logo-print

Νέο ενιαίο φορολογικό σύστημα για τις εταιρίες στην ΕΕ: Η σημασία της «ψηφιακής παρουσίας» και των προσωπικών δεδομένων

Η χρήση προσωπικών δεδομένων αποτελεί μέρος της βάσης υπολογισμού του φόρου επί των συναλλαγών

04/03/2018

05/03/2018

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κατ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το νέο σχέδιο φορολογίας των εταιριών σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο ενσωματώνει την «ψηφιακή παρουσία».

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

  • Σχέδιο δημιουργίας ενιαίου, ξεκάθαρου και δίκαιου καθεστώτος φορολογίας των εταιριών στην ΕΕ
  • Κριτήρια αναφοράς για τον προσδιορισμό της «ψηφιακής παρουσίας» μίας επιχείρησης καθώς και των φορολογικών υποχρεώσεών της
  • Η χρήση προσωπικών δεδομένων αποτελεί μέρος της βάσης υπολογισμού του φόρου επί των συναλλαγών

Στο πλαίσιο των νέων προτάσεων για ένα εναρμονισμένο σύστημα φορολόγησης των εταιριών, το οποίο θα υπολογίζει τις ηλεκτρονικές τους δραστηριότητες για την εξαγωγή του φόρου που τους αναλογεί, οι επιχειρήσεις θα φορολογούνται στον τόπο που καταγράφονται τα κέρδη τους.

Ειδικότερα, η σχεδιασμένη «Κοινή Ενοποιημένη Φορολογική Βάση των Εταιριών» (πρόταση CCCTB), η οποία αποτελεί μέρος μίας πρότασης ευρείας κλίμακας για τη δημιουργία ενιαίου, ξεκάθαρου και δίκαιου φορολογικού καθεστώτος των εταιριών στην ΕΕ, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων την Τετάρτη, 21-02-2018, με 38 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 5 αποχές.

Ένα ξεχωριστό συμπληρωματικό μέτρο το οποίο δημιουργεί τη βάση για το εναρμονισμένο  σύστημα φορολόγησης των εταιριών – η Κοινή Φορολογική Βάση για τις Εταιρίες (πρόταση CCTB) – υπερψηφίστηκε με 39 ψήφους, έναντι 12 ψήφων κατά και 5 αποχών.

Τα δύο μέτρα μαζί στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα φορολογικό σύστημα που θα ανταποκρίνεται στην παγκόσμια και ψηφιακή οικονομία του 21ου αιώνα.

«Ψηφιακή παρουσία»

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν κριτήρια αναφοράς για τον προσδιορισμό κατά πόσον μία επιχείρηση έχει «ψηφιακή παρουσία» εντός ενός κράτους μέλους της ΕΕ, γεγονός το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει στην εν λόγω εταιρία φορολογική υποχρέωση ακόμα και αν δεν έχει σταθερή εγκατάσταση σε αυτή τη χώρα.

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παροτρύνει ακόμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβλέψει τις τεχνικές προδιαγραφές για τον αριθμό των χρηστών, τις ψηφιακές συμβάσεις και τον όγκο του συλλεγέντος ψηφιακού περιεχομένου, κοινώς στοιχεία τα οποία εκμεταλλεύεται μία εταιρία για σκοπούς άντλησης δεδομένων. Αυτά τα μέτρα ενδέχεται να δώσουν μία πιο σαφή εικόνα του τόπου σχηματισμού των κερδών μίας εταιρίας, καθώς και του τόπου που πρέπει αυτή να φορολογηθεί.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα άυλο αλλά εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό το οποίο αντλείται από επιχειρήσεις, όπως η Facebook, η Amazon και η Google, προκειμένου να σχηματίσουν τον πλούτο τους, αλλά το οποίο προς το παρόν δεν υπολογίζεται ως βάση των φορολογικών υποχρεώσεών τους.  

Φορολογική υπηρεσία μίας στάσης

Οι επιχειρήσεις θα υπολογίζουν τον φόρο επί των συναλλαγών τους προσθέτοντας τα κέρδη και τις ζημίες των εταιριών που τους απαρτίζουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα προς φορολόγηση κέρδη σε αυτή την περίπτωση θα κατανέμονται σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση σύμφωνα με μία επιμεριστική βάση υπολογισμού επί των πωλήσεων, των περιουσιακών στοιχείων, του εργατικού δυναμικού, καθώς και επί της χρήσης προσωπικών δεδομένων από αυτές.

Στόχος είναι να καταπολεμηθεί η πρακτική των επιχειρήσεων να μετακινούν τη φορολογική τους έδρα σε κράτη με χαμηλότερο συντελεστή φορολογίας.

Μόλις τεθούν σε ισχύ οι προτάσεις, θα εφαρμοστεί ένα ενιαίο πλαίσιο φορολογικών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη. Οι επιχειρήσεις δε θα έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν 28 διαφορετικά πλαίσια εθνικών φορολογικών κανόνων, και επιπλέον θα είναι υπόλογες ενώπιον μίας μόνο φορολογικής αρχής (υπηρεσία μίας στάσης).

Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, η νομοθεσία θα καλύψει επιχειρήσεις με ενοποιημένο τζίρο που υπερβαίνει τα 750 εκατ. €. Οι ευρωβουλευτές θέλουν αυτό το όριο να εκμηδενιστεί μέσα στα επόμενα επτά χρόνια.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής για την πρόταση CCCTB, Alain Lamassoure (Γαλλία, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) ανέφερε τα εξής: «Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να πραγματοποιηθεί ένα τεράστιο άλμα στον τομέα της φορολογίας των εταιριών. Αυτή η νομοθεσία όχι μόνο θα δημιουργήσει ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες οικονομίες μέσω της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας, αλλά θα βάλει ακόμα ένα τέλος στον  απρόσκοπτο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων φορολογικών συστημάτων των εταιριών εντός της ενιαίας αγοράς, μέσω της στόχευσης των κερδών στον τόπο που δημιουργούνται.»

Ο εισηγητής για την πρόταση CCTB, Paul Tang (Ολλανδία, Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες) δήλωσε: «Η παρούσα συμφωνία έρχεται σε μια σημαντική χρονική στιγμή, καθώς η Γαλλία και η Γερμανία εργάζονται για την φορολογία των εταιριών σε επίπεδο ΕΕ και υπάρχει προθυμία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλεφθεί και μία ψηφιακή φορολογία. Οι ηγέτες των κρατών μελών καθώς και οι ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβάνονται πως το ισχύον σύστημα είναι ξεπερασμένο και αφήνει τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις σε χειρότερη θέση.

Απαιτείται δράση σε διεθνές επίπεδο για να αντιστραφούν τα δεδομένα, και κάτι τέτοιο σίγουρα δε θα ξεκινήσει από τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ. Η ΕΕ μας δίνει την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για να καταστεί το φορολογικό σύστημά μας πιο δίκαιο αλλά και να εκσυγχρονιστεί.»

Επόμενα βήματα

Οι εκθέσεις στη συνέχεια θα τεθούν σε ψηφοφορία στη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο.

Οικονομικά Εγκλήματα Νομιμοποιηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριοτητες

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η τριτανακοπή στην κτηματολογική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ