logo-print

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών (εγκύκλιος ΕισΑΠ 11/2024)

Μέτρα για την προληπτική προστασία του περιβάλλοντος με αφορμή τον μεγάλο αριθμό παραβάσεων των σχετικών διατάξεων και τις πολλές πυρκαγιές που κατά 95% οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα

09/07/2024

09/07/2024

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Εγκύκλιο με θέμα «Ζητήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών» εξέδωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (εγκύκλιος ΕισΑΠ 11/2024).

Η Εισαγγελία επεσήμανε, αρχικά, ότι η ανθρωπότητα πρέπει να συνειδητοποιήσει άμεσα τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ίδια την ύπαρξή της στον πλανήτη αν δεν αρχίσει να προστατεύει το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους που της εξασφαλίζουν την επιβίωση, την υγεία και την ευεξία.

Περαιτέρω, με αφορμή τον μεγάλο αριθμό παραβάσεων των διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των πολλών πυρκαγιών στην χώρα, οφειλομένων σύμφωνα με στατιστικές σε ποσοστό 95% σε ανθρώπινο παράγοντα, οι οποίες έχουν ως συνέπεια ακόμη και τον θάνατο ανθρώπων πλην της προκαλουμένης τεράστιας οικολογικής καταστροφής και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος, ενόψει και της θερινής περιόδου, η Εισαγγελία απευθυνόμενη στους εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας τόνισε την ανάγκη τήρησης των διατάξεων των Ν. 1650/1986 και Ν. 2971/2001, σε συνδυασμό με τους Ν. 4685/2020 και Ν. 998/1979, και διαπίστωσης παραβάσεων, μέσω σχετικών παραγγελιών στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, Λιμενικές και Δασικές Αρχές.

Επεσήμανε ιδίως τις περιπτώσεις: 1) Δραστηριοτήτων ή επιχειρήσεων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προκαλούν ρύπανση αυτού. 2) Κατασκευής κτισμάτων και εν γένει τοποθέτησης κατασκευασμάτων στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού. 3) Αν έχει επέλθει στον αιγιαλό, την παραλία, την θάλασσα, τον πυθμένα, την ζώνη λιμένα, την μεγάλη λίμνη, πλεύσιμο ποταμό, όχθη ή παρόχθια ζώνη μεγάλης λίμνης ή πλεύσιμου ποταμού οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. 4) Στις περιπτώσεις παραχώρησης, που προβλέπεται από το Ν. 2971/2001 της απλής χρήσης, να ελέγχεται αν εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη ή την παρόχθιο ζώνη και το υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη οι αρμόδιοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι να εντείνουν τους ελέγχους και τις έρευνες και να εφαρμόζουν τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις και σε χώρους εναπόθεσης αστικών απορριμάτων και οι αρμόδιες δασικές αρχές να μεριμνούν για τη συνεχή επιτήρηση των δασικών εκτάσεων και φύλαξη από τους κινδύνους πυρκαγιάς, αλλά και παρανόμων υλοτομιών, εκχερσώσεων και της προστασίας της άγριας πανίδας.

Σε σχέση δε με τους Εθνικούς Δρυμούς και τα λοιπά δάση και δασικές εκτάσεις, οι δασικοί υπάλληλοι οφείλουν να εποπτεύουν και να επιτηρούν σε καθημερινή βάση ολόκληρη την έκταση που καταλαμβάνουν οι Εθνικοί Δρυμοί και να προβαίνουν πάραυτα είτε μόνοι τους είτε με την συνδρομή άλλων αρχών υπόχρεων προς τούτο στην κατεδάφιση και καταστροφή των ανεγειρομένων ή ανεγερθέντων προσφάτως κτισμάτων και των πάσης φύσεως κατασκευών ή δενδροφυτεύσεων  και στην επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση εν τέλει δε στην αυτοδύναμη ανάκτηση της νομής και κατοχής για λογαριασμό του Δημοσίου. Επίσης, να ενημερώνουν αμέσως τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τις ενέργειές τους συντρεχούσης δε περιπτώσεως να ζητούν την συνδρομή του.

Τέλος, οι υπαίτιοι των αυτοφώρων εγκλημάτων, θα πρέπει να συλλαμβάνονται και στην περίπτωση των πλημμελημάτων να παραπέμπονται κατά την διαδικασία των άρθρων 417 επομ. συντρεχόντων βεβαίως των νομίμων όρων, οι σχετικές δε υποθέσεις να εκδικάζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο eisap.gr

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ