logo-print

Νέα δικηγορική ύλη: Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στους καταλόγους του ν. 5095/2024

17/05/2024

05/06/2024

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή τους στους ειδικούς καταλόγους του εβδόμου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 208, της παρ. 1 του άρθρου 787 και της παρ. 2 του άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αρχίζει ημέρα Δευτέρα 20/05/2024 και λήγει στις 29/05/2024 και ώρα 12:00΄.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος Portal Olomeleia (www.olomeleia.gr), η οποία πέραν των προσωπικών τους στοιχείων, θα έχει το εξής περιεχόμενο:

«Δηλώνω ότι πληρώ τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. 33305/9.5.2024 αποφ. Υπ. Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 2706/9.5.2024) και συγκεκριμένα:

1. Είμαι μέλος του ΔΣ...

2. Έχω τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών μου υποχρεώσεων στο Σύλλογο που ανήκω

3. Δεν μου έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, πέραν της επίπληξης

4. Έχω συμπληρώσει ….. (…) έτος/η δικηγορίας. (Ανάλογα με τον κατάλογο)»

Ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στους άνω καταλόγους γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των σεμιναρίων (βλ. το πρόγραμμα εδώ: https://tinyurl.com/4awd2dp9 ) για κάθε ενδιαφερόμενο θα εκδοθεί το προβλεπόμενο πιστοποιητικό το οποίο θα διαβιβαστεί αυτόματα στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

Διευκρινίζουμε ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για τη συμπερίληψη σε κάθε κατάλογο.

Eρωτήσεις - Aπαντήσεις για τα ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης

Λαμβάνοντας υπόψη σειρά ερωτημάτων που έχουν τεθεί στον ΔΣΑ για τα Ειδικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης του Ν. 5095/2024 κρίναμε χρήσιμο να παραθέσουμε σύντομες απαντήσεις στις κυριότερες ερωτήσεις που γίνονται και είναι κρίσιμο να απαντηθούν:

(1) Η υποβολή αίτησης για συμμετοχή στα Σεμινάρια επέχει θέση αίτησης για συμμετοχή στους οικείους καταλόγους;

Όχι. Απαιτείται άλλη αυτοτελής αίτηση για ένταξη στον κατάλογο.

(2) Πότε θα κάνω την κύρια αίτηση για ένταξη στον κατάλογο;

Μετά την έναρξη των σεμιναρίων θα ακολουθήσει στάδιο υποβολής αίτησης για ένταξη στον οικείο κατάλογο. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

(3) Πόσες αιτήσεις θα κάνω, αν θέλω να μπω σε περισσότερους καταλόγους;

Για κάθε κατάλογο θα υποβληθεί χωριστή αίτηση, ώστε το σύστημα να μπορεί αυτόματα και χωρίς συνυποβολή άλλου δικαιολογητικού να μπορεί να διαπιστώνει την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων.

(4) Μπορώ να κάνω σεμινάρια χωρίς να μπω σε κάποιον κατάλογο;

Τα Ειδικά Σεμινάρια έχουν ειδικό σκοπό την πιστοποίηση που είναι αναγκαία για την ένταξη στον οικείο κατάλογο. Για αυτό και πρέπει να αποφεύγεται η συμμετοχή αν δεν υπάρχει εξ αρχής σκοπός συμμετοχής σε κάποιον κατάλογο. Ωστόσο, επειδή για την ένταξη στον κάθε κατάλογο θα ακολουθήσει νέα αυτοτελής αίτηση, τεχνικά είναι δυνατόν κάποιος να συμμετάσχει σε σεμινάριο, χωρίς τελικά να ενταχθεί σε κατάλογο.

(5) Για τον κρίσιμο ελάχιστο χρόνο δικηγορικής υπηρεσίας για την ένταξη σε κάθε κατάλογο, ποιο είναι το κρίσιμο εναρκτήριο χρονικό σημείο;

Κρίσιμο είναι το χρονικό σημείο της εγγραφής στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και όχι η φορολογική έναρξη επαγγέλματος που ακολούθησε χρονικά. Τυχόν διαστήματα αναστολής άσκησης δικηγορίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

(6) Για να μπω στον κατάλογο, επιτρέπεται να παρακολουθήσω λιγότερες ώρες από τις προβλεπόμενες;

Όχι. Αν κάποιος συμμετέχων σε σεμινάριο δεν παρακολουθήσει το σύνολο του ελαχίστου των ωρών που προβλέπεται για κάθε κατηγορία σεμιναρίου, δεν μπορεί να λάβει το πιστοποιητικό παρακολούθησης και δεν μπορεί να ενταχθεί στον οικείο κατάλογο.

(7) Όποιος δεν προλάβει να συμμετάσχει (προσηκόντως) στα σεμινάρια που έχουν προγραμματισθεί και άρα να μπει στον κατάλογο, θα έχει δεύτερη ευκαιρία για να ενταχθεί στους φετινούς καταλόγους;

Η Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, επειδή το χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης και της έναρξης ισχύος του νέου νόμου είναι μικρό σε συνδυασμό με το μεγάλο ενδιαφέρον των συναδέλφων για ένταξη στους καταλόγους, η Ολομέλεια θα υποβάλει σήμερα αίτημα στο Υπουργείο, ώστε να τροποποιηθεί η ΥΑ και να επιτραπεί φέτος κατ’ εξαίρεση η συμπλήρωση του καταλόγου μέχρι την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.

(8) Κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνονται νέα Ειδικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης; Και θα πρέπει κάθε δικηγόρος που πέρασε μια φορά το Σεμινάριο να συμμετέχει ξανά κάθε επόμενο χρόνο;

Κάθε χρόνο θα γίνονται Ειδικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης για όσους δεν έχουν ενταχθεί στους καταλόγους της προηγούμενης χρονιάς. Άρα κατά βάση αρκεί κανείς να παρακολουθήσει μια φορά το σεμινάριο για να ενταχθεί στον αντίστοιχο κατάλογο.

(9) Χρειάζεται ο κάθε δικηγόρος του καταλόγου να έχει ηλεκτρονική υπογραφή;

Το νέο σύστημα θα λειτουργεί στην πλήρη εφαρμογή του ηλεκτρονικά, με πλατφόρμα που είναι υπό κατασκευή. Οι πράξεις πρέπει να υπογράφονται με ψηφιακή υπογραφή. Άρα, χωρίς να είναι τυπική προϋπόθεση ένταξης στον κατάλογο, κάθε δικηγόρος που σκοπεύει να ενταχθεί σε αυτόν, πρέπει να σπεύσει να εξοπλιστεί με ηλεκτρονική υπογραφή.

Επιμέλεια ερωταπαντήσεων: Φώτης Γιαννούλας, μέλος ΔΣ ΔΣΑ

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσωπικές Εταιρείες