρω δικαιολογητικών.  

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα ακολουθήσει προεπιλογή των υποψηφίων. Όσοι εξ αυτών πληρούν τα κριτήρια, θα καλούνται σε συνέντευξη. Θα υπάρχουν δίδακτρα. Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές με βάση την επίδοσή τους. 
 
Τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2014 και λαμβάνουν χώρα απογευματινές ώρες. 
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο: 
 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα ΔΕΣ 
Π.Μ.Σ. στην Ενέργεια, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34 
Υπόψη κας Kων. Μανιάτη 
Ε-mail: kmaniati@unipi.gr 
www.des.unipi.gr

Πηγή: eanda.gr
Ποινική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Η νέα ποινική δικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΕΝΤΖΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send