logo-print

Νέες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Νομοσχέδιο)

Αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων, διάταξη για την είσπραξη της χρηματική ποινής λόγω μη προσέλευσης στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης και άλλες διατάξεις

12/03/2022

21/03/2022

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Σε νέες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, λίγους μόλις μήνες μετά την ψήφιση του Ν. 4842/2021, προχωράει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά, η τροπολογία που κατατέθηκε χθες περιλαμβάνει:

- Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 524, 548 και 998)

- Ερμηνευτική διάταξη για τους αρμόδιους συμβολαιογράφους για την διενέργεια του πλειστηριασμού

- Τροποποίηση του κώδικα δικηγόρων για το "Έργο του δικηγόρου - Υποθηκοφυλάκεια και κτηματολογικά γραφεία"

- Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών για την "Γενική εποπτεία της Επικρατείας των Τακτικών΄Διοικητικών Δικαστηρίων"

- Τροποποίηση του Ν. 3869/2010 για την "Κατανομή υποθέσεων μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας"

- Τροποποίηση του Ν. 1599/1986 για την "Έύρεση δελτίου ταυτότητας - Ψευδής υπεύθυνη δήλωση

- Τροποποίηση του Ν. 4640/2019 για τη "Διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής ποινής λόγω μη προσέλευσης στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης"

- Διάταξη για τη Διεξαγωγή διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α' και Β' εξεταστικής περιόδου 2022

- Διάταξη για τις Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει:

Άρθρο 1

Προβλέψεις για την ομαλή διεξαγωγή της δικονομικής διαδικασίας - Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 524 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α'182) ως προς τη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης τροποποιείται με την προσθήκη επιφύλαξης της ισχύος του άρθρου 591 του Κώδικα για τις ειδικές διαδικασίες και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, των παρ. 8 και 10 έως 13 του άρθρου 237, 240 έως 312, περ. α' έως γ' της παρ. 1 του άρθρου 591 και παρ. 4 του άρθρου 591, με την επιφύλαξη της ισχύος του άρθρου 591 για τις ειδικές διαδικασίες. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση.».

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως προς τη διαδικασία της κατ' αναψηλάφηση δίκης τροποποιείται με την προσθήκη επιφύλαξης της ισχύος του άρθρου 591 του Κώδικα για τις ειδικές διαδικασίες και το άρθρο 548 διαμορφώνεται ως εξής: «Στη διαδικασία της κατ' αναψηλάφηση δίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, των παρ. 10 έως 13 του άρθρου 237, 240 έως 312, εδάφια πρώτο έως τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 591 και της παρ. 4 του άρθρου 591, με την επιφύλαξη της ισχύος του άρθρου 591 για τις ειδικές διαδικασίες. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση.».

3. Η παρ. 6 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως ίσχυε πριν την κατάργησή της δυνάμει της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4842/2021 (Α' 190), επανέρχεται σε ισχύ έως την 30ή.6.2022. Η κατάργηση της παρ. 6, κατά την ως άνω ημεροχρονολογία, δεν θίγει το κύρος εκκρεμών, κατά τον χρόνο της κατάργησής της, διαδικασιών.

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Τροποποίηση άρθρου 116 ν. 4842/2021

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021 (Α' 190) τροποποιείται με την αναφορά στην περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 591, προκειμένου να καταλαμβάνει η πενθήμερη προθεσμία για την κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης στις ειδικές διαδικασίες και τις εκκρεμείς υποθέσεις, και η περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 116 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α) Η περ. στ' της παρ. 1, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2, η παρ. 4, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 και η παρ. 8 του άρθρου 591, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 633, καθώς και το άρθρο 636Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.».

2. Στην περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021, προστίθεται αναφορά στην παρ. 2 του άρθρου 569 και η παρ. 2 του άρθρου 116 διαμορφώνεται ως εξής:

«2.β) Η παρ. 2 του άρθρου 509, το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 3 του άρθρου 524, η περ. 7 του άρθρου 544, η παρ. 3 του άρθρου 546, το άρθρο 548, η περ. γ' της παρ. 2 και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 562, η παρ. 2 του άρθρου 569 και οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 570 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών ενδίκων μέσων.».

Άρθρο 3

Ερμηνευτική διάταξη για τους αρμόδιους συμβολαιογράφους για την διενέργεια του πλειστηριασμού

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 959 και της παρ. Ιτου άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α' 182)], για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής αρμόδιοι συμβολαιογράφοι είναι οι συμβολαιογράφοι των εφετειακών περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς.

Άρθρο 4

Έργο του δικηγόρου - Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία- Αντικατάσταση περ. στ' παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4194/2013

Η περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (Α' 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Ο έλεγχος νομιμότητας κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2664/1998 (Α'275), και η νομική υποστήριξη συναλλασσομένων κατά τις συναλλαγές με όλα τα υποθηκοφυλακεία (άμισθα, έμμισθα, εμμισθοποιημένα) και τα κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ή στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι τη συγκρότηση των νομικών τμημάτων που προβλέπονται για τα Κτηματολογικά Γραφεία. Οι υπηρεσίες παρέχονται στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και, μέσω αυτού, και στα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και του οικείου δικηγορικού συλλόγου, στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών και ο τρόπος επιλογής των δικηγόρων και καθορισμού της αμοιβής τους από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Μεταξύ του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπογράφεται προγραμματική σύμβαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας.

Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν υπογράφει μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος μεταξύ του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και των οικείων δικηγορικών συλλόγων συνεχίζουν να ισχύουν και το πεδίο εφαρμογής τους επεκτείνεται σε όλες τις υπηρεσίες και για όλα τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.».

Άρθρο 5

Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 28 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Στο άρθρο 28 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ν. 1756/1988 (Α' 35) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Η Ολομέλεια των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επικράτειας καταρτίζει κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος συμπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες. Με τον Κανονισμό ορίζεται οποιοδήποτε ζήτημα ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών της και στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της, ενόψει των αρμοδιοτήτων που ασκεί και του επιτελικού της ρόλου στη λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης. Ο κανονισμός και οι τροποποιήσεις του, όπως διαμορφώνονται από την Ολομέλεια των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας, διαβιβάζονται άμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με επιμέλεια του οποίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 6

Κατανομή υποθέσεων του ν. 3869/2010 μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας - Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 3869/2010

Στο ν. 3869/2010 (Α1130) προστίθεται νέο άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α

Κατανομή υποθέσεων μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας

1. Κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ή ο Δικαστής που διευθύνει τοη μεγαλύτερο κατά αριθμό υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο κάθε Εφετειακής Περιφέρειας, κατανέμει με πράξεις του, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τις υπηρεσίες όλων των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών για την εκδίκαση ποσοστού των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του παρόντος νόμου που εκκρεμούν στην ιδία εφετειακή περιφέρεια, ανάλογου (ποσοστού) με τον αριθμό των εν λόγω αιτήσεων που εκκρεμούν. Για την εφαρμογή του παρόντος, οι εφετειακές περιφέρειες Αθηνών και Πειραιά θεωρούνται μια ενιαία εφετειακή περιφέρεια.

2. Οι πράξεις της παρ. 1 αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην οικεία ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου όπου υπάρχει, και κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους Ειρηνοδίκες ή Πταισματοδίκες τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της υπηρεσίας.

3. Κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 77Β του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 1756/1988 (Α' 35)], οι ογδόντα πέντε (85) επιτυχόντες του διαγωνισμού πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης, που προκηρύχθηκε με την υπ' αρ. 104572/24.12.2014 (Γ' 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 104586/31.12.2014 (Γ' 1819) όμοια απόφαση, οι οποίοι πρόκειται να διοριστούν εντός του 2022, από τον διορισμό τους υποβάλλονται για δύο (2) μήνες σε ειδική άσκηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και απασχολούνται αποκλειστικά για την εκδίκαση των ως άνω εκκρεμουσών υποθέσεων.»

Άρθρο 7

Εύρεση δελτίου ταυτότητας-Ψευδής υπεύθυνη δήλωση -Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 22 ν. 1599/1986

1. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α' 75) τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «ή στη διεύθυνση Εσωτερικών της αρμόδιας νομαρχίας» και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Όποιος βρει δελτίο ταυτότητας και δεν το παραδώσει μέσα σε δέκα ημέρες στον κάτοχό του ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται με τη νομισματική μετατροπή του ποσού του οφέλους ή της βλάβης προς εναρμόνιση της διάταξης με το χρηματικό όριο που τίθεται στο αδίκημα της κακουργηματικής απάτης σε ευρώ, β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την παραπομπή στην οικεία διάταξη του Ποινικού Κώδικα και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: «6. Όποιος εν γνώσειτου δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.

Σε περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής του εφαρμόζεται το άρθρο 227 του Ποινικού Κώδικα.»

Άρθρο 8

Διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής ποινής λόγω μη προσέλευσης στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 7 ν. 4640/2019

Στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4640/2019 (Α' 190) προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέμπτο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της διαφοράς δύναταινα επιβάλει στο μέρος που δεν προσήλθε στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί προς τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χρηματική ποινή η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, συνεκτιμώμενης της εν γένει συμπεριφοράς του και των λόγων μη προσέλευσης. Οι χρηματικές ποινές του προηγούμενου εδαφίου περιέρχονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στο οποίο κοινοποιείται με επιμέλεια του γραμματέα του Δικαστηρίου αντίγραφο της απόφασης και δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Προσβολή της απόφασης με ένδικα μέσα, ως προς τη χρηματική ποινή, δεν επιτρέπεται αν δεν περιλαμβάνει και την ουσία της υπόθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνηςκαι Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής ποινής και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Η ως άνω διαδικασία αφορά και ήδη επιβληθείσες ποινές.».

Άρθρο 9

Διεξαγωγή διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Α' και Β' εξεταστικής περιόδου 2022

Ο διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Α' και Β' εξεταστικής περιόδου 2022 δύναται, κατ' εξαίρεση, να διενεργηθεί είτε προφορικά είτε γραπτά, τηρούμενων πάντως των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών μέτρων και περιορισμών. Ο ως άνω διαγωνισμός δύναται να διενεργηθεί και εξ αποστάσεως μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η ταυτοποίηση ή πιστοποίηση των υποψηφίων και η δυνατότητα επιτήρησής τους.

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, καθορίζονται ο ακριβής χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για τη διενέργεια του διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των άρθρων 18 επ. του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208).

Άρθρο 10

Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), δύνανται ναπαρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 30ή.6.2022. Για το ίδιο χρονικό διάστημα δύναται να συνάπτονται και νέες συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση
send